Danska politiker precis som svenska

Danska politiker skiljer sig inte ett dugg från svenska politiker. Det gäller att säga vad folk i publiken vill höra utan att egentligen säga något konkret och utan att lova något. Mycket prat och lite verkstad från såväl danska regeringen som från folketingsledamöter som var på mötet om dansk industrifiske som ägde rum igår och som jag skrivit om tidigare. Stabila ramar, ekologiskt och ekonomiskt hållbart och bärkraftigt fiske osv. Arbeta för att få förändrad tobisförvaltning (vilket är lättare sagt än gjort) och för enklare regler:

– Der skal være en hensigtsmæssig regulering, og vi vil arbejde for en hvis områdefleksibilitet allerede fra 2016, sagde Erling Bonnesen, der også lagde vægt på at regeringen skal gøre det lette at drive virksomhed.

[…]

– Fiskeriet er en vigtig del af samfundsøkonomien, og et område med gode vækstmuligheder. Derfor har regeringen fokus på, at det er attraktivt og nemmere at drive fiskerivirksomhed, sagde Erling Bonnesen, der nævnte som et konkret eksempel, at regeringen har iværksat en undersøgelse af unødvendige regler. Et arbejde han forventede at ville udmønte sig i en liste kort ind i det nye år.

Konkret förslogs mycket lite från de politiker som var på plats. Stabila villkor för fiske är svårt, inget vet hur väder och fiskbestånd är nästa år eller året därpå. Det finns mycket som påverkar och som inte går att styra över. Inte minst EU vilket gör att fiskeriförvaltning och liknande inte går att ändra hur som helst utan det tar lång tid och kräver mycket byråkrati för att få ändringar till stånd.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!