Naturskyddsföreningen startar rättsfall mot bottentrålning i Bratten

Naturskyddsföreningen startar rättsfall mot bottentrålning i Bratten. Naturskyddsföreningenhar skickat  in en begäran till länsstyrelsen i Västra Götaland om tillståndsprövning av bottentrålningen i Bratten, som trots att det är skyddat område är ett av de mest trålade i hela Europa. Bratten är också ett av de få områden i Sverige där det växer koraller. I de områden där det växer koraller gäller trålförbud redan idag.

– Vi begär nu att bottentrålningen ska tillståndsprövas och hoppas att det ska leda till att djur och växter i Bratten kan utvecklas och återhämta sig. Havens biologiska mångfald är under akut press och det här borde redan vara en självklarhet, säger Naturskyddsföreningens ordförande Beatrice Rindevall i ett pressmeddelande.

Bratten är ett Natura 2000-område, en klassificering som finns till för att skydda den biologiska mångfalden i Europa. Området är speciellt artrikt vad gäller fisk och är hem till en mängd arter av hajar och rockor. Många av arterna i området är rödlistade, det vill säga utrotningshotade.

Räktrålning

Men det är också ett område för räkfiske. Vissa delar av Bratten är idag stängda för bottentrålning och fiskeregleringen skyddar 27 procent av området. Bratten omfattar över 120 000 hektar som till största delen ligger i svensk ekonomisk zon i Skagerrak. I större delen av Bratten bedrivs dock inget räkfiske.

– Bottentrålning förstör miljön. Man kan jämföra det med att plöja en blomsteräng. Korallkolonier som tagit århundraden att växa till sig förstörs på ett enda tråldrag, svampdjur och nässeldjur krossas och försvinner, säger Beatrice Rindevall.

Problemet med Rindevalls uttalande är att det inte trålas i de områden där det växer koraller. Det har heller aldrig trålats där för då skulle det inte finnas några koraller kvar. Hennes uttalande är därför helt irrelevant.

Naturskyddsföreningen anser att det bör vara förbjudet att bottentråla i hela det skyddade området. Det skulle slå ut det svenska räkfisket för gott. Förmodligen skulle också det småskaliga räkfisket slås ut. Även om det till stor del sker i Kosterhavets nationalpark och Väderöfjordens naturreservat. Om Naturskyddsföreningen skulle vinna en rättsprocess om Bratten skulle det förmodligen också leda till att räktrålning blev förbjudet även i Kosterhavet och Väderöfjorden. Vilket i stort sett skulle utrota fisket i norra Bohuslän.

– Ett förbud mot bottentrålning är avgörande för att bevara områdets unika miljöer och arter, säger Beatrice Rindevall.

De unika miljöerna i området finns kvar trots att området bottentrålats i 100 år. Uppenbarligen pratar Rindevall strunt. Om bottentrålning var så skadligt som hon påstår skulle det knappast finnas några unika miljöer kvar. anledningen till att de finns kvar är att det inte går att tråla i de områden där korallerna växer då det består av djupa raviner och hålor. Mellan ravinerna går det dock och det är där som det trålas.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.