Forskarupprop: Hjälp oss kartlägga spridningen av amerikansk hummer

Den 21 september börjar årets hummerfiske och forskare vid SLU:s havsfiskelaboratorium räknar med nya fynd av förvildad amerikansk hummer, framför allt kring Lysekil. Nu ber de hummerfiskare om hjälp med kartläggningen av artens utbredning, och utlovar en belöning för varje inlämnad amerikansk, eller sjuk, hummer.

Under hösten 2014 rapporterades 19 amerikanska humrar som fångats av fiskare i Gullmarsfjorden, varav de flesta inom ett mindre område vid Lysekil. Av dessa var 4 honor med yttre rom varav 1 hona hade hybrid-ägg. Det är okänt vad det skulle kunna innebära om hybrider sprids i våra vatten. Det finns en uppenbar risk att amerikansk hummer även kan sprida främmande sjukdomar och parasiter till den inhemska europeiska hummern och andra skaldjur.

– De humrar som fångats hittills är sannolikt bara toppen på ett isberg och det är en kamp mot klockan att stoppa import av levande amerikansk hummer innan det är för sent, säger Vidar Øresland och Mats Ulmestrand, forskare vid SLU:s havsfiskelaboratorium.

Totalt har det sedan första fyndet 2008 rapporterats 26 amerikanska humrar mellan Marstrand och Smögen. Fångsterna kommer sannolikt från rymningar från olagliga sumpningar av hummer i havet. Amerikansk hummer vandrar inte in till svenska vatten, utan deras förekomst är ett resultat av människors okunskap. Havsfiskelaboratoriet betalar ut en belöning på 500 kr för varje amerikansk hummer eller sjuk hummer.

Hur känns en amerikansk hummer igen?

Typisk amerikansk hummer (Homarus americanus), fångad i Gullmarsfjorden 2014. Notera att prickarna på huvudet inte är helt vita som på europeisk hummer. Stjärtloberna är inte lika svarta som resten av stjärten. Den senare skillnaden ser man på flera meters avstånd. Foto: Vidar Øresland.

Njord/SLU

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!