Danska fiskare missnöjda med minskad makrillkvot

ICES kom nyligen med råd om makrillfisket i Nordatlanten. Rekommendationen är en kraftig minskning av kvoten. Men det är stora problem med rådgivningen då ICES själva anger att dataunderlaget på många sätt är dåligt:

Makrelbestanden er i den uholdbare situation, at der ikke er en forvaltningsplan, blandt andet fordi der stadig er manglende enighed blandt kyststaterne og EU om makrel. Der til kommer to nye spillere i makrelfiskeriet Grønland og Island, som samlet betyder, at det totale udtag de seneste år har været væsentligt over TAC’en. ICES anfører dette sammen med en række andre årsager, som baggrunden for den kraftige reduktion i kvoten for næste år. Blandt andet fandt trawltogtet i Nordatlanten færre makrel. ICES vurderer i det hele taget nu, at makrelbestanden er noget mindre end hidtil antaget.

Den danska fiskeriorganisationen Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO) är enligt Fiskeritidende mycket missnöjda med rekommendationen då de stora variationerna från år till år innebär problem för yrkesfisket. DPPO:s chefsbiolog Claus R. Sparrevohn menar att det därför finns grund för att inte följa ICES råd alltför slaviskt. Han fortsätter med att tal om att DPPO gärna deltar i forskning och provfisken som kan göra underlaget för rådgivningen bättre så att de stora svängningarna i kvoter kan undvikas. Dessutom påpekar han att rådgivningen är märklig och förefaller inkonsekvent då den rekommenderade makrillkvoten minskas trots stora mängder ungfisk medan rekommendationen för taggmakrill (hestemakrel) och NVG-sill (atlantoskandisk sill) innebär en ökad kvot trots minskade mängder ungfisk.

MakrillDPPO och Sparrevohn menar enligt Fiskeritidende också att rådgivningen baseras på ett felaktigt underlag, inte bara på ett dåligt underlag. Detta då ingen som helst hänsyn tas till storlekssammansättningen bland makrillen och inte heller tas någon hänsyn till att makrillens beteende tycks ha ändrats de senaste åren.

Det är inte bara danska fiskare som tycker makrillråden är märkliga. Det gör också den norska fiskeriorganisationen Fiskebåt som hänvisar till vad forskare sa så sent som i juni i år:

Det var på det pelagiske medlemssmøtet i Fiskebåt på Gardermoen at Nøttestad presenterte plansjen ”Kvoteutsiktene for makrell: Meget bra!”.

”Flere nye fremadstormende og tilsynelatende sterke årsklasser, spesielt 2010/2011-årsklassene ser ut til å fylle på nedenfra som gjør at framtida ser lys ut i forhold til kvoteutsiktene for makrellbestanden”, stod det blant anna på plansjen.

I går kom så kvoterådet for makrell for 2016 frå ICES, Det internasjonale havforskingsrådet, med ein kraftig reduksjon.

Förutom för makrill kom ICES också med råd för NVG-sill (atlantoskandisk sill), taggmakrill (hestemakrel), blåvitling och trynfisk (havgalt). För samtliga arter utom för NVG-sill och taggmakrill föreslår de minskningar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!