Oförändrat torskfiske på Flemish Cap

Flemish Cap är en fiskbank som heltligger på internationellt vatten en bit öster om Newfoundland. Det är en östlig fortsättning på Grand Banks. Fisket på Flemish Cap förvaltas helt av Northwest Atlantic Fisheries Organization (NAFO) som också förvaltar fisket på de delar av Grand Banks som ligger utanför enskilda länders ekonomiska zon på 200 sjömil. På kartan är Flemish Cap i område 3 medan områdena 3K, 3L, 3N, 3O och 3P omfattar Grand Banks som en gång i tiden var världens torskrikaste vatten.

Newfoundland, Grand Banks och Flemish Cap

Newfoundland, Grand Banks och Flemish Cap

Störst TAC (total tillåten fångst) i NAFO:s område 3 gäller kungsfisk (uer, redfish) med 30 400 ton på Grand Banks och 7 000 ton på Flemish Cap, bläckfisk som har en TAC på 34 000 ton i område 3 och 4, yellowtail flounder på Grand Banks (17 000), torsk på Flemish Cap (13 931) samt grönländsk hälleflundra med 10 966 i TAC i hela område 3. Den totala torskkvoten är i princip oförändrad jämfört med 2015.

Kanada har nästan hela kvoten av Yellowtail förutom en liten del som tillhör St. Pierre & Miquelon, Ryssland, EU Kanada har ungefär lika mycket var av uer (kungsfisk) med Ryssland och EU som helt dominerande på Flemish Cap och Kanada med mest på Grand Banks. När det gäller torsk på Felmish Cap har EU 57% av kvoten, Färöarna och Grönland 22%, Norge 9%och Ryssland 6%. Ett fiske helt dominerat av europeiska länder med andra ord.  När det gäller grönländsk hälleflundra har EU över hälften av kvoten medan resten främst innehas av Kanada, Japan och Ryssland. Det lilla fiske som idag finns i internationellt vatten på Flemish Cap och Grand Banks är helt klart en i huvudsak europeisk affär.

NAFO räknar med att kvoterna på torsk och uer på Flemish Cap ska stiga under kommande år men de ser också lite bekymmer då de kanske tas för mycket små torskar. Forskarna vill därför att fiskebåtarna som trålar i området ska experimentera med rist i trålen. Räkfisket som under det första årtiondet på 2000-talet var stort på Grand Banks är dock stoppat helt från och med förra året.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!