Öckerö kommun – beroende av pendling, sjöfart och fiske

De boende i Öckerö kommun pendlar i huvudsak till Göteborg för arbete, på öarna finns det få större arbetsplatser och det totala antalet som arbetar med fiske har minskat kraftigt men på vissa håll är fisket ändå det viktigaste.

Fisket är fortfarande den viktigaste näringen på den nordligaste ön Rörö. Totalt finns det cirka 70 anställda i fiskeriföretag med bas på den lilla ön. Många av dessa personer är dock inte från Rörö utan från andra håll, ibland från andra öarna i Öckerö kommun. Astrid Fiske AB är det största fiskeriföretaget med omkring 50 anställda varav strax under tio i Rönnäng och ett 15-tal danska anställda (total arbetar cirka 30 personer på danskflaggade båtar, men hälften av dem är svenskar, många från Rörö). Även på Fotö och Hönö finns det många som arbetar i fiskeribranschen. Större fiskeriföretag förutom Astrid Fiske AB är Randi Fiskeri ABVästfjord Fiskeri AB och Stella Nova Fiskeri AB på Fotö, Nicklasson Fiskeri AB på Öckerö och Themis Fiskeri AB på Rörö (med verksamhet i Danmark). Dessa företag sysselsätter tillsammans omkring 30 personer. Med mindre fiskeriföretag så blir sysselsättningen i fisket kanske total 150 personer inklusive Astrid-koncernan. Antalet sysselsatta från Öckerö kommun inom själva fisket är kanske strax över 100 vilket gör fiske till en viktig sysselsättning än idag även om det långt ifrån är det viktigaste för Öckerö kommun.

Men fisket betydelse för sysselsättningen handlar inte bara om själva fisket. Det handlar också om kringservice. På Rörö är fiskeriföretagen en viktig kund för livsmedelsaffären och på Björkö spelar istillverkning fortfarande en viss roll. Men viktigast är Ö-varvet AB som till viss del lever på att reparera fiskebåtar och tillverka utrustning till fiskebåtar. Ö-varvet har cirka 70 anställda och skulle kanske inte ha så stor betydelse om de inte hade fisket och fiskebåtar som en baskund vid sidan av andra kunder. Verksamheten finns främst på Öckerö,men en mindre verkstad finns också på Hönö. Hela den koncern som Ö-varvet är en del av, Öckeröborgen AB, har 150 anställda och sitt huvudkontor på Öckerö.

Ö-varvet är dock inte den största privata arbetsgivaren på öarna, det är istället Caterpillar via Caterpillar Propulsion Production AB (Berg Propulsion) med 150 anställda på Öckerö och Hönö. På Öckerö finns också systerbolagen Caterpillar Propulsion Sweden AB med totalt 40 anställda varav huvuddelen sannolikt på Öckerö, Caterpillar Propulsion AB med 6 anställda och Caterpillar Propulsion Technology AB på Hönö. Caterpillar Propulsion tillverkar propellrar, propelleraxlar och annat för framdrivning av fartyg. Ursprunget till företaget är J.W. Bergs varv på Hälsö.

Andra större privata arbetsgivare i Öckerö kommun är Aleks Bageri som med cirka 10 anställda har ungefär lika många anställda som ett större fiskeriföretag, Uppåt Livs AB som driver ICA-affären i Hönö-Röd med 20 anställda, Tillanders Livs AB som driver ICA-butik på Öckerö med 26 anställda, AB Rotech med cirka 40 anställda och dess systerbolag Rotech Tooling AB med 7 anställda, båda med verksamhet på Hönö. Vidare Öarnas Byggvaror AB med 10 anställda, Samuelssons Livs AB (Hemköp i Hönö-Klåva) med cirka 10 anställda, Öckerö Rörläggeri AB med 14 anställda, Pater Assistans AB med nästan 50 anställda totalt och huvudkontor på Björkö. Dock finns bara en mindre del av Paters anställda i Öckerö kommun.

Lunar AB är ett annat företag på Öckerö som har 20 anställda, Precimeter Control AB ett annat med cirka 10 anställda samt dess systerbolag Tyratronic Automation AB med ungefär lika stor personal. Vidare finns Hönö Vårdcentral AB med 16 anställda, Knippla Rörkompani AB med ett tiotal anställda, Öckeröbussarna AB med nästan 30 anställda, Aston Harald-koncernen (tidigare ägare av Berg Propulsion) med cirka 20 anställda, Kanndalens Snickeri med 10-talet anställda, ODEC-koncernen med total cirka 60 anställda varav sannolikt bara en mindre del på Hönö där huvudkontoret finns.

Allra största arbetsgivare på öarna är dock kommunen som totalt har omkring 1 000 anställda. Sannoliktär Trafikverket också en av de större arbetsgivarna på öarna genom färjetrafiken de bedriver.

Många av de större privata arbetsgivarna är konsult, handels- och serviceföretag, men några är tillverkningsföretag. Att vara beroende av storindustrier i Göteborg som Öckerö kommun är kan vara problematiskt och kommunen borde göra mer för att gynna fiskenäringen och dess kringverksamheter. Detta för att garantera framtiden för kommunens invånare. Öckerö kommun har tå öar som är ren avfolkningsbygd, Det är Hyppeln och Knippla. De öarna håller på att förvandlas till sommaröar. Andra öar som Kalvsund och Grötö är ren sovförstäder till Göteborg och det gäller också stora delar av Hönö och Öckerö, liksom Fotö, Björkö och Hälsö. Sovstäder tenderar att vara tomma och övergivna på dagarna och kan inte vara ett underlag för en levande kommun eller en levande skärgårdsmiljö. För det behövs det istället ett lokalt näringsliv med arbetstillfällen. Det är inte färjetrafik och pendling utan sysselsättning ute på öarna som Öckerö kommun borde fokusera på. Det behövs ett lokalt näringsliv för att öarna ska vara levande.

Utan levande öar så är de inte heller lika intressant för turisterna. Och turism är ju säkert något som Öckerö kommuns politiker diskuterar jämt. Trots det så gör de mycket lite för att utnyttja de möjligheter som finns. I Hönö-Klåva har de dock skapat en attraktiv miljö, men centrala Öckerö är otroligt förvirrande. Även där borde kommunen göra en satsning på att skapa en attraktiv sammanhållen miljö. Skulle detta då riskera framtiden för varvet så måste kommunen i så fall erbjuda en ny plats för varvets verksamhet.

Öckerö kommun utnyttjar inte heller sin historia på ett bra sätt. De gamla fiskebåtsvarven är alla nästan spårlöst försvunna och inget har gjorts för att utnyttja denna historia. Utom ett, som finns kvar och är aktivt, Ö-varvet. Tyvärr är det idag också svårt att göra det då spåren av varven i de flesta fall är helt borta. Inte heller utnyttjar kommunen det faktum att några av Sveriges största och viktigaste 1700-talsindustrier fanns på öarna. En av de största enskilda koncentrationerna av sillsalterier och trankokerier fanns på östra Björkö, i Bovik och på den utanförliggande Ängholmen. Det är idag helt omöjligt för människor att ta sig dit och inget har gjorts för att denna historia ska kunna bli intressant för turister. Det går knappt att ens hitta information på Internet om detta, förutom det jag själv skrivit.

Läs också:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

2 svar på ”Öckerö kommun – beroende av pendling, sjöfart och fiske”

Kommentarer är stängda.