De som fiskar sill, makrill och industrifisk i Danmark – 2015

De båtar som äger fiskerättigheter till pelagisk fisk i Danmark är inte alltid de som sedan fiskar upp fisken. Genom att fiskerättigheter kan hyras ut så kan båtar utan större fiskerättigheter eller utan några fiskerättigheter överhuvudtaget fiska upp en stor del av fisken.

Detta är speciellt tydligt när det gäller industrifisk, dvs fisk till fiskmjöl och fiskolja. Industrifisk i Danmark är skarpsill (brisling), tobis, blåvitling, vitlinglyra (sperling), taggmakrill (hästmakrill) och trynfisk (havgalt). Vissa år fiskas också lodda vid Grönland av enstaka båtar. Även sill från Östersjön används som industrifisk till tillverkning av fiskmjöl och fiskolja medan sill från Nordsjön och Skagerak främst fiskas för konsumtion. Makrill fiskas för konsumtion och taggmakrill fiskas i andra länder för konsumtion men i Danmark främst som industrifisk. De angivna fångsterna som finns i tabellerna är fram till den 22 december.

Fångad NVG-sill (atlantoskandisk sill), ton

HG 264 Ruth, 2 191, Rederiet Ruth A/S
HG 333 Isafold, 1 712, PR HG 333 Isafold
S 349 Gitte Henning, 1 537, Gitte Henning A/S
HG 265 Asbjørn, 1 361, Asbjørn ApS
S 264 Astrid, 1 237, Astrid Fiskeri A/S
HG 62 Beinur, 1 067, Tindskard

Fångad nordsjösill, ton

S 349 Gitte Henning, 19 010, Gitte Henning A/S
S 264 Astrid, 18 478, Astrid Fiskeri A/S
HG 264 Ruth, 16 810, Rederiet Ruth A/S
HG 333 Isafold, 11 236, PR HG 333 Isafold
E 532 Rockall, 8 592, Astrid Fiskeri A/S
HG 62 Beinur, 6 884, Tindskard
HG 265 Asbjørn, 5 272, Asbjørn ApS
E 349 Cattleya, 3 404, Cattleya A/S
L 920 Tina Jeanette, 2 701, Brdr. Langer A/S
S 105 Sebastian, 2 485, S 105 Sebastian ApS
E 727 Jette Kristine, 1 780, Jette Kristine E 727 ApS
S 144 Themis, 1 661, Themis Fiskeri A/S

Fångad sill Limfjorden, ton

L 220 Jeanette, 1 839, Brdr. Langer A/S
L 900 Lenette, 1 040, Jan Torp Nielsen
L 222 Liva Lykke, 221, Allan Andersen
HM 88 Dorthe-Bøgedal, 165, Ole Vangsgaard

Fångad sill Skagerak och Kattegatt, ton

HM 292 Kirstine Vendelbo, 444, Vendelbo
H 218 Mette, 259, Leif Aage Larsen
H 45 Lone, 236, Jakob Jørgensen
S 144 Themis, 240, Themis Fiskeri A/S
H 10 Hanne, 220, Jens Evald Seestern Petersen
S 105 Sebastian, 218, S 105 Sebastian ApS
H 29 Christina Mortensen, 156, Michael Fabricius Mortensen

Fångad sill västra Östersjön, ton

H 45 Lone, 869, Jakob Jørgensen
H 218 Mette, 630, Leif Aage Larsen
H 29 Christina Mortensen, 539, Michael Fabricius Mortensen
H 10 Hanne, 559, Jens Evald Seestern Petersen
ND 50 Pernille-Patrick, 124, Peter Brandt
R 86 Lis-Hansa, 120, Allan Andersen (inte samme person som ovan nämnde Allan Andersen)

Fångad sill östra Östersjön, ton

R 86 Lis-Hansa, 508, Allan Andersen
R 3 Orion, 52, Daniel och Lennart Christensen
S 205 Ceton, 18, Gifico ApS

Det mesta av kvoterna på sill i Limfjorden, Nordsjön och Norska Havet (NVG-sill) har fiskats upp, i princip hela kvoten.

I Skagerak och Kattegatt har en mycket liten del av den danska kvoten fiskats upp. Orsaken till det är oklar, men detta fiske omfattas av landningsskyldigheten och stora bifångster av sej förekommer emellanåt vid sillfisket i Skagerak. Det verkar också vara just fisket i Skagerak som inte ägt rum. I motsvarande svenska fiske har det mesta dock fiskats. I Sverige har en del fiskebåtar provat en rist som sorterar bort gråsejen. Enligt uppgift med goda resultat.

Även i Östersjön är det så att en mycket liten del av sillkvoten fiskats. Sill från Östersjön får inte säljas som livsmedel inom EU med undantag av Sverige och Finland där det säljs för konsumtion. Sill från Östersjön används för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja i Skagen efter att miljögifterna tagits bort. Sannolikt har det detta år funnits lönsammare fisken som yrkesfiskarna ägnat sig åt. En del sill tas också som bifångst i skarpsillsfisket i Östersjön. I Östersjön har svenska fiskebåtar fiskat i stort sett hela sin kvot, förutom uppe i Bottenhavet och Bottenviken där bara 35% av kvoten landats.

Fångad makrill, ton

S 349 Gitte Henning, 9 215, Gitte Henning A/S
HG 264 Ruth, 6 644, Rederiet Ruth A/S
HG 333 Isafold, 6 214, PR HG 333 Isafold
HG 62 Beinur, 4 574, Tindskard
HG 265 Asbjørn, 4 453, Asbjørn ApS
E 349 Cattleya, 3 765, Cattleya A/S
S 264 Astrid, 2 899, Astrid Fiskeri A/S

Makrillfisket är i stort sett uteslutande till konsumtion och den danska kvoten har fiskats upp. Mycket tyder också på att dansk båtar bytt till sig kvot från andra länder då alla landat mer än de haft fiskerättigheter för. Även svenska fiskebåtar har fångat all sin makrill.

Fångad skarpsill (brisling) Nordsjön, ton

S 205 Ceton, 15 453, Gifico ApS
S 144 Themis, 12 948, Themis Fiskeri A/S
L 415 Stormy, 10 453, Mindbo ApS
L 303 Ariadne, 10 069, Nordic Pelagic A/S (Tamme Bolt)
L 854 Helle Ronny, 9 974, Conrad Hviid
L 273 Olga Ruby, 9 290, PR Olga Ruby (familjen Ruby)
S 456 Anne-Mie, 8 918, Christer & Lennart Fiskeri AB
E 532 Rockall, 8 698, Astrid Fiskeri A/S
L 229 Lykke Hametner, 8 624, Hametner Larsen
L 525 Thingholt, 8 227, Hametner Larsen
HM 379 Lingbank, 8 173, Fiskeriselskabet Lingbank ApS
L 920 Tina Jeanette, 7 760, Brdr. Langer A/S
L 673 Meilsø, 7 529, Knak
E 727 Jette Kristine, 7 062, Jette Kristine E 727 ApS
L 228 Susanita, 7 023, Hametner Larsen
S 549 Birgitte, 6 944, August A/S (Kjeldsen)
AS 202 Neptun, 6 774, Odeskar A/S
L 852 Michelle-Jasmine, 6 663, Kloster
AS 464 Stella Nova, 6 440, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS
L 441 Allesøe, 5 906, Knak
S 264 Astrid, 5 577, Astrid Fiskeri A/S
HG 62 Beinur, 5 500, Tindskard
L 526 Lonny Hedvig, 5 477, Hovgaard Schmidt
HG 333 Isafold, 5 169, PR HG 333 Isafold
S 149 Birthe, 5 375, Gitte Henning A/S (Kjeldsen)
S 349 Gitte Henning A/S, 5 033, Gitte Henning A/S (Kjeldsen)

John-Anker Hametner Larsen äger många fiskebåtar, men få fiskerättigheter. Han lånar och hyr in en stor del av den fisk han fiskar. Utöver de tre av hans båtar som finns i listan har ytterligare tre båtar (L 226 Silje Hametner, L 227 Grethe Hviid och S 229 Maria Hametner) fiskat brisling. Totalt har hans båtar fiskat 35 207 ton brisling. Familjen Knak är en annan familj som har små fiskerättigheter men flera båtar. Deras två båtar har fiskat 13 495 ton. Henning Kjeldsens många båtar har fiskat 25 875 ton. Utöver båtarna på listan har också S 210 Patrick och S 229 Stefanie fiskat brisling. De flesta fiskebåtar och företag på listan saknar större mängder fiskerättigheter. Undantagen är Lingbank ApS och Stella Nova ApS samt de företag som nämns nedan.

De företag vars båtar fiskat mindre än de haft rättigheter till är främst Astrid Fiskeri A/S, Nordic Pelagic A/S, Themis Fiskeri, Jette Kristine E 727 ApS, Fiskeriselskabet 2Bis ApS (TripleNine/Triple Fish), PR HG 333 Isafold, Asbjørn ApS och Rederiet Ruth A/S. Det är dessa båtar som hyrt ut fiskerättigheter till de som äger båtar utan rättigheter.  2Bis saknar helt en fiskebåt som kan fiska brisling och har ägandemässig koppling till Jette Kristine E 727 ApS.

Fångad skarpsill (brisling) Skagerak och Kattegatt, ton

FN 384 Silvervåg, 2 652, familjen Godtliebsen
AS 341 Ida Camilla, 2 267, Grenaa Fiskeriselskab A/S
FN 109 Nordland, 2 097, Mikael Nielsen
FN 267 Emilie, 2 019, Ejner Klitlund
FN 321 Line Dalgaard, 1 728, Frans Dalgaard Jensen
HM 292 Kirstine Vendelbo, 1 346, familjen Vendelbo

Fångad skarpsill (brisling) Östersjön, ton

S 144 Themis, 6 743, Themis Fiskeri A/S
AS 464 Stella Nova, 5 377, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS
S 459 Anne-Mie, 3 099, Christer & Lennart Fiskeri AB
AS 202 Neptun, 3 070, Odeskar Fiskeri A/S
S 205 Ceton, 2 984, Gifico ApS
S 49 Birgitte Martine, 2 168, Gitte Henning A/S
SØ 10 Clupea, 1 986, Jens Granlund

I stort sett hela Danmarks kvot av brisling har fiskats upp i samtliga områden. Brislingfisket i Östersjön är helt dominerat av svenskägda båtar och företag och bland de som fiskat mest brisling i Nordsjön finns 4 svenska båtar och 4 svenska företag. Svenska fiskare är ledande när det gäller brislingfisket.

Fångad tobis, ton

S 264 Astrid, 9 739, Astrid Fiskeri A/S
HG 333 Isafold, 9 732, PR HG 333 Isafold
S 349 Gitte Henning, 8 502, Gitte Henning A/S
E 349 Cattleya, 7 131, Cattleya A/S
HG 265 Asbjørn, 7 057, PR Asbjørn
E 532 Rockall, 5 830, Astrid Fiskeri A/S
S 205 Ceton, 5 665, Gifico ApS
HG 62 Beinur, 4 736, Tindskard
L 673 Meilsø, 4 705, Knak
S 144 Themis, 4 582, Themis Fiskeri A/S
L 273 Olga Ruby, 4 082, PR Olga Ruby (familjen Ruby)
HM 379 Lingbank, 4 044, Fiskeriselskabet Lingbank ApS
L 229 Lykke Hametner, 3 898, Hametner Larsen
L 920 Tina Jeanette, 3 761, Brdr. Langer A/S
L 415 Stormy, 3 628, Mindbo ApS
E 727 Jette Kristine, 3 580, Jette Kristine E 727 ApS
L 854 Helle Ronny, 3 389, Conrad Hviid
L 303 Ariadne, 3 367, Nordic Pelagic A/S (Tamme Bolt)
AS 202 Neptun, 3 311, Odeskar A/S
L 227 Grethe Hviid, 3 260, Hametner Larsen
S 456 Anne-Mie, 3 194, Christer & Lennart Fiskeri AB
HG 264 Ruth, 3 120, Rederiet Ruth A/S
L 525 Thingholt, 3 076, Hametner Larsen

När det gäller tobis handlar det om en kort säsong och därför fiskas de flesta år ungefär lika mycket av en stor mängd båtar. Av dessa är det många som inte har några fiskerättigheter. Detta år var det dock annorlunda. Tbisfisket är zonindelat med en viss kvot i varje zon. Fisket var delvis olympiskt och begränsades kraftigt av detta. Varje båt hade rätt att fiska allt i en zon trots att kvoterna till stor del fanns i två zoner. Den ena zonen är dock svår att fiska i för danska fiskare då den område som de kan fiska i är litet. För att därför inte bli utan var det först på plan som var viktigast. Sen gällde det att fiska så mycket som möjligt på kort tid. Detta gjorde att bara lite över hälften av kvoten fiskades upp samt att stora båtar med rejäl lastkapacitet med kraftiga motorer gynnades.

John-Anker Hametner Larsen äger L 226 Silje Hametner, L 227 Grethe Hviid, L 228 Susanita, L 229 Lykke Hametner och S 229 Maria Hametner. Tillsammans har dessa båtar fiskat 17 389 ton tobis men de har mycket små fiskerättigheter. Astrid Fiskeri A/S har med två båtar (E 532 Rockall och S 264 Astrid) fiskat 15 569 ton, Henning Kejldsen (August A/S och Gitte Henning A/S) med S 49 Birgitte Martine, S 210 Patrick, S 149 Birthe, S 249 Stefanie, S 349 Gitte Henning, S 449 Myggenes och S 549 Birgitte fiskat totalt 13 791 ton och familjen Knak med två båtar 7 643 ton. 2014 såg det helt annorlunda ut.

Vitlinglyrefisket upppvisar samm bild som tobisfisket, med många inblandade båtar som saknar fiskerättigheter. Jens Thorbek som fiskat överlägset mest med R 500 Pernille Kim är också stor fiskerättighetsinnehavare för vitlinglyra. En mycket liten del av kvoten för vitlinglyra har fiskats. Strax över 10%.

Fångad vitlinglyra (sperling, øyepål), ton

R 500 Pernille Kim, 5 290, Jens Thorbek
L 227 Grethe Hviid, 3 536, Hametner Larsen
HM 292 Kirstine Vendelbo, 1 290, Vendelbo
E 532 Rockall, 813, Astrid Fiskeri A/S

Resterande industrifisk, dvs taggmakrill, trynfisk och blåvitling fiskas främst av de riktigt stora fiskebåtarna som är medlemmar i DPPO.

Fångad blåvitling (kolmule), ton

HG 264 Ruth, 13 058, Rederiet Ruth A/S
HG 265 Asbjørn, 12 347, PR Asbjørn
S 349 Gitte Henning, 12 435, Gitte Henning A/S
HG 62 Beinur, 6 249, Tindskard

Fångad trynfisk (havgalt), ton

Endast 23 ton har fiskats av E 349 Cattleya.

Fångad taggmakrill (hästmakrill), ton

E 349 Cattleya, 4 798, Cattleya A/S

Fisket av blåvitling domineras av danska fiskebåtar med färöiska ägare (HG 62 Beinur, HG 264 Ruth och HG 265 Asbjørn). Fisket bedrivs i huvudsak i Nordatlanten kring Färöarna och väsrer om de brittiska öarna. Hela kvoten har fiskats upp.

Cattleya har fiskat hela kvoten för hästmakrill. Cattleya är också största fiskerättighetsinnehavare med Astrid Fiskeri A/S och rederiet Ruth A/S som innehavare av resten. Inget fiske på Havgalt har egentligen bedrivits under året. Kvoten har inte fiskats upp.

Ägandet av fiskerättigheter är mer ojämnt fördelat än själva fisket. Detta märks framförallt vad det gäller industrifisket. En stor anledning till att många fiskebåtar som deltar i industrifisket inte äger fiskerättigheter är att fisket på såväl tobis som vitlinglyra sker under en kort tid. För att få upp den tillåtna kvoten krävs därför många deltagande båtar. De båtar som inte har fiskerättigheter är ofta gamla och relativt små trålare på omkring 200-600 bruttoton.

Läs också:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

3 svar på ”De som fiskar sill, makrill och industrifisk i Danmark – 2015”

Kommentarer är stängda.