Norra Grundsunds guanofabrik

Fabriken anlades i Spjösviks hamn på Lysehalvön en bit ifrån Lysekil år 1892 och följdes av omedelbara klagomål på den vidriga lukten. Klagomål som i stort sett alltid följde i guanofabrikernas spår:

Olägenhet af fabrik eller annan näring på arbetare eller närboendes helsa.

Under året har en tran- och guanofabrik anlagts vid Spjösvik i närheten af norra Grundsunds fiskläge i Lyse S:n. Innevånarne å nämnda fiskläge beklaga sig öfver den vedervärdiga stank som från fabriken sprides öfver fiskläget. Inom sjelfva fabrikshusen äro golfven lagda i cement, och sålunda är det gjordt, hvad göra kan, för att forekomma markens inpregnerande af ruttnande animaliska ämnen. Men vid den s.k. sillbingen är deremot intet hittills åtgärdat för att förekomma markens förorenande. Nämnde binge består endast af löst hopfogade bräder hvarigenom marken ej i minsta mån skyddas.

Från Grötöns fabriker sprides alltjemt vedervärdiga ångor öfver Lysekils Köping under den tid fabrikationsverksamhet pågår.

Inom Dragsmarks socken finnas 2:ne tran- och guanofabriker, neml. Vestkustens vid Oxvik och Källvikens. Vid båda dessa äro såväl fabrikslokalerna som sillbingarne försedda med cementgolf. Öfver den svåra stanken från dessa fabriker klaga dock med skäl sockenboarne.

Fabriken hade en lång brygga ut till djupt vatten för att sillen och guaanon skulle kunna lossas och lastas.

Norra Grundsunds olje- och guanofabriks AB bildades 1894 för att driva fabriken vidare. 1898 tycks bolaget ha ombildats eller så övertogs fabriken av ett nytt bolag, för från det året ägs fabriken av AB Norra Grundsund. Fabriken lades ner kring 1905 och revs därefter. Av teglet från skorstenen byggdes ett hus som idag kallas stenhuset.

Det fanns dessutom ytterligare en guanofabrik i Norra Grundsund, nämligen AB Blixtens guanofabrik som låg i själva Norra Grundsund och inte i Spjösvik.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!