Största danska innehavare av pelagiska fiskerättigheter 2016

Fiskerättigheter i det pelagiska fisket i Danmark är värda stora pengar. De som äger dem har stort inflytande och finns i huvudsak på norra Jylland, men också på en liten svensk ö. Värdefullast är sill och makrill medan industriarterna skarpsill (brisling), tobis, vitlinglyra (sperling) med flera är betydligt mindre värda. Här tas enbart eget ägda andelar upp och med de andelar som uppges på NaturErhvervstyrelsens hemsida. Andelarna kan ändra sig närsom helst under året. Förra året tittade jag på läget i juni månad vilket är det jag jämför med.

De största innehavarna av rättigheter till makrill, företag, andel 2016, (andel 2015), hemort

PR HG 333 Isafold, 21,0%, (21,0%), Hirtshals
Rederiet Ruth A/S, 19,3%, (19,2%), Hirtshals
Gitte Henning A/S, 18,8%, (18,8%), Skagen
Tindskard (Beinur), 9,6%, (9,6%), Hirtshals
Cattleya A/S, 8,7%, (8,7%), Esbjerg
Astrid Fiskeri A/S, 8,3%, (8,3%), Rörö
Asbjørn ApS, 8,1%, (8,0%), Hirtshals
Themis Fiskeri A/S, 2,0%, (2,0%), Rörö
E 727 Jette Kristine ApS, 0,5% (0,5%), Esbjerg

Fördelas ägandet på orter så har företag i Hirtshals 58,0%, Skagen 18,8%, Rörö 10,3%, och Esbjerg 9,2%. Inga förändringar har skett mellan åren.

De största innehavarna av rättigheter till atlantoskandisk sill (NVG-sill), företag, andel 2016, (andel 2015) hemort

Gitte Henning A/S, 23,5%, (23,5%), Skagen
PR HG 333 Isafold, 22,1%, (22,1%), Hirtshals
Rederiet Ruth A/S, 21,0%, (21,0%), Hirtshals
Asbjørn ApS, 15,9%, (15,9%),Hirtshals
Tindskard (Beinur), 8,6%, (8,6%), Hirtshals
Cattleya A/S, 3,5%, (3,5%), Esbjerg
Astrid Fiskeri A/S, 0,4%, (0,4%) Rörö

Hirtshals är helt dominerande med 66,6% av fiskerättigheterna till atlantoskandisk sill. Inte heller när det gäller NVG-sill finsn det någon förändring mellan åren

De största innehavarna av rättigheter till sill i Nordsjön, företag, andel 2016, (andel 2015) hemort

Gitte Henning A/S, 20,4%, (20,4%), Skagen
PR HG 333 Isafold, 15,1%, (15,1%), Hirtshals
Astrid Fiskeri A/S, 13,1%, (13,4%), Rörö
Rederiet Ruth A/S, 11,7%, (11,7%), Hirtshals
Tindskard (Beinur), 7,7%, (7,7%), Hirtshals
Asbjørn ApS, 6,8%, (6,8%), Hirtshals
Brdr Langer A/S, 6,8% (6,8%), Thyborøn (huvuddelen av detta i Limfjorden)
Cattleya A/S, 4,1%, (4,1%), Esbjerg
Themis Fiskeri A/S, 3,6%, (0,8%), Rörö
E 727 Jette Kristine ApS, 2,1%, (2,1%), Esbjerg

Fördelas ägandet på orter så har företag i Hirtshals 41,3%, Skagen 20,4%, Rörö 16,7%, Esbjerg 6,2% och Thyborøn 6,8%. Astrid har sitt danska kontor i Skagen och Themis har sitt i Thyborøn samtidigt som en av Astrids båtar har sin hemmahamn i Esbjerg. Den enda ändringen beror på att Themis ägare köpt S 105 Sebastian ApS.

De största innehavarna av rättigheter till sill i Skagerak och Kattegatt, företag, andel 2016, (andel 2015), hemort

Gitte Henning A/S, 25,3%, (25,3%), Skagen
PR HG 333 Isafold, 13,0%, (13,0%), Hirtshals
Astrid Fiskeri A/S, 11,8%, (11,8%), Rörö
Rederiet Ruth A/S, 9,4%, (9,4%), Hirtshals
Tindskard (Beinur), 7,2%, (7,2%), Hirtshals
PR Asbjørn, 7,1%, (7,1%), Hirtshals
Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 4,9%, (4,9%), Öckerö/Fotö
Themis Fiskeri A/S, 3,7%, (0,8%), Rörö
Petersen (H 10 Hanne), 2,0%, Gilleleje
Larsen (H 218 Mette), 2,0%, Gilleleje

Fördelat på orter blir fördelningen Hirtshals 36,7%, Skagen, 25,3%, Rörö 15,5%, Gilleleje 7,7% och Öckerö/Fotö 4,9%. I Stella Novas siffror räknar jag också in det närstående bolaget GPG A/S, även om bolaget inte helt har samma ägare. Förändringen består även här i att Themis ägare köpt S 105 Sebastian ApS.

De största innehavarna av rättigheter till sill i västra Östersjön, företag, andel 2016, (andel 2015), hemort

Fiskeriselskabet Lingbank ApS, 20,8%, (15,0%) Hanstholm
Jørgensen (H 145 Sonja), 15,0%, (12,8%), Gilleleje
Mortensen (H 29 C. Mortensen), 15,0%, (8,8%), Gilleleje
Themis Fiskeri A/S, 13,3%, (16,3%), Rörö
Petersen (H 10 Hanne), 10,1%, (10,1%), Gilleleje
Larsen (H 218 Mette), 9,3%, (9,3%), Gilleleje
Astrid Fiskeri A/S, 4,6%, (8,2%), Rörö
August A/S och Nordstrand Fiskeri ApS, 3,9% (?), Skagen
Fiskeriselskabet SG 80 (SG 152 Josephine E), 1,4%, (2,0%), Bagenkop
Petersen (H 61 Fusion), 1,7%, (?) Gilleleje

August A/S och Nordstrand Fiskeri ApS ägs av familjen Kjeldsen (Gitte Henning A/S). Ortsvis ger det Gilleleje 51,7%, Hanstholm 20,8% och Rörö 17,9% av fiskerättigheterna. Det har skett stora ändringar där mindre företag har tagit över fiskerättigheter från större. De större företagen har i gengäld köpt rättigheter i östra Östersjön.

De största innehavarna av rättigheter till sill i östra Östersjön, företag, andel 2016, (andel 2015), hemort

Themis Fiskeri A/S, 23,0%, (16,3%), Rörö
Fiskeriselskabet Lingbank ApS, 21,0%, (15,0%), Hanstholm
Astrid Fiskeri A/S, 14,4%, (8,2%) Rörö
Jørgensen (H 145 Sonja), 10,6%, (12,8%), Gilleleje
Petersen (H 10 Hanne), 10,0%, (10,0%), Gilleleje
Larsen (H 218 Mette), 9,3%, (?), Gilleleje
August A/S och Nordstrand Fiskeri ApS, 5,0% (?), Skagen
Petersen (H 61 Fusion), 1,6%, (1,6%), Gilleleje
Østergaard (HV 99 Anni Dorthe), 1,5%, (1,5%), Aarø

Fördelat på orter så blir det att företag på Rörö har 37,4% av fiskerättigheterna i östra Östersjön, i Gilleleje 31,5 och Hanstholm 21,0%.

Pelagiskt fiske är dock inte bara fiske av sill och makrill. En mycket viktigt del av det pelagiska fisket är det som brukar kallas industrifiske (Danmark) och foderfiske (Sverige). Fisket av skarpsill (brisling), tobis, vitlinglyra (sperling, øyepål), blåvitling (kolmule) med mera.

De största innehavarna av rättigheter till skarpsill (brisling) i Nordsjön, företag, andel 2016, (andel 2015), hemort

Astrid Fiskeri A/S, 14,5%, (14,5%), Rörö
Nordic Pelagic A/S, 10,0%, Thyborøn
Gitte Henning A/S, 9,7%, (9,7%), Skagen
Tindskard (Beinur), 8,7% (9,4%), Hirtshals
Rederiet Ruth A/S, 7,4%, (7,4%) Hirtshals
Fiskeriselskabet 2BIS ApS, 6,8%, (6,8%), Thyborøn
Themis Fiskeri A/S, 6,4%, (5,5%), Rörö
Asbjørn ApS, 6,2%, (6,2%) Hirtshals
E 727 Jette Kristine ApS, 5,6%, (5,6%), Esbjerg
PR HG 333 Isafold, 5,0%, (5,0%), Hirtshals

Fiskeriselskabet 2BIS ApS ägas av företag och personer kopplade till E 727 Jette Kristine ApS och fiskmjölsföretaget Triple Nine. Fördelningen på orter blir enligt följande, Thyborøn 28,1%, Hirtshals 23,0%, Rörö 20,9%, Skagen 9,7%, Esbjerg 6,6%, Hanstholm 4,9% och Fiskebäck 3,4%. Inga större ändringar har skett sen förra året

De största innehavarna av rättigheter till skarpsill (brisling) i Skagerak och Kattegatt, företag, andel 2016, (andel 2015) hemort

Godtliebsen (FN 384 Silvervåg), 13,7%, (13,7%), Strandby
Gitte Henning A/S, 12,0%, (8,1%), Skagen
Fiskeriselskabet Lingbank ApS, 11,0% (7,7%), Hanstholm
Nielsen (FN 109 Nordland), 8,2%, (8,2%), Strandby
Klitlund (FN 87 Tante), 7,6%, (7,6%), Strandby
Tindskard (Beinur), 5,3%, (5,3%), Hirtshals
Cyrano 2 ApS, 4,9%, (4,3%), Thyborøn
Hametner Larsen, 3,6%, (?), Thyborøn

I Strandby återfinns båtar som innehar 40,7% av fiskerättigheterna för skarpsill i Skagerak och Kattegatt, i Skagen finns fiskeriföretag med 14,3%, i Hanstholm 13,0%, Thyborøn 8,5%, Hirtshals 6,8%, Rörö 5,0% och Fiskebäck 3,0%.

De största innehavarna av rättigheter till skarpsill (brisling) i Östersjön, företag, andel 2016, (andel 2015), hemort

Gitte Henning A/S, 20,9%, (15,0%) Skagen
Themis Fiskeri A/S, 20,4%, (20,3%) Rörö
Astrid Fiskeri A/S, 18,9%, (18,8%), Rörö
Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 14,4%, (14,4%), Öckerö/Fotö
Tindskard (Beinur), 7,3%, (7,3%) Hirtshals
Fiskeriselskabet Lingbank ApS, 5,1%, (5,6%), Hanstholm
PR HG 333 Isafold, 5,3%, (5,3%) Hirtshals
Fiskeriselskabet 2BIS ApS, 2,6%, Thyborøn

På Rörö återfinns ägarna till 39,3% av fiskerättigheterna för skarpsill i Östersjön, i Skagen 20,9%, Öckerö 14,4%, Hirtshals 14,2%, Hanstholm 5,1% och Thyborøn 5,2%. Siffrorna för Gitte Henning A/S inkluderar Nordstrand Fiskeri ApS och August A/S som ägs av samma ägargrupp kring Henning Kjeldsen.

Sammantaget domineras skarpsillsfisket (brislingfisket) i Danmark av svenskägda fiskeriföretag om vi ska gå efter innehav av fiskerättigheter.

De största innehavarna av rättigheter till tobis, företag, andel 2016, (andel 2015), hemort

Gitte Henning A/S, 11,3%,(10,6%), Skagen
Astrid Fiskeri A/S, 11,1%, (11,1%), Rörö
Tindskard (Beinur), 10,0%, (10,0%), Hirtshals
Rederiet Ruth A/S, 9,4%, (9,4%), Hirtshals
PR HG 333 Isafold, 8,0%, (8,0%), Hirtshals
Asbjørn ApS, 7,2%, (7,2%), Hirtshals
Cattleya A/S, 5,6%, (5,6%) Esbjerg
Themis Fiskeri A/S, 4,9%, (2,3%), Rörö
Gifico ApS, 4,2%, (4,2%), Fiskebäck
E 727 Jette Kristine ApS, 3,5%, (3,5%), Esbjerg
Hametner Larsen, 3,5%, (?), Thyborøn

Fördelning på orter blir enligt följande, Hirtshals 36,5%, Rörö 16,0%, Thyborøn 13,3%, Skagen 11,3%, Esbjerg 9,1%, Fiskebäck 5,2%, Hanstholm 3,1% och Öckerö 2,1%. Den stora förändringen är att ägarna till Themis Fiskeri köpt S 105 Sebastian ApS.

De största innehavarna av rättigheter till vitlinglyra (sperling), företag, andel 2016, (andel 2015), hemort

Astrid Fiskeri A/S, 24,2%, (24,3%), Rörö
Hametner, 14,3%, (6,7%) Thyborøn
Tindskard (Beinur), 11,2%, (11,2%), Hirtshals
Asbjørn ApS, 10,0%, (10,0%), Hirtshals
E 727 Jette Kristine ApS, 7,0%, Esbjerg
Knak, 5,2%, (6,4%), Thyborøn
Themis Fiskeri A/S, 6,2%, (6,2%), Rörö
Cattleya A/S, 5,6%, (5,6%), Esbjerg
Gitte Henning A/S, 4,5%, (4,5%), Skagen

Fördelning på orter blir enligt följande, Rörö 30,4%, Thyborøn 23,2%, Hirtshals 21,2%, Esbjerg 12,6% och Skagen 4,5%. Det som främst ändrat sig är att Hametner Larsen köpt Jens Thorbeks R 500 Pernille Kim som hade stora fiskerättigheter för vitlinglyra.

De största innehavarna av rättigheter till taggmakrill (hästmakrill), företag, andel 2016, (andel 2015), hemort

Cattleya A/S, 40,7%, (40,7%), Esbjerg
Astrid Fiskeri A/S, 34,3%, (34,3%), Rörö
Rederiet Ruth A/S, 25,1%, (25,1%), Hirtshals

De största innehavarna av rättigheter till blåvitling EU-zon, företag, andel 2016, (andel 2015), hemort

Asbjørn ApS, 29,6%, (29,6%), Hirtshals
Rederiet Ruth A/S, 22,7%, (22,7%), Hirtshals
Gitte Henning A/S, 24,2% (20,4%), Skagen
Astrid Fiskeri A/S, 8,2%, (8,1%), Rörö
Tindskard (Beinur), 8,8%, (8,8%), Hirtshals
PR HG 333 Isafold, 4,8%, (4,8%), Hirtshals

Företag i Hirtshals innehar 65,9% av rättigheterna till blåvitling i EU-zon och internationell zon medan företag i Skagen har 24,2% och företag på Rörö 8,2%.

De största innehavarna av rättigheter till blåvitling i färöisk zon, företag, andel 2016, hemort

Gitte Henning A/S, 40,1%, Skagen
Asbjørn ApS, 21,9%, Hirtshals
Rederiet Ruth A/S, 18,1%, Hirtshals
PR HG 333 Isafold, 9,4%, Hirtshals
Astrid Fiskeri A/S, 5,2%, Rörö
Tindskard (Beinur), 5,2%, Hirtshals

Ägarna till Asbjørn ApS och Rederiet Ruth A/S samt Virgar Tindskard är alla färingar. Fisket av makrill och blåvitling domineras av båtar som ägs av färingar. 54,6% av fiskerättigheterna ägs av företag i Hirtshals, 40,1% av företag i Skagen och 5,2% av företag på Rörö.

De största innehavarna av rättigheter till trynfisk (havgalt), företag, andel 2016, (andel 2015), hemort

Gitte Henning A/S, 33,7%, (33,7%),Skagen
Cattleya A/S, 20,7%, (20,7%), Esbjerg
PR HG 333 Isafold, 20,2%, (20,2%), Hirtshals
Tindskard (Beinur), 11,8%, (11,8%), Hirtshals
Asbjørn ApS, 6,0%, (6,0%), Hirtshals
Rederiet Ruth A/S, 5,8%, (5,8%), Hirtshals

Återigen dominerar Hirtshals då företagen där innehar 43,8% av rättigheterna till trynfisk medan företag i Skagen står för 33,7% och företag i Esbjerg för 20,7%.

Totalt sett domineras innehavet av fiskerättigheter inom det pelagiska fisket i Danmark av 10 företag/koncerner varav 2 är svenskägda och 3 ägda av färingar. Koncernerna är Gitte Henning A/S, Astrid Fiskeri A/S, PR HG 333 Isafold, Asbjørn ApS, Rederiet Ruth A/S, Themis Fiskeri A/S, PR Beinur (Tindskard), Fiskeriselskabet Lingbank ApS, Cattleya A/S och Triple Fish/Jette Kristine/2BIS. Av dessa koncerner är alla utom den sistnämnda medlemmar i Danmarks Pelagiske PO (DPPO). Ytterligare ett antal företag hör till de största rättighetsinnehavarna i vissa hav och för vissa fiskarter, däribland Tamme Bolts Nordic Pelagic A/S samt svenskägda Fiskeriselskabet Stella Nova ApS och Gifico ApS. Innehavet av fiskerättigheter i västra Östersjön och Skagerak/Kattegatt domineras dock av småföretag och inte av de 10 stora.

Astrid-koncernen är är också innehavare av fiskerättigheter i Sverige så totalt sett är Astrid-koncernen den största innehavaren av pelagiska fiskerättigheter i hela Skandinavien. De enda företag i Norden som kan konkurrera och i vissa fall har större fiskerättigheter är färöiska Palli hja Mariannu och Vardin samt ett antal isländska företag som exempelvis Samherji (inkl. Sildarvinnslan),  HB Grandi och Isfelag Vestmannaeyja.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!