Journalister skapar förvirring om landningsskyldigheten

P4 Göteborg gjorde nyligen ett inslag  om landningsskyldigheten i Västerhavet. Det är uppenbart att journalisten som gjort inslaget inte vet ett skit om det hon gör ett program om. Artikeln är därför problematisk även om budskapet från yrkesfiskarna är rimligt och klart. De vill inte kasta ut fisk som går att använda. Ur den synpunkten är utkastförbudet (landningsskyldigheten) bra.

Utkastförbudet kommer så vitt jag kan se det inte att kunna följas. Det fångas väldigt mycket torsk, men kvoterna är låga. Därför kastas mycket torsk ut. Skulle all torsk som fångas också landas skulle kvoten snabbt ta slut och allt fiske på bottenlevande arter tvingas upphöra. Så är det idag och så kommer det att vara när även torsken omfattas av landningsskyldigheten från 2017.

Det finns inte heller några utsikter om att redskapsutvecklingen ska ha kommit så långt att den skulle hjälpa yrkesfiskarna med problemet. Detta sagt även om det just nu forskas kring redskap som sorterar torskfiskar från plattfiskar så att bara de senare fångas. När det gäller plattfisk har problemet länge varit att kvoterna inte fiskas upp. En av orsakerna till detta har varit de stora fångsterna av torsk.

Inte heller går det att se hur kvoterna på torsk skulle kunna öka så mycket som behövs för att all torsk ska kunna landas utan problem för fortsatt fiske. Det kommer med all sannolikhet inte att hända. Inte heller verkar det finnas förutsättningar för att ett system som innebär att fiskare kan byta och handla med fiskerättigheter (rätten att fiske en viss mängd fisk, en kvot) ska införas. Ett sådant system kan nämligen kraftigt underlätta för yrkesfiskare att följa de nya reglerna om landningsskyldighet. Istället planerar Havs- och vattenmyndigheten att detaljstyra fisket ändå mer. På ett sätt som inte ger yrkesfiskarna en möjlighet att fiska lagligt, att följa landningsskyldigheten och lagstiftningen.

Att det hela betyder nya förtjänstmöjligheter är också inte riktigt sant. All fisk som inte omfattas av reglering (kvoter etc) har alltid kunnat landas utan problem. Landningsskyldigheten förändrar inget därvidlag. Det enda som betyder ökade förtjänstmöjligheter är att kvoterna måste öka för många arter för att landningsskyldigheten ska kunna följas. Som det ser ut kommer dessa kvoter dock kanske inte att ökas så mycket som behövs. Då blir landningsskyldigheten istället begränsande och för att yrkesfiskarna ska kunna fortsätta fiska blir de då istället att kasta ut ändå. Att kasta ut olagligt.

Vad som sker till havs är i stort sett omöjligt att kontrollera och sammantaget riskerar det att bli en situation där yrkesfiskarn mot sin vilja ändå tvingas kasta ut. Allt på grund av en onödig detaljstyrning, för små kvoter och obefintliga möjligheter att handla och byta med fiskerättigheter på ett effektivt sätt.

Att följa landningsskyldigheten under år 2016  blir nog däremot inga stora problem för de flesta. Landningsskyldigheten gäller kolja, sej, kummel, rödspätta, tunga, kräfta och räka. När det gäller kolja, kummel, rödspätta och kräfta innebär landningsskyldigheten inga problem, för räka är det ett problem som mer specifikt har med en omöjlig lagstiftning och detaljstyrning att göra än med landningsskyldigheten i sig. För sej finns ett problem då kvoten sannolikt är för låg för att landningsskydligheten ska kunna följas. Samtidigt beror det i mångt och mycket på hur väl problemen med bifångster av sej i sillfisket på hösten kan lösas. Kan bifångsterna av sej i det fisket elimineras blir det mindre problem än annars. Även tunga kan utgöra ett problem, men där finns en lösning då SFPO försäkrat sig om byteskvoter från annat land.

/*Jag har fått ändra en del av texten, se kommentarerna, här då jag inte hade fattat att rödtunga är okvoterad i Skagerak och Kattegatt, cirka 300 ton landades förra året, det betyder att jag hade fel när jag trodde att ingen hade ett riktat fiske på rödtunga, men jag låter kommentaren om Nordsjön så då den är korrekt, Det betyder att det är korrekt att Svanen har ett riktat fiske på rödtunga som det sägs i artikeln på Sveriges Radio*/

Med en kvot på 11 ton rödtunga i Nordsjön så handlar det nog enbart om rödtunga som bifångst så länge vi pratar om Nordsjön.. Dessutom fångades bara 3% av detta under 2015.

Svanen har ju dessutom ett riktat fiske på kräfta, sill och skarpsill. Men enligt uppgift även på rödtunga. Det är ju också på grund av att det finns för lite kvot på torsk och tillräcklig kvot på plattfisk som Svanen börjat utveckla en egen rist för att skilja ut torskfiskar från plattfisken. Men fisket där detta fångas är i huvudsak ett fiske efter kräfta om jag förstått det är rätt. För Svanen landar ju inga större mängder rödspätta och inte heller några större mängder torsk. Däremot sannolikt en del rödtunga enligt vad jag nu förstått..

Grundtanken i landningsskyldigheten är precis som Stefan Larsson på GG 840 Svanen och Peter Olsson från SFPO säger i radioprogrammet bra. Det finns möjligheter för fiskare i framtiden. Men det krävs en anpassning av lagar och regler, mindre detaljstyrning av fisket och mer inflytande för de enskilda yrkesfiskarna.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

2 svar på “Journalister skapar förvirring om landningsskyldigheten”

  1. Det stämmer att kvoten i Nordsjön för svensk del är 11 ton för röd/bergtunga och därför av marginellt värde. I Skagerrak och Kattegatt är rödtungan dock okvoterad och ett riktat svenskt fiske finns ffa höst och vinter i Skagerrak. Kring mellankrigsåren landades mellan 1000 och 1500 ton av svenska båtar men i modern tid låg landningarna på drygt 500 ton per år tidigt 2000-tal för att sedan gå ned till ca 100 ton runt 2010. De senaste åren har landningarna ökat igen (var knappt 300 ton 2015).
    Beståndsbedömning finns på http://www.ices.dk/publications/our-publications/Pages/Popular-advice.aspx (sök på witch flounder)

    1. Dåligt av mig att missa det med Skagerak och Kattegatt. Nån av bröderna Larsson har nog dessutom sagt det till mig nån gång. Tack ska du har för rättelsen. Det är inte alltid en hänger med. 300 ton är ju rätt mycket, lika mycket som rödspätta faktiskt. Så fel det blir när en inte läser ordentligt.

Kommentarer är stängda.