Danska fiskare rapporterar mycket tobis

Just nu är ett begränsat antal, 18 stycken, danska fiskebåtar engagerade i undersöknings- och provfiske på tobis. Årets kvot är än så länge så liten att något större tobisfiske inte kommer att vara möjligt men de undersökningar och provfisken som nu äger rum kan leda till att tobiskvoten höjs. Bland de båtar som deltar i undersöknings- och provfisket finns E 532 Rockall vars skeppare Mogens Jensen menar att det finns gott om tobis:

– I det ene træk fik vi 450 tons tobis. Nu har jeg fisket efter tobis i 25 år, og et godt træk her i starten af sæsonen er 125-150 tons. Så når jeg får 450 tons med op i posen, så tyder det på, at der er rigtigt mange tobis derude, fortæller skipper Mogens Jensen fra E 532 Rockall, som håber biologerne ændrer mening, men ikke for alvor tror på det.

E 532 Rockall

E 532 Rockall Bild: Astrid Fiskeri A/S

Problemet med yrkesfiskarnas bedömningar är att de har stora ekonomiska intressen att bevaka. Tobisfisket är viktigt för dem rent ekonomiskt vilket betyder att deras bedömningar med all sannolikhet blir mer positiva till att beståndet är stort. Säkerligen tenderar deras vilja till större kvot till att de i huvudsak fiskar på ställen där de vet att de kommer att få mycket. Deras uttalanden kan inte tas som intäkt för att det verkligen finns mycket tobis. Anekdotisk bevisning är ingen bevisning. När provfiskeperioden är klar och undersökningens resultat presenteras vet vi hur mycket tobis som kan fiskas. Det blir säkerligen mer än nuvarande kvot, men troligen inte i närheten av tidigare års kvoter.

Tyvärr uttrycker tobisfiskarna stark misstro moit forskarna vilket inte är bra för framtiden. Att yrkesfisket och forskningen har förtroende sinsemellan är nödvändigt för en bra fiskeriförvaltning. Skepparen på L 415 Stormy anser att biologerna dessutom är helt opålitliga för att de enligt honom har vänsteråsikter. Jag tvivlar på att det är så enkelt. Jag är ju vänster och har sällan samma uppfattning som andra vänstermänniskor, främst då jag vet mer om fiske än vad vänsterfolk i allmänhet gör. Jag upplever inte heller att biologer och forskare på fiskeriområdet är speciellt vänstervridna, utan snarare mer allmänt liberalt-borgerliga eller socialdemokrater.

Så här säger Finn Christensen, skeppare på L415 Stormy:

– Når vi kommer med data, som støtter vores argumenter, så ændrer de bare på det. De er meget større end os, så det er svært at komme igennem med noget. Jeg tror ikke, de tager vores data med i overvejelserne. Men med de mængder, vi fanger i moniteringsfiskeriet, skulle man ellers tro, at det får nogle alarmklokker til at ringe hos biologerne. Ja de skulle nu gerne have ringet i mange år efterhånden, for vores oplevelse er jo, at der er masser af tobis derude. Men de er sgu så røde derinde. De ser hellere en død fisker, end en død fisk, siger Finn Christensen.

Det uttalanden avslöjar mer om Christensen än om biologerna. Christensen har uppenbart en massa fördomar om forskare som sannolikt har mycket lite med verkligheten att göra. Att biologerna hellre såg en död fiskare än en död fisk för att de är röda inuti är naturligtvis bara dumheter. Till och med vänstern hävdar ju hela tiden att de värnar om den enskilde fiskaren. Nu senast i ett förslag i det danska folketinget som dock också avslöjar vänsterns totala okunnighet om fiske.

On vänstern vet jag mycket mer än vad Christensen vet och jag vet att vänstern är okunnig, men när vänsterfolk kan nåt om fiske har de samma åsikter som de jag har. Åsikter som sannolikt stämmer mer överens med Christensens än med majoriteten av vänsterns. I all fall när det gäller fiske.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!