Kartläggning av fiskebåtar som fiskar utanför EU:s fiskevatten

Ett antal NGO:er, Environmental Justice Foundation (EJF), Oceana och WWF, har kartlagt vilka EU-fiskebåtar som haft tillstånd att fiska utanför EU.s fiskevatten 2010-2104. De har publicerat informationen på sajten WhoFishesFar.

WhoFishesFar visar att 15.264 EU-fartyg tillstånd att fiska utanför EU: s vatten mellan 2010 och 2014. Användare kan söka efter fartyget, flaggstaten, år och typ av avtal inom ramen för EU’s Fishing Authorisation Regulation (FAR).

María José Cornax, fiskerikampanjdirektör i Oceana, har betonat vikten av denna öppna publicering av uppgifterna: ”Öppenhet är en nyckelfaktor för att utrota olagligt fiske och säkerställa hållbart fiske. Detta är särskilt relevant för europeiska fartyg som har fått tillstånd att bedriva verksamhet i tredjepartsländer och fjärran vatten. För att säkerställa hållbarheten på global nivå, bör EU: s fiskefartyg följa samma sociala och miljömässiga normer, oavsett var eller hur de fiskar. ”

Eszter Hidas, policy-ansvarig i EU för WWF:s program om olagligt fiske, konstaterade: ”Databasen är ett viktigt steg mot öppenhet. Men mer behöver göras. För det första bör kommissionen göra ett tydligt åtagande att regelbundet släppa denna information. För det andra bör informationen omfatta en analys av fiskeverksamheten i syfte att identifiera vem som får fiska med vad och var samt med vilken kapacitet. Och för det tredje, bör det också omfatta privata avtal mellan EU-aktörer och tredje länder. Detta kommer att ge oss en fullständig överblick över de globala effekterna av EU: s fiske.”

Databasen innehåller fartyg med tillstånd att fiska under officiell Europaavtal om fiskepartnerskap, i tredjepartsländers vatten, öppet hav och i områden förvaltade av regionala fiskeriförvaltningsorganisationer. Registret innehåller dock mängder av båtar som inte längre finns och inte funnits på många år vilket naturligtvis gör att väldigt få slutsater kan dras från sajten Whofishesfar.org då uppgifterna innehåller alltför många fel.

Men det ingår inte de så kallade privata avtal ”mellan fartygsägare och kuststater, som tillåter ägarnas fartyg att fiska i statens vatten, eftersom dessa inte rapporteras till Europeiska kommissionen EU: s medlemsstater. Att privata avtal inte ingår är förstås ett problem med registret då det bidrar till den bristande aktualiteten i registret.

Ett annat problem är att fiskebåtar som ägs EU-medborgare, men har ett flaggland utanför EU och fiskar på avtal mellan flagglandet och ett land i exempelvis i Afrika inte finns med. Det finns en lång rad ryskflaggade fiskebåtar som fiskar i länder i tredje världen men som ägs av EU-medborgare.

Med tank på de ganska stora fel som finns i registret så överdriver Eszter Hidas utan tvekan betydelsen av avtalet och när Lasse Gustafsson från Oceana på Supermiljöbloggen svarar på en fråga om offentliggörande av vilka som fiskar i främmande vatten genom att hänvisa till WhoFishesFar så vilseleder han ordentligt. Registret ger bara ett begränsat svar på frågan. I övrigt upprepar han argumenten från Eszter Hidas och María José Cornax.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!