Ny strategi för yrkesfisket är bara en massa ord

Svenskt Yrkesfiske 2020Ett strategiskt program för yrkesfisket har tagits fram av Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten. Yrkesfiskestrategin har tagits fram i samarbete med fiskerinäringens organisationer, men även forskare, utbildningsaktörer och olika intresseorganisationer har deltagit i arbetet.

Det är första gången som en sådan här gemensam strategi tagits fram i Sverige. Syftet är att en skapa en gemensam bild och mål för att underlätta samverkan och förståelse mellan myndigheter, yrkesfiskare, forskare och olika intresseorganisationer.

Viktiga mål som myndigheter och aktörer måste arbeta med enligt det framtagna programmet är bland annat:

Ökar lönsamheten inom yrkesfisket så skapar det förutsättningar för att utveckla företagen och att starta nya företag menar myndigheterna i strategidokumentet. Det ger också möjlighet till att bevara eller utveckla den infrastruktur som fiskerinäringen behöver. Det är viktigt med ett varierat fiske som innefattar både stora och små företag.

– Svenskt yrkesfiske bidrar till en levande landsbygd, kust och skärgård  Vår förhoppning är att gemensamma insatser ska leda till en hållbar förvaltning av fiskresurserna, vilket kan skapa arbetstillfällen, lönsamma företag och utveckla yrkesfisket på ett miljömässigt hållbart sätt, säger Ingemar Berglund, vikarierande generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten i ett pressmeddelande.

Myndigheterna menar också att själv arbetet med strategin varit viktig i sig.

– Själva arbetet i sig med att ta fram strategin har varit viktigt – att sitta ned tillsammans och enas om gemensamma mål för framtidens yrkesfiske. Nu ser vi med tillförsikt fram emot att gemensamt arbeta vidare mot de uppsatta målen, säger Jordbruksverkets generaldirektör Leif Denneberg i pressmeddelandet.

Det är väl tur att själva arbetet varit viktigt. För dokumentet innehåller i stort sett bara högflygande floskler som de flesta kan hålla med om liknande de 3 citerade punkterna ovan. Det är självklarheter, men utan konkretiseringar om hur det ska genomföras blir det bara floskler utan värde. Ordbajseri helt enkelt. Samtidigt som strategin tagits fram kan vi se hur myndigheterna lagt fram ytterligare regler som krånglar till det för yrkesfisket än mer. Deras konkreta åtgärder går alltså ofta stick i stäv med deras stolta proklamationer.

På grund av strategins obestämbarhet och brist på konkretisering blir den också i praktiken oanvändbar som ledstjärna. Inte heller kan den utsättas för allvarlig kritik och trots att sajten Havet.nu påstår att den är hårt kritiserad så är det i verkligheten inte så. Havet.nu påstår att en yrkesfiskare i Skåne hårt kritiserar strategin. Det är inte sant. Yrkesfiskaren ifråga uttalade sig i SVT långt innan (en månad) strategin var presenterad. Den kritik han riktar mot svensk fiskeripolitik har inget med strategin att göra utan det handlar om kritik av individuella överförbara fiskerättigheter (TFC) från en småskalig fiskare med ekonomiska problem. Det står inget om TFC i strategin.

När det gäller kritiken av TFC-system så har den aktuelle fiskaren dock fel i sak. Det han tar upp som negativa konsekvenser av TFC har ingen bärighet i verkligheten. I själva verket tyder mycket på att kustnära småskaligt fiske gynnas av TFC-system om de är rätt utformade.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!