HKPO menar att utkastförbudet är orimligt

Den så kallade landningsskyldigheten (utkastförbudet) som från årskiftet kommer att införas i det demersala fisket (fiske av bottenlevande fisk och skaldjur) i Västerhavet är mycket problematisk. Det tror jag alla yrkesfiskare som ägnar sig åt sådant fiske är överens om. Om inte svenska fiskare får ökade kvoter för ganska många fiskarter, men framförallt för torsk så kommer de nya lagarna inte att kunna följas. Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation (HKPO) uttrycker det så här:

EU:s nya fiskereform (GFP) är, vad det gäller landningsskyldigheten (LS), i många stycken en pappersprodukt, omöjlig att fullt ut genomföra i praktiken. Följden blir att många fiskare hamnar i en omöjlig sits. Valet kan bli, antingen brott mot reglerna eller att lägga båten vid kaj. Grundtanken med reformen, att få kontroll på det som fångas i havet, må ha varit god, men att utforma regelverket för att också fungera ute i verkligheten tycks inte ha haft en lika hög prioritet. Reformen ger helt enkelt inte fisket de nödvändiga förutsättningarna till att klara av omställningen. För att något beskriva en yttersta konsekvens, att gå från ett tvång på utkast av fisk (som det inte finns kvot för), till ett tvång på att ilandföra fisk (som det inte finns kvot för).

Fiskarna kommer att bli tvungna att land fisk de inte har fiskerättigheter (kvoter) för vilket betyder att de inte kan sälja den. För att undvika detta så är alternativet att ligga still. Behåller de fisken ombord så får de snart så mycket fisk att de inte kan fortsätta fiska och blir tvungna att gå i hamn för att landa fisk de inte får några pengar för. Det är uppenbart att de flesta kommer att slänga ut fisken ändå. Det är i praktiken omöjligt för myndigheter att kontrollera om fiskare ägnar sig åt olagliga utkast till havs. I räkfisket har sådana pågått under mycket lång tid, alla vet att det är så, men ingen har nånsin blivit fälld för olagliga utkast och endast en fiskare har någonsin varit misstänkt. Kontrollen är omöjlig. Nu skapas en situation för allt demersalt fiske som är problematisk.

Det finns dock en kombination av åtgärder som kan underlätta ett utkastförbud. Det är individuella överförbara fiskerättigheter (TFC eller ITQ). Det finns i Danmark där fisket därmed mycket lättare kan anpassas till förändrade regler genom att fiskerättigheter kan säljas och köpas, hyras ut, tillfälligt lånas in osv. Det gör det möjligt att land och sälja fisk som en båt inte har några egna fiske rättigheter för. Ett sådant system är dock HKPO mot, men den stora svenska fiskeriorganisationen Sveriges Yrkesfiskares RIksförbund (SFR) och deras medlemsorganisationer Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO), Swedish Pelagic Federation PO (SPF) och Gävlefiskarnas PO (GFPO) är för. HKPO motsätter sig alltså ett system som bevisligen fungerar för att underlätta för yrkesfiskare när landningsskyldighet införs.

Bara ett system med TFC hjälper dock inte om de totala kvoterna är mycket små. Så är det i Sverige och därför vore det rimligt om de totala kvoterna för en del arter höjdes. HKPO nämner själva torsk och tunga. Sannolikt är det viktigast med höjda torskkvoter i framförallt Skagerak men kanske även i Kattegatt för att ett system med utkastförbud (landningsskyldighet) ska kunna fungera.

Det bör noteras att landningsskyldighet redan införts i allt fiske i Östersjön samt det pelagiska fisket i Västerhavet men att det inte verkar finnas någon utvärdering av hur det fungerat ännu. I dessa fisken är blandade fångster och bifångster ett betydligt mindre problem än i det demersala fisket i Västerhavet så problemen med ett utkastförbud är sannolikt ganska begränsade. I västerhavet är det annorlunda och som det nu ser ut kommer ett utkastförbud sannolikt inte att fungera.

Läs mer:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!