Hametner har köpt ytterligare en båt

John-Anker Hametner Larsen är en av de danska fiskeriredare som äger flest båtar. Den som sannolikt äger allra flest båtar är Henning Kjeldsen med familj som via Gitte Henning A/S och andra företag äger en massa moderna båtar med egna fiskerättigheter. Hametner Larsen äger för sin del gamla båtar som främst används för att fiska industrifiske med hjälp av inhyrda fiskerättigheter (kvoter). I förhållande till antalet båtar har Hametner Larsen mycket begränsade fiskerättigheter.

R 500 Pernille Kim

R 500 Pernille Kim

Den senaste båt som John-Anker Hametner Larsen köpt är R 500 Pernille Kim. Pernille Kim ägdes tidigare av Jens Thorbek i Thyborøn som efter försäljningen inte verkar ha någon större båt i sin ägo. Frågan är om han tänker skaffa en annan båt eller lägga av med fisket. R 500 Pernille Kim är en av de få båtar som fiskat vitlinglyra (sperling) under senare år och Thorbek har via sina båtar varit en större innehavare av fiskerättigheter på sperling. Även Hametner Larsen hör till de större innehavarna av fiskerättigheter för sperling. Störst är dock svenskägda Astrid-koncernen. På 1970-talet var sperling (vitlinglyra) den viktigaste rena industrifisken men så är det inte längre utan det är så att bara en mycket liten del av kvoten fiskas upp.

Urpsrungligen byggd 1987 på Johs. Kristensens Skibsbyggeri i Hvide Sande är R 500 Pernille Kim numera på 399 bruttoton efter två större ombyggnader 1997 och 2009 samt flera mindre förändringar under åren.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!