Iona E 187 A/S – ett försök till storfiskerikoncern?

Iona E 187 A/S kan kanske sägas ha varit några Esbjergfiskares försök att skapa ett större fiskeriföretag med Esbjerg som bas. I slutändan kom dock företaget, dess fiskerättigheter och båtar att hamna hos det svenskägda företaget Astrid Fiskeri A/S. Förloppet kan följas, dels genom kedjan av fusioner och dels genom köp och försäljningar av fiskebåtar. Iona E 187 A/S startades 1998 av Kaj Christensen Brock, Søren Kristian Espersen och Hans Espersen men hette då Papillon E 442 A/S.

Kaj Christensen Brock och Søren Kristian Espersen köpte år 1984 båten E 442 Papillon. Från 1985 var också Hans Espersen delägare. 1998 överlät de båten på sitt nybildade bolag Papillon E 442 A/S. 2007 höggs båten upp på Fornæs Skibsdemontering i Grenå och tycks då inte ha använts sen 2004. E 442 Papillon partrålade med E 583 Butterfly som byggdes 1975 för ett partrederi med Freddy Skoven Kristensen i spetsen. Denne var en av de ursprungliga grundarna av A/S Nana Maria.

Fiskebåten som gav namn åt företaget Iona E 187 A/S byggdes som E 187 Anna Sørine vid Svendborg Skibsværft och utrustades vid Assens Skibsværft I/S år 1974. Ägare var Gunnar Kristensen i Hjerting, Poul Kristensen i Esbjerg och Erling Kristensen i Alslev pr. Varde. Från 1999 var ägaren familjen Kristensens bolag Anna Sørine E 187 ApS. Detta bolag fusionerade 2004 med Rederiet Ruth A/S varefter båten såldes till Iona E 187 A/S. 2008 såldes båten till ett bolag på St. Kitts i Västindien som ägs av Etosha Fishing Corp Pty Ltd i Namibia.

Fusionerna började 2004 då Malene Mikkelsen A/S fusionerade med Papillon E 442 A/S. Samma år bytte företaget också namn till Iona E 187 A/S.  Malene Mikkelsen A/S ägde båten E 101 Malene Mikkelsen som byggdes 1974 vid A/S Nordsøværftet i Ringkøbing för Kim Mikkelsen, Thorvald Børsmose och Hans Ole Andersen. Från 1997 var Kim Mikkelsen ensam ägare och från 1999 ägde han båten via bolaget Malene Mikkelsen A/S.

Vid fusionen såldes båten till Fornæs Skibsdemontering i Grenå för upphuggning  men den blev aldrig upphuggen utan såldes igen, nu som L 428 Bounty till Jan Bro i Thyborøn. 2010 sålde han båten till Rederiet Ruth A/S varefter båten såldes vidare till Fornæs samma år. Skrotades dock inte heller denna gång utan såldes till Fa. Skaregg A/S i Valderøya, Norge.

Fusionerna fortsatte 2005 då Erikke Vad A/S fusionerades med Iona E 187 A/S. Erikke Vad A/S ägde båten E 107 Erikke Vad. E 107 Erikke Vad byggdes 1974 vid Ørskov Christensen’s Stålskibsværft i Frederikshavn. 1988 köptes den av ett partrederi med Jens Vad Christensen i Esbjerg samt Erik Bang & Alice Rønberg Bang i København som delägare. 1999 övertogs båten av Jens Vad Christensen via bolaget Erikke Vad A/S i Esbjerg.

2007 såldes båten till det nybildade bolaget, Erikke Vad E 109 A/S. Ägare av detta bolag var Kamana Holding ApS (Svend Erik Petersen), Kim Mikkelsen Holding ApS (Kim Mikkelsen) och Jean Holding ApS (Jean Vad Christensen). 2010 såldes båten till Astrid Fiskeri A/S som sålde den vidare till Finland som FIN 1122 T Laguna som ägs av Troolari Olympos Ab Oy. Erikke Vad E 109 A/S likviderades som företag.

2006 fusionerades Rederiet Orkama E 532 ApS med Iona E 187 A/S. 2007 fusionerade A/S Nana Maria och Pernille Vibeke E 180 ApS. Till sist fusionerade Iona 187 A/S med A/S Nana Maria och Astrid Fiskeri A/S år 2011. En stor anledningen till fusionen av de tre sistnämnda bolagen var att de tidigare danska ägarna stod inför ett generationsskifte utan att ha några yngre familjemedlemmar som ville ta över. Vid fusionen blev såväl bröderna Espersen som Jens Vad Christensen troligen delägare i Astrid Fiskeri A/S. Kvarvarande ägare år 2015 är familjen Johansson (Astrid Fiske) och Jens Vad Christensen. Den senare är minoritetsägare medan svenska familjen Johansson via sitt svenska bolag Astrid Fiske AB äger en majoritet av Astrid Fiskeri A/S.

Genom fusionen med Rederiet Orkama E 532 ApS (i sig också ett resultat av en fusion, år 2003 mellan Lands End E 439 ApS och  Rederiet Orkama E 532 ApS) år 2006 kom båten E 439 Lands End i företagets ägo. Samma år såldes båten till Dan Ship International (Henning K. Smedegaard). Såldes 2006 till Litauen och JSC Sedijo som KL 788 Leona men övertogs redan 2007 av JSC Banginis med namnet KL 788 Tovä.

E 532 Orkama byggdes 1980 vid Hakvoort Scheepsbouw, Monnickendam i Nederländerna. 2000 köptes båten av Knud Erik Valdemar Møller i Esbjerg varvid den fick namnet. Från 2001 ägdes den av hans bolag Rederiet Orkama E 532. Genom serien av fusioner hamnade båten hos Iona E 187 A/S år 2006 varvid den bytte namn till E 532 Lands End och därefter till E 180 Pernille Vibeke år 2007 då A/S Nana Maria övertog ägandet av båten. Båten såldes 2008 till Cook Islands och ett bolag, Intercicada Ltd, ägt av Jørgen Christensen (tidigare ägare av nedan nämnda Pernille Vibeke som, då hette T 187 Skagerak). Efter att ha haft namnet Pernille Vibeke en tid bytte den namn till Dicada. Båten fiskade i Västsahara och såldes 2011 till Pelsud Group Cie i Marocko. Den fiskar ännu där under namnet Aig. I samband med detta tycks Villy Rossen ha tagit över ägandet av A/S Nana Maria genom att bolaget fusionerades med hans företag Pernille Vibeke E 180 ApS. Det fusionerade bolaget fick namnet A/S Nana Maria.

Villy Rossen ägde mellan 1983 och 2007 en annan båt med namnet E 180 Pernille Vibeke, byggd 1974 på Bogense Skibs & Bådebyggeri som E 128 Skagerak och ägd av Jens Jensen. Hette mellan 1978 och 1983 T 187 Skagerak med Jørgen Christensen och Henning Nielsen som delägare. Mellan 1998 och 2007 ägdes den av Pernille Vibeke E 180 ApS. Båten såldes av bolaget år 2007 och är idag ägd av Ejvind och Poul-Erik Rom med namnet H 638 Salling.

2007 köpte Iona E 187 A/S en ny båt. Den fick namnet E 532 Rockall. Denna båt byggdes 1995 i Flekkefjord, Norge som LK 362 Charisma för ägare på Shetland. 2004 köptes denna båt av Peter Marlene A/S i Esbjerg som var ägt av Gunnar Andreasen. Det var då Danmarks största fiskebåt och fick namnet E 177 Peter Marlene. Hela företaget såldes dock redan i slutet av året till familjen Langer i Thyborøn och bytte namn till Brdr. Langer A/S. Båten hette från 2005 L 220 Jeanette och ägdes troligen av ett partrederi med Peter Marlene A/S (av allt att döma ägt av Brdr. Langer A/S) som huvudägare tillsammans med Søren Bro Langer.  2010 såldes båten till Astrid Fiskeri A/S.

Åren 2006-07 tycks Iona E 187 A/S också ha köpt upp all verksamhet i Vagn Nielsen Fiskeriselskab A/S med systerbolag. På så sätt köptes båtarna E 580 Jerian, E 582 Rikke Holm och E 595 Marianne Holm. E 580 Jerian och E 582 Rikke Holm såldes och höggs upp år 2008 medan E 595 Marianne Holm bytte namn till E 595 Simone Christina och såldes till ett systerbolag. Jerian och Rikke Holm byggdes ursprungligen år 1975 vid Martin Jansen’s Schiffswerft & Machinenfabrik Gmbh i Leer, Tyskland och utrustade vid Assens Skibsværft.

Simone Cristina ägdes 2007-2010 av ett systerbolag till Iona E 187 A/S, Simone Christina E 595 A/S med bröderna Espersen som huvudägare. 2010 köptes båten av Astrid Fiskeri A/S (som sen fusionerade med Iona E 187 A/S) och 2011 såldes den vidare till Gifico ApS för att 2012 skrotas på Fornæs i Grenå. Bolsønes Verft i Molde i Norge byggde Simone Christina år 1975 för ett partrederi i Skagen ägt av Nordfisk I/S och A/S Superfos. Namnet var då S 95 Poul Henrik Nordfisk.

Båtar ägda av Iona E 187 A/S med systerbolag

E 442 Papillon, 1998-2004
E 187 Iona, 2004-2007
E 101 Malene Mikkelsen, 2005
E 109 Erikke Vad, 2005-2007
E 439 Lands End, 2006
E 532 Lands End, 2006-2007
E 580 Jerian, 2007-2008
E 582 Rikke Holm, 2007-2008
E 532 Rockall, 2007-2010
E 595 Simone Christina, 2007-2010

E 187 Anna Sørine, senare E 187 Iona

E 187 Anna Sørine, senare E 187 Iona. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet

Søren Kristian Espersen äger idag Søren Espersen Holding ApS som har bokförda tillgångar på 107 miljoner DKK. Bolaget är huvudintressent i Hese Invest A/S, en av 5 delägare i Kaj Invest A/S, en av tre delägare i Sohn Invest ApS, en av 5 delägare i WMO Shipping Company A/S och minoritetsägare i Core Bolig VIII Investoraktieselskab Nr. 6. Kaj Invest A/S, Sohn Invest ApS och WMO Shipping Company A/S kontrolleras i praktiken ihop med brodern Hans Espersen som äger holdingbolaget Hans Espersen Holding ApS med tillgångar på 92 miljoner danska kronor.

En annan delägare i Kaj Invest A/S och WMO Shipping Company A/S är Villy Rossen via Villy Rossen Holding ApS med tillgångar på 48 miljoner DKK. Toft Holding Esbjerg ApS med Peter Jensen Toft som ägare, har tillgångar på 152 miljoner DKK. Toft Holding är också delägare i Kaj Invest och WMO Shipping. Den femte delägaren är Søren Hygom via SHHE III ApS med 245 miljoner DKK i tillgångar. Den sistnämnde är en företagare med bakgrund i offshorebranschen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!

Ett svar på ”Iona E 187 A/S – ett försök till storfiskerikoncern?”

Kommentarer är stängda.