Dogger bank och vindkraften

Dogger bank i Nordsjön är normalt det viktigaste området för tobisfiske. I år är kvoten på Dogger bank i stort sett ingen medan den förra året var stor (inte så stor som yrkesfisket vill ha en, men ändå stor).

Samtidigt som det är ett viktigt område för yrkesfisket är Dogger bank också platsen där en av världens största vindkraftsparker ska byggas. Där det byggs vindkraftsparker kan det inte trålas efter fisk. I en vindkraftspark av den storlek som planeras på Dogger Bank finns det mycket stora ekonomiska och politiska intressen.  De inblandade bolagen i projektet är det skotska energibolaget SSE, det tyska RWE samt de norska Statkraft och Statoil. I jämförelse med dessa bolag är de ekonomiska intressen som sysslar med tobisfiske mycket små och marginella.

Detta har fått yrkesfiskare i Danmark att odla konspirationsteorier, dvs att havsforskarna från DTU Aqua, ICES osv säger att det inte finns nån tobis för att få stopp på tobisfisket så att några jobb och ekonomiska intressen inte hotas av vindkraftsbygget. Så att vindkraftsparken inte stoppas på grund av yrkesfisket. Ärligt sagt är sådan konspirationsteorier inte speciellt trovärdiga, den troliga orsaken till att forskarna inte hittar stora mängder tobis är att det inte finns så mycket tobis i år. Men sant är att om det kommer till överväganden om vad som är viktigast, tobisfisket eller vindkraftsparken, så blir det säkerligen vindkraftsintressena som vinner.

Det område som är påtänkt för vindkraftsexploatering är de norra delarna av Dogger Bank och kanten av banken norrut. Området omfattar flera av de viktiga fiskeområdena för tobis, men inte det allra viktigaste som ligger på östra sluttningen av Dogger bank. Det område som ska byggas i den första vändan (Tranche A eller Creyke Beck) berör två områden som är viktiga för tobisfisket medan det område som ska byggas i andra vändan (Tranche B eller Teesside) inte omfattar några områden som är viktiga för tobisfisket.

Som planeringen för vindkraftsbygget i Creyke Beck för närvarande ser ut verkar det dessutom som om bygget kommer att undvika de områden som är viktigast för tobisfisket. Inga vindkraftverk ska vad det verkar byggas längst västerut i det område där vindkraft är tillåtet att bygga. Där ligger ett viktigt område för tobisfisket. Även det andra området som är viktigt för tobisfiske i Creyke Beck ser ut att i huvudsak undvikas för bygget av vindkraftverk.

Det verkar som om de danska yrkesfiskarnas farhågor kring vindkraften och tobisfisket faktiskt saknar grund.

En gång i tiden var Dogger bank också ett av de viktigaste fiskeområden för sill i Nordsjön. Det var också ett av de viktigaste lekområdena för sill. Av flera olika skäl, däribland fiske och oljeprospektering, har dock hela detta lekbestånd av sill utrotats. Men hopp finns ändå om att sill återigen ska börja leka på Dogger bank i större utsträckning än idag. Utbyggd vindkraft skulle kunna omöjliggöra detta.

Forna lekområden för sill tycks finnas väster om Creyke Beck, i det område som kablarna till fastlandet ska dras samt på de centrala delarna av Dogger bank strax sydöst om det område där vindkraftsutbyggnad är tillåten. Dessa områden har provfiskats under lekperioden men ingen lekande sill har fångats, däremot en hel del ungsill som härstammar från ett annat lekbestånd av sill, Bankssillen, som idag leker i flera mindre områden längs med den brittiska kusten. I tillägg till detta fångades stora mängder skarpsill i området sydöst om vindkraftsparkområdet. Som det verkar skulle inte bygget av vindkraftsparken störa sillens lek om den återuppstod på Dogger bank.

En annan fiskart för vilken Dogger bank spelar mycket stor roll är knorrhane (grey gurnard). Knorrhane finns dock främst i de östra och norra delarna av Dogger bank men i minre utsträckning ockå i det område där vindkraft ska byggas först, Creyke Beck. De norra delarna av Dogger bank kan komma att beröras av vindkraftsutbyggnad. Knorrhane landas i stort sett enbart som bifångst så för fisket har det inte så stor betydelse. Området som är aktuellt för kabelutbygganden och Creyke Beck är också viktiga för vitling. Det rör sig i stor utsträckning som samma områden som är viktiga för tobis.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!