HD vägrar pröva fall om fiske i Västsahara

Hovrätten dömde i april i år de två svenska yrkesfiskarna Lennart Kjellberg och Ove Ahlström till saftiga böter för att på ett olagligt vis ha ägnat sig åt fiske i västsahariska vatten under åren 2007 och 2008. De två fiskarna överklagadee det hela till Högsta Domstolen som nu sagt att de inte kommer att ta uppfallet. Hovrättens dom står därför fast:

Ove Ahlström och Lennart Kjellberg har under flera år i egen regi bedrivit yrkesfiske i svenska vatten och är således erfarna yrkesfiskare. De hade även innan nu aktuell händelse erfarenhet av fiske utanför Marocko. De ansökte och fick då tillstånd att fiska inom ramen för de vid var tid gällande avtalen mellan EU och Marocko. De måste därför ha varit väl medvetna om att huvudregeln är att tillstånd krävs från svenska myndigheter och EU för fiske från svenska fartyg i såväl svenska som utländska vatten. Även om det denna gång var fråga om bareboatcharter och de hade sålt sina svenska fiskerättigheter borde de ha ansökt eller underrättat sig om att tillstånd inte behövdes. Detta oavsett om fisket enligt marockansk lag var tillåtet. Det har också framkommit att i vart fall Lennart Kjellberg var närvarande vid ett möte som Fiskeriverket hade kallat till i maj 2007 med anledning av att franska myndigheter siktat fartyget Nordic IV och verket fått information om fartyget Aldo. Patrik Persson, som då var enhetschefen för fartygstillstånd på Fiskeriverket, har uppgett att han på mötet var tydlig med att fartygen måste ansöka om tillstånd.

Sammantaget anser hovrätten att Ove Ahlström och Lennart Kjellberg måste ha varit medvetna om att det kunde vara så att det fiske som de ansvarade för krävde tillstånd. De har trots detta valt att förhålla sig okunniga. De har alltså i vart fall agerat grovt oaktsamt när de bedrivit det aktuella fisket utan tillstånd.

Slutlig bedömning

Såväl Ove Ahlström som Lennart Kjellberg har således av i vart fall grov oaktsamhet brutit mot bestämmelser meddelade av Fiskeriverket och EG:s förordningar genom att fartygen inte haft tillstånd i enlighet med vad åklagaren har gjort gällande. Verksamheten har varit av särskild stor omfattning och avsett fångst av betydande värde. Gärningarna ska därför bedömas som grova brott.

Domen innebär att de två yrkesfiskarna ska betala 4,4 miljoner till staten.

Noteras ska att de två yrkesfiskarna och deras företag både före och efter de aktuella åren fiskat formellt lagligt i västsahariska vatten under många år och det fiske de dömts var lagligt enligt marockansk lag. Marocko ockuperar Västsahara.

Idag finns det dock ingen svensk eller direkt svenskägd båt kvar i Västsahara. Däremot har så äger svensken Magnus Roth via företag i Ryssland och Litauen en rad båtar som fiskar i västafrikanska farvatten.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!