Havs- och vattenmyndigheten saboterar för fisket

Svenska fiskare har diskuterat fram ett förslag för räkfisket inför landningskyldighetens införande nästa år. Förslaget innebär årsransoner som kan bytas mellan båtar. Det är ett förslag om enligt mig inte är tillräckligt, det innebär ingen minskning av antalet båtar med Läs mer…