Späckhuggare snart vardagsmat vid Bohuskusten

Varje sommar återkommer rapporterna om späckhuggare och andra valar vid den svenska kusten. Rapporterna blir dessutom fler och snart får vi nog betrakta späckhuggare om ett svenskt djur, om än inte alltför vanligt. Den senaste rapporten om späckhuggare kommer från Kustbevakningen som såg en hel flock späckhuggare vid Väderöarna.

Efter att ha genomfört bemanningskontroller vid Väderöarna på torsdagen styrde KBV 430 öster ut in mot land, för att möta upp med det större fartyget KBV 032. Några hundra meter från öarna fick besättningen syn på två stora valliknade djur ett hundratal meter bort. Djuren kom strax närmare och besättningen kunde se att det rör sig om en grupp späckhuggare. De var snart alldeles intill båten, verkade leka och simmade under båten fram och tillbaka för att sedan hoppa upp precis framför och intill.

De största var något kortare än ribbåten, ungefär fem till sex meter långa och den minsta som var omkring tre meter lång såg ut att vara en kalv.

”Vi såg att minst fyra individer hoppade upp ur vattnet samtidigt vid flera tillfällen, men det är svårt att säga hur många de var totalt. De följde oss under ett tiotal minuter och där efter stannade vi båten och stängde av motorn, av rädsla för att störa djuren. Då dök de allihop och försvann. Det var en fantastisk upplevelse att få möta dem så nära, jag trodde aldrig att jag skulle få vara med om något sådant”, säger KUM Gustav Rhedin.

Späckhuggare

Foto: Kustbevakningen Angelica Johansson

Anledningen till att späckhuggare kommer till den svenska kusten är sannolikt god tillgång till föda i form av sill och makrill. De flesta späckhuggare lever på fisk och det är troligt att de som ses i Sverige varje år just gör det. Även om en del späckhuggare i världen lever på säl är det inte troligt att de som varje sommar finns i Sverige gör det.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!