Makthavare i svenskt fiske

Jag har gått igen om svenskt fiske, dess organisationer och dess större företag. Utifrån antalet styrelseuppdrag, deras företags omsättning och vilka organisationer de sitter i styrelsen för har jag valt ut 20 personer som jag anser tillhör de mäktigaste i den svenska fiskerinäringen.

Jag har inte beaktat fiskhandel, utan bara yrkesfisket. Trots detta har jag även bedömt att styrelseuppdrag i fiskhandelsföretag är viktiga för makten över yrkesfisket. Uppköparna betyder också en del.

Uppdrag i danska företag och föreningar som också är viktiga för svenskt fiske har också tagits med i beräkning. Styrelseuppdrag i svenska dotterbolag har inte medräknats och inte heller styrelseuppdrag i personligt ägda holdingbolag. Om uppdrag främst berör lokala verksamheter i enskilda fiskelägen har jag bedömt dem som mindre viktiga. De större producentorganisationerna, Swedish Pelagic Federation PO (SPF), Sveriges Fiskares PO (SFPO), Havs- och Kustfiskarnas PO (HKPO) samt danska Danmarks Pelagiske PO (DPPO) liksom SFR har jag gett större vikt än andra organisationer.

En som kanske i framtiden kan plats på listan är Pehr Eriksson som sitter i styrelsen för Sveriges Yrkesfiskares Riksförbund (SFR) och är aktiv i SPF. Listan har ingen inbördes rangordning då jag funnit det svårt att göra en sådan. Bland de viktigaste uppdragen listar jag inte deras egna företag förutom när det gäller Astrid Fiske AB då det är Sveriges överlägset största fiskeriföretag och PFG Fish AB då det är ett företag som i sig utgör ett viktigt nätverk.

Jag har också uteslutit myndigheter och forskare. Jag ska återkomma med en annan lista över byråkrater och forskare med makt över fisket.

20 största makthavarna i det svenska fisket, antalet styrelseuppdrag, viktigaste uppdrag

Klas Westlund, 12, Svensk Fisk, Göteborgs Fiskauktion
Lars-Erik Persson, 10, Västkustfiskarna SVC AB, Svensk Fisk, Göteborgs Fiskauktion
Thomas Ahlström, 11, SPF, SFR,
Marcus Backman, 6, SPF, PFG Fish AB
Börje Johansson, 4, SPF, DPPO, Astrid Fiske AB
Mathias Ivarsson, 4, Västkustfiskarna SVC AB, SFR, SFPO
Bernt Henrik Torkelsson, 6, HKPO, Göteborgs Fiskauktion
Patrik Ingemarsson, 6, HKPO, Varbergsfisk
Peter Olsson, 4, SFR, SFPO
Jonas Ahlström, 4, SFR, SPF
Kurt Claesson, 5, SPF
Karl-Henrik Johnsson, 5, PFG Fish AB, FF Skagen
Thomas Johansson, 4, SPF, Astrid Fiske AB
Sixten Söderberg, 4, Smögens Fiskauktion AB
Charles Olsson, HKPO, Grebbestadsfisk
Anders Gustafsson, 3, FF Skagen Fond, PFG Fish AB
Roger Skymne, 4, SVC, Göteborgs Fiskauktion, Swe-Dan Seafood
Reine Backman, 3, SVC, PFG Fish AB
Johannes Claesson, 3, DPPO
Björn Lindblad, 2, SPF, SFR

Göteborgs Fiskauktion och FF Skagen är stora köpare av fisk från svenska fiskare. SVC och FF Skagen äger Swe-Dan Seafood AB som också är en stor köpare medan Smögens Fiskauktion främst har betydelse för räkfisket. Västkustfisk SVC AB är ägare av Göteborgs fiskhamn och därmed sammanlänkat med Göteborgs Fiskauktion.

Naturligtvis kan namnen på listan i vissa fall ifrågasättas och kanske borde SFR:s ordförande Tore Johnsson vara med istället för Björn Lindblad. Att jag räknar också vissa danska organisationer kan naturligtvis också ifrågasättas, men FF Skagen har huvudsakligen svenska fiskeriföretag som intressenter och Skagen är den viktigaste landningshamnen för det pelagiska svenska fisket. Av DPPO:s 12 medlemsbåtar är 4 stycken svenskägda, dvs en tredjedel och av styrelsemedlemmarna är tre stycken svenskar.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!