Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO)

SFPO är en organisation som i praktiken lades ner förr året. Hemsidan hänvisade därefter till Sveriges Fiskares Riksförbund (SFR). Efter att SFR omorganiserats till att bli en samarbetsorganisation för Producentorganisationer har SFPO återskapats och för en månad sen skrev de så här på SFR:s hemsida:

Den 7:e september kommer vi att sätta igång Sveriges Fiskares Producentorganisation på allvar. Detta har föregåtts av hårt arbete, konflikter, motgångar av olika slag och processen har pågått under lång tid.

Svensk fiskenäring har på grund av detta uppfattats som väldigt splittrad och försvagad gentemot såväl nationella myndigheter som i internationella förhandlingar.

Dags att enas

– Det är min fasta övertygelse att den verkligheten och den bilden av vårt svenska fiske upphör att gälla nu. Nu är det dags att samla oss igen, ena våra krafter, kavla upp ärmarna och börja jobba för ett livskraftigt hållbart fiske, både utifrån ett socialt perspektiv och ett miljöperspektiv.

SFPOs styrelse

Detta arbete kommer att genomföras med hjälp av  SFPO-styrelsen som förutom mig själv (Peter Olsson)  består av:  Sterner Lundgren, Kjell Sörensson, Mathias Ivarsson, Martin Axelsson, Peter Hagberg, Andreas Ganefjord, Kristian Nilsson och Benny Karlsson. Dessutom genom de kommitteer som har bildats: Fisk- och kräftkommitten, Räkkommitten, Östersjökommitten samt Kommitten för fiske med passiva redskap i Västerhavet.

– Vi är redo, men kanske framförallt motiverade att börja jobba med de frågor som kommer vara viktiga för er framtid och era verksamheter.

Stark röst

Detta arbete innebär att vara en stark röst i de regionala rådgivande nämnderna, bygga ett fungerande samarbete med Havs –  och vattenmyndigheten och Sveriges Lantbruksuniversitet ,samt att bygga upp ett starkare varumärke kring svenskt fiske.

Det innebär även att vara delaktig i den förvaltning som krävs för ett lyckat införande av den reformerade fiskeripolitiken, och landningsskyldigheten i synnerhet som ställer nya krav på både myndigheten och näringen.

Fångstbaserad förvaltning

Att gå ifrån en landningsbaserad förvaltning till en fångstbaserad förvaltning innebär nya utmaningar och med största sannolikhet en del förändringar kring hur vi idag distribuerar fiskemöjligheter.

Det är min fasta övertygelse att vi kommer kunna vara en stark röst i internationella sammanhang, vara en part att lita på för myndigheten och lyckas med att införa landningsskyldigheten utan konkurser och regelöverträdelser. Men detta kräver att vi tillsammans vågar tro på en förbättring

En producentorganisation är ingenting utan sina medlemmar, det är er röst och vilja som står i fokus för vårt arbete och vi får aldrig glömma att det är så mycket mer som enar oss som yrkesgrupp än vad det är som för oss isär.

– Jag hoppas och tror att vi får bred uppslutning bakom SFPO vilket är avgörande för om vi även i framtiden ska ha en livskraftig svensk fiskenäring.

– Vi har goda förutsättningar för detta och jag önskar att ni liksom jag vill blicka framåt och se våra möjligheter och vår potential snarare än meningsskiljaktigheter och problem.

Trots detta har SFPO inte fått igång sin hemsida än. Det gör säkert en massa annat, men en organisation utan reell närvaro så att personer utanför organisationen kan får reda på vad den gör och vad den står för känns inte som en riktig organisation.

Förändringen av SFR och nystarten av SFPO har också fått andra konsekvenser. hallandsfiskarns PO ville inte gå med i det nya SFR och har efter det bytt namn till Havs- och Kustfiskarnas PO (HKPO) genom att de också börjat organisera yrkesfiskare i Bohuslän och på andra håll i Sverige som motsätter sig den inriktning som SFR har.

Motsättningarna tyck på ytan främst gälla individuella överförbara fiskerättigheter men det handlar om en mer än hundraårig splittring mellan yrkesfiskare som haft fisket som bisyssla, ägnat sig åt husbehovsfiske etc kontra yrkesfiskarna kring Göteborg men även till viss del på andra ställen som Sotenäset som haft fisket som enda sysselsättning, fiskat långt bort från Sverige och som sett det som en ekonomisk affärsverksamhet såväl som ett sätt att försörja sig.

Detta är naturligtvis en ganska grov generalisering, men det är som jag ser det grunderna i de olika inställningar till fisket som finns i SFPO, SPF (Swedish Pelagic Federation Producentorganisation), GFPO (Gävlefiskarnas PO) dvs medlemmarna i SFR gentemot medlemmarna i HKPO å andra sidan.

SPF har de flesta av sina medlemmar i Göteborgsområdet och SFPO har av styrelsens sammansättning att döma också sin tyngdpunkt i Göteborgsområdet även om ordföranden Peter Olsson numera hör hemma på Sotenäset. Han har dock tidigare bott på Rörö i Göteborgs norra skärgård. Av de övriga styrelsemedlemmarna i SFPO hör Sterner Lundgren hemma på Rörö, Kjell Sörensson på Hönö, Mathias Ivarsson på Dyrön, Martin Axelsson i Rönnäng, Peter Hagberg på Björkö, Andreas Ganefjord i Fiskebäck, Kristian Nilsson i Svanshall och Benny Karlsson i Falkenberg. De två sistnämnda är jag lite osäker på för de ingår i Östersjökommittén inom SFPO men de fiskar väl i Östersjön oavsett var de hör hemma antar jag.

Östkusten och Gotland verkar dålig representerade i alla fiskeriorganisationer även om SPF har flera medlemmar på östkusten och Gotland vilket väl sannolikt SFPO också har.

GG 181 Västerland

GG 181 Västerland

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO)”

Kommentarer är stängda.