B-vitaminbrist bakom nedgången för antalet ejdrar?

Ejdern fortsätter att minska kraftigt enligt Skärgårdsstiftelsens senaste inventering som publicerades i ”Levande skärgårdsnatur 2016”. Ännu kan ingen riktigt förklara nedgången.

En orsak som Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) tidigare har presenterat, men inte kunnat bevisa, är tiaminbristen, brist på B-vitamin, hos fåglarna. I en studie har SVA jämfört ett område i Blekinge med 95 procents dödlighet hos ejderungarna med ejderungar på Island. Då visade det sig att tiaminhalten hos de svenska ungarna är extremt låg. SVA har också gjort en annan studie med 37 ejderungar där de konstaterade förändrade beteenden hos ungarna.

Nu har SVA resultaten sammanställda från fem års forskning som visar på effekter som kan förklara nedgången:

– Vi har i studien följt ett område i Blekinge under fem års tid. Där har vi varje år haft 95 procents dödlighet hos ejderungarna den första veckan. När vi jämfört tiaminhalten i dessa ejderungar med isländska, kan vi se att tiaminhalten är extremt låg i de svenska ungarna, säger Torsten Mörner.

SVA har därefter gjort en experimentell studie med 37 ejderungar.

– Vi såg ändrade beteenden hos ungarna. Fem av dem klarade inte av att dyka under vattnet som de normalt sett ska göra och tre av dem drunknade. Slutsatsen blir då att de har ett felaktigt beteende på grund av den låga tiaminhalten. Vi hittar också synliga skador i hjärnan som kan kopplas till tiaminbristen, säger Torsten Mörner.

Ungarna som experimentet utfördes på var friska i övrigt och inte undernärda.

På grund av det felaktiga beteendet blir ejderungarna troligen ett lätt byte för trutar och havsörn eftersom de inte dyker som de ska menar Torsten Mörner vidare i artikeln. Orsaken till tiaminbristen har forskarna ingen kännedom om. Naturvårdsverket vill inte uttala sig om studien då resultaten ännu inte finns publicerade, men andra forskare är klart negativa till att B-vitaminbrist skulle vara problemet. Eller att det ens finns ett problem.

Forskaren Martin Green vid Lunds universitet menar exempelvis att det inte ens är sant att sjöfåglarna dör ut. Enligt honom har det i det långa perspektivet gått väldigt bra för ejdern. Från 1850 och fram till 1930 fanns inga ejdrar i södra Sverige. Därefter var det en jätteökning av ejdern i Östersjön men sedan vände det neråt igen och nu är beståndet nere på samma nivåer som på 1950-talet enligt Martin Green.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!