Burfiske av räkor kan nog inte bli mer än marginellt

Det är bra att det utvecklas ett burfiske för räkor i Sverige. Men den som tror att det på något sätt kommer att ersätta trålningen är nog lite väl naivt. Med den mängd räkor som det idag fiskas och på de ställen de främst fiskas av svenska och danska fiskare, långt ut i Skagerak och i norska rännan, så kommer burfiske enbart att bli ett komplement till trålfisket. Räkfiske sker också på rätt stora djup och då är det svårt att använda burar. Precis på samma sätt som det är med burfiske på kräfta.

Burfiske på kräfta bedrivs av små båtar och kustnära. På samma sätt kommer det att bli med burfiske på räka. Sådant räkfiske kommer enbart att ske kustnära, i delar av Kosterfjorden och Gullmaren.  Att små båtar skulle bege sig ut till Bratten långt ute i Kattegatt för att fiske med bur är helt otänkbart. 25% av kräftorna fångas idag av burfiskare. Så stor andel av räkorna kommer nog aldrig att fångas med bur.

Räkfiske med bur är vanligt i vissa delar av världen. I nordvästra USA och västra Kanada är det vanligt, men det bedrivs där på andra räkarter än nordhavsräka. I Maine och på Nova Scotia i östra Kanada bedrivs burfiske efter nordhavsräka, men det är endast i begränsad omfattning. De stora räkfångsterna i östra Kanada tas av mycket stora trålare. Där finns också ett småskaligt trålfiske på räka nära kusten som engagerar många mindre båtar.

Burfiske med räkor innebär att enbart större räkor kan fångas och att de små kan smita ut ur burarna:

Nu är det precis i starten på projektet och Matz Berggren, forskare vid Göteborgs universitet berättar att den här typen av fiske började redan på 60-talet i USA. Därmed finns det gott om erfarenheter att få från räkfiskare där i från.

– Om det är något som är hållbart är det väl det här. Småräkan simmar ut genom buren om den är för liten, så bifångsten slängs ner i havet utan att ha dött. På trål får du in många olika storlekar av räkor som kastas tillbaka ifall de är för små.

Metoden anses vara både mer miljövänlig dels skonsammare mot räkorna. Dessutom blir resultatet en högkvalitativ produkt, som blir dyrare men alltså har minimal påverkan av miljön. En av nackdelarna kan bli att det kan uppstå problem då burarna ska ner på djupt vatten.

Svenska fiskare ska prova på att fiska räkor med bur i ett projekt som drivs av SLU Aqua och Göteborgs Universitet och är finansierat av Havs- och vattenmyndigheten:

Helene Kristoffersen har börjat med burfiske efter räkor i mycket liten skala i Oslofjorden, och hon gillar gensvaret från konsumenterna:

– Det har ju tagits emot väldigt positivt, och det är många som tycker det är bra med något nytt.

Kollegan Bobo Roysson från Grundsund, som fiskar i havet runt Lysekil, är den som ska sköta det praktiska fisket i det svenska forskningsprojektet:

– Båtarna har vi redan, eftersom vi fiskar kräfta med bur, berättar han.

– Farsan började i slutet av 80-talet med burfiske. Räkfisket kommer att bli en del av kräftfisket, så vi kommer inte bara att hålla på med räkor.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!