Veckans båt – HA 24 Lutskär

Siklöjefisket i Bottenviken hör till de mest lönsamma fiskena i Sverige. Fisket pågår under 5 veckor från den 20 september till slutet av oktober varje år. Målet är att fånga lekmogna honor för att sedan använda rommen. Själva fisken har traditionellt inte använts speciellt mycket men utvecklingsarbete pågår och idag säljs hel ellr filéad. Löjrommen säljs av ett 30-tal företag under det skyddade varumärket Kalix löjrom.

Fisket av siklöjan är MSC-certifierat och 38 fiskebåtar med 35 olika ägare ingår i certifieringen. Själva fisket sker med bottentrål på sandiga bottnar och två båtar fiskar ihop, det som kalls partrålning. En av de större trålarna är HA 24 Lutskär som ägs av Micke Strömbäck. Lutskär fiskar ihop med LÅ 1 Tärnö af Sören som ägs av Gunnar Nilsson.

Hemmahamn för Lutskär är Kalix-Nyborg medan Tärnö hör hemma i fiskeläget Sören, Luleå kommun.

HA 24 Lutskär är på 24 bruttoton, har en längd på 14 meter och en motor på 224 hk. Byggd i Karleby, Finland, år 1989 hamnade båten redan samma år i Norrbotten, då med Henry Wallström på Storön som ägare.  Från 1999 var båten hemmahörande i norra Bohuslän med namnet Bris av Hovenäset, från 2000 bar båten namnet Miva och från 2007 var båten känd som VG 74 Siljan av Träslövsläge med Sven-Olof Karlsson i halländska Träslövsläge som ägare. 2011 såldes båten till Kalix-Nyborg och Kjell Strömbäck och fick nuvarande nummer och namn.

Utanför siklöjesäsongen fiskar dessa trålare sill (strömming) på kustkvoten, Östersjökvoten och den fria kvoten i Bottenhavet och Bottenviken. Fiskeriföretagen som fiskar siklöja sysslar ofta också med garnfiske av silloch laxfiske men även fiske av sik, gädda och abborre förekommer. Sillen (strömmingen) används främst för tillverkning av surströmming.

Kjell Strömbäck äger också HA 44 Anna som är en 12 meter lång båt på 10 bruttoton som också används till MSC-certifierat siklöjefiske. Dessutom äger han HA 148, en mindre båt utan namn. En person med namnet Johan Strömbäck äger för sin del HA 34, en båt som dock inte verkar användas för siklöjefiske.

Bilderna är från Micke Strömbäcks instagramkonto och Norrbottenshamnar.lutskär2 Lutskär1

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!