Lögner om danskt kustnära fiske och överförbara fiskerättigheter i SVT SKåne

SVT Skåne har gjort ett inslag och publicerat en artikel om att fiskehamnar i Danmark försvunnit på grund av införandet av de överförbara fiskerättigheterna. Påståendet är lögnaktigt och felaktigt. Reportaget är gjort av bl.a. Sara Landqvist som uppenbarligen inte tagit reda på de verkliga förhållandena.

Innan införandet av överförbara fiskerättigheter i Danmark var den danska fiskeflottan totalt överdimensionerad i förhållande till mängden fisk. Detta ledde till olagligheter och överfiske. Ett viktig syfte med överförbara fiskerättigheter var därför att få ner antalet fiskebåtar. Det har också lyckats. Antalet fiskebåtar i Danmark har minskat snabbare än vad som annars skulle ha skett (antalet båtar har minskat under mycket lång tid, även långt innan överförbara fiskerättigheter infördes). Minskat antal fiskebåtar har naturligtvis lett till minskat antal fiskare och som en följd av detta också minskat antal fiskehamnar. Det är och har varit en nödvändig utveckling för att få slut på överfiske och minska olagligheter inom det danska fisket.

När systemet infördes delades det i två system, Ett för det storskaliga pelagiska fisket långt ut till havs och ett system för det mer småskaliga kustnära fisket. Dessutom infördes en speciell ordning, Kystfiskerordningen, där småskaligt fiske med passiva fiskeredskap (garn etc) gynnades.

Sammantaget har de nya förvaltningsystemen inom det danska fisket inte lett till att småskaligt fiske minskat mer än det storskaliga. Minskningen av antalet fiskebåtar har varit lika stor bland mindre båtar som bland de större. Däremot har minskningen bland mellanstora båtar varit lite större än snittet generellt. De större båtarna har också blivit genomsnittligt större samtidigt som antalet minskat.

Att påstå att systemen med överförbara fiskerättigheter lett till utslagning av det småskaliga kustnära fisket i Danmark är med andra ord intre riktigt. Så är det inte. Självklart har minskningen av antalet fiskebåtar lett till en minskning av antalet fiskehamnar, men det har varit nödvändigt och oundvikligt.

De stora båtarna tar inga fiskerättigheter (kvoter) från de små. De båtar som fiskar pelagiskt långt från Danmark fiskar inte det (de arter) som de små båtarna fiskar och inte på samma platser. Det handlar i praktiken om olika branscher. Överlappningen mellan de två är mycket liten då det finns begränsningar så samma företaget och yrkesfiskare inte ska ägna sig åt bägge sorternas fiske. Sår är det också i huvudsak, med framförallt ett viktigt undantag, Henning Kjeldsen och Gitte Henning A/S med systerföretag.

När Johan Wagnström från Länsstyrelsen i Skåne uttalar sig om det danska fisket vet han därför inte vad han pratar om. Han uttalar sig utifrån fördomar och okunskap. Inte utifrån verkliga förhållanden och kunskap. Det är synd att sådant får fortgå och att media ständigt sprider lögner om överförbara fiskerättigheter och förhållandena i Danmark. Jeppe Høst som själv är från Danmark tycks också ha problem med sin verklighetsbild. I all fall om vi ska döma av inslaget och artikeln i SVT SKåne.

Läs mer:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Lögner om danskt kustnära fiske och överförbara fiskerättigheter i SVT SKåne”

Kommentarer är stängda.