Forskarna rekommenderar höjd kvot för vitlinglyra

Vitlinglyra är en lite en torskfisk som på danska heter sperling och på norska øyepål. Det är en fisk med kort levnadstid som fiskas för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja. Bestånden, rekommenderad TAC (totalt tillåten fångst) och fisket varierar mycket mellan åren och det är sällan som hela den föreslagna kvoten fiskas upp. Det verkar faktiskt som om vitlinglyra främst fiskas om skarpsills-(brislings-)kvoten är låg.

Foto: MAREANO/Havforskningsinstituttet

Foto: MAREANO/Havforskningsinstituttet

De länder som har stora kvoter när det gäller vitlinglyra är Norge och Danmark (cirka 128 000 ton år 2015). I Danmark är det svenska fiskare som innehar de största fiskerättigheterna för vitlinglyra. De danska yrkesfiskare som fiskar mest varje år verkar dock vara Jens Thorbek som främst fiskar med båten R 500 Pernille Kim och John-Anker Hametner Larsen, två fiskeriföretagare som enbart lever på att fiska vad som på svenska ibland kallas skrapfisk för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja.

Inför 2016 har forskarna rekommenderat en ökad kvot av vitlinglyra:

For 2016 er det gitt ett kvoteråd på 390 000 tonn, som er over 60 000 tonn høyere enn 2015-rådet.

[…]

Gytebestanden av øyepål vil være høyt over kritisk grense både inneværende år og i 2016. I fjor anbefalte forskerne at det ble fisket maksimalt 326 000 tonn øyepål i 2015. Kvoten endte på 300 000 tonn.

Øyepålen kan gyte allerede som ettåring, og blir sjeldent mer enn tre år. Rekrutteringen varierer ofte mye mellom år, og siden øyepålen lever så kort, varierer også totalmengden raskt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!