Astrid-koncernen är Skandinaviens största sillfiskeföretag

När det gäller innehav av fiskerättigheter för sill är Astrid-koncernen på Rörö med de två systerföretagen Astrid Fiske AB (med danska dotterbolaget Astrid Fiskeri A/S) och Astrid Pelagic AB det största sillfiskeföretaget i Skandinavien. Ägare är familjen Johansson. Näst störst är danska Gitte Henning A/S som ägs av Henning Kjeldsen. Dessa två företag är i en klass för sig. På tredje plats hittar vi ytterligare ett svenskt företag, familjen Ahlströms Torönland HB i Fiskebäck.

För de flesta i Skandinavien är det sannolikt ganska okänt och otippat att två av de företag som har allra mest fiskerättigheter till sill är svenska. Sverige är en bra mycket mindre fiskerination än Danmark och Norge. Astrid-koncernens innehav av fiskerättigheter för sill är dock fördelat på Danmark och Sverige med lite större rättigheter i Danmark. Fördelningen av fiskerättigheter ser dock lite olika ut i olika hav och för olika sillbestånd. När det gäller NVG-sill så är norska företag helt dominerande, för nordsjösill blandat danskt och norskt, för sill i Skagerak danskt och svenskt och för sill i Östersjön dominerat av svenska fiskare.

Svenska Themis Fiskeri AB och Stella Nova Fiskeri AB har bara fiskerättigheter i Danmark via danska systerföretag.

H 34 AV Gardar

H 34 AV Gardar. K. Halstensen AS via dotterbolaget Gardar AS är ägare. Har tidigare haft namnet Beitir. En tidigare Gardar heter idag Polar Amaroq. Bild: Aage

Största innehavare av fiskerättigheter för NVG-sill (atlantoskandisk sill) 2016, företag, ton, land, kontrollerande ägare

Østervold, 3 847, Norge, –
K Halstensen AS, 3 692, Norge, Halstensen
Liegruppen AS, 3 367, Norge, Lie
Olsen-gruppen, 3 297, Norge, Olsen
Hansen-Dahl Fiskeri AS, Norge, 2 496, Dahl
Ytterstad Fiskeriselskap AS, Norge, 2 496, Ytterstad
Austevoll Seafood ASA, Norge, 2 496, Møgster
Hardhaus AS, 2 496, Norge, Møgster
Strand-koncernen, 2 488, Norge, Strand
Kings Bay AS, 2 472, Norge, Sævik
Gerda Marie AS, 2 382, Norge, Mælingen
Teigenes AS, 2 137, Norge, Teige
Gitte Henning A/S, 2 120, Danmark, Kjeldsen

S 349 Gitte Henning

S 349 Gitte Henning när båten hette Polar Amaroq. Mellan den hette Polar Amaroq och Gitte Henning hette denna båt Beitir. Bild: Folke Österman

Största innehavare av fiskerättigheter för nordsjösill 2016, företag, ton, land, kontrollerande ägare

Gitte Henning A/S, 16 187, Danmark, Kjeldsen
Astrid-koncernen, 16 056, Sverige, Johansson
PR HG 333 Isafold, 11 981, Danmark, Jensen
Rederiet Ruth A/S, 9 284, Hirtshals, Madsen
Østervold, 8 115, Norge, –
K Halstensen AS, 7 791, Norge, Halstensen
Liegruppen AS, 7 104, Norge, Lie
Tindskard, 6 110, Danmark, –
Olsen-gruppen, 5 925, Norge, Olsen
Asbjørn ApS, 5 396, Danmark, Magnusen
Hansen-Dahl Fiskeri AS, 5 266, Norge, Dahl
Ytterstad Fiskeriselskap AS, 5 266, Norge, Ytterstad
Austevoll Seafood ASA, 5 266, Norge, Møgster
Hardhaus AS, 5 266, Norge, Møgster
Strand-koncernen, 5 266, Norge, Strand
Gerda Marie AS, 5 025, Norge, Mælingen

Största innehavare av fiskerättigheter för sill i Skagerak och Kattegatt 2016, företag, ton, land, kontrollerande ägare

Gitte Henning A/S, 4 830, Danmark, Kjeldsen
Astrid-koncernen, 4 235, Sverige, Johansson
PR HG 333 Isafold, 2 482, Danmark, Jensen
Rederiet Ruth A/S, 1 795, Danmark, Madsen
Asbjørn ApS, 1 375, Danmark, Magnusen
Tindskard, 1 375, Danmark, –
Torönland HB, 1 366, Sverige, Ahlström
Brdr. Langer A/S, 1 203, Danmark, Langer
Stella Nova Fiskeri AB, 1 069, Sverige, Bryngelsson
Østervold, 1 002, Norge, –

Största innehavare av fiskerättigheter för sill i västra Östersjön 2016, företag, ton, land, kontrollerande ägare

Fiskefartyget Courage i Skillinge AB, 1 424, Sverige, Söderberg
Lingbank Fiskeri ApS, 649, Danmark, Rasmussen
Jørgensen, 606, Danmark, –
Themis Fiskeri AB, 500, Sverige, Ryberg
Petersen, 433, Danmark, –
Båt GG 330 Carmona AB, 342, Sverige, Gustafsson
Lövön AB, 342, Sverige, Arvidsson
AB Clipperton, 342, Sverige, Backman
Västfjord Fiskeri AB, 290, Sverige, Gustavsson
GG 158 Sunnanland, 289, Sverige, Axelsson
Astrid-koncernen, 202, Sverige, Johansson

Största innehavare av fiskerättigheter för sill i östra Östersjön 2016, företag, ton, land, kontrollerande ägare

Torönland HB, 9 864, Sverige, Ahlström
Fiskeri AB Ginneton, 5 714, Sverige, Claesson
Båt GG 330 Carmona AB, 4 623, Sverige, Gustafsson
Astrid-koncernen, 4 111, Sverige, Johansson
Ahlma Fiskeri AB, 3 744, Sverige, Ahlström och Magnusson
Lövön AB, 3 513, Sverige, Arvidsson
AB Clipperton, 3 448, Sverige, Backman
Västfjord Fiskeri AB, 2 668, Sverige, Gustavsson
GG 158 Sunnanland, 1 266, Sverige, Axelsson
Fiskefartyget Courage i Skillinge AB, 1 266, Sverige, Söderberg
Themis Fiskeri AB, 1 204, Sverige, Ryberg

Största innehavare av fiskerättigheter för sill i norra Östersjön 2016, företag, ton, land, kontrollerande ägare

Torönland HB, 5 201, Sverige, Ahlström
Västfjord Fiskeri AB, 2 122, Sverige, Gustavsson

Av de 20 största företagen, de med fiskerättigheter på över 7 000 ton sill, så är 11 stycken norska5 danska och 4 stycken svenska. Av de tio största är 4 norska, 3 danska och 3 svenska.

Austevoll Seafood ASA är börsnoterat och det klart största företaget på dessa listor. Austevoll är ett av världens största fiskeriföretag, ett av de största torskfiskeföretagen i världen genom köpet av aktiemajoriteten i ett annat stort norskt fiskeriföretag, Havfisk ASA, och ett av de största industrifiskföretagen i världen genom dotterbolag i Peru och Chile. Hardhaus AS ägs av en familj med samma namn som ägarna av Austevoll. De är säkerligen släkt på nåt sätt, men verkar inte nära släkt. Familjen Østervold äger två fiskeriföretag som för några år sen sköttes som ett företag, men nu är företagen uppdelade på olika syskon.

Astrid-koncernen är verksam i Sverige såväl som Danmark. Det är också Fiskeri AB Ginneton (Gifico) med Ginneton har inga fiskerättigheter för sill i Danmark.

En av bröderna Magnusen som äger Asbjørn ApS har också ägarintressen i färöiska fiskeriföretga. Bröderna är urpsrungligen från Färöarna vilket också ägaren av Rederiet Ruth A/S, Gullak Madsen, och familjen Tindskard är. De två sistnämnda verkar inte ha några ägarintressen på Färöarna.

S 264 Astrid

S 264 Astrid i Frihamnen Göteborg

Största innehavare av fiskerättigheter för sill i Skandinavien, företag, ton, land, kontrollerande ägare

Astrid-koncernen, 25 753, Sverige, Johansson
Gitte Henning A/S, 23 497, Danmark, Kjeldsen
Torönland HB, 19 214, Sverige, Ahlström
PR HG 333 Isafold, 16 472, Danmark, Jensen
Rederiet Ruth A/S, 12 974, Danmark, Madsen
Østervold, 12 964, Norge, –
K Halstensen AS, 12 445, Norge, Halstensen
Liegruppen AS, 11 348, Norge, Lie
Olsen-gruppen, 9 963, Norge, Olsen
Fiskeri AB Ginneton, 8 813, Sverige, Claesson
Hansen-Dahl Fiskeri AS, 8 412, Norge, Dahl
Ytterstad Fiskeriselskap AS, 8 412, Norge, Ytterstad
Austevoll Seafood ASA, 8 412, Norge, Møgster
Hardhaus AS, 8 412, Norge, Møgster
Strand-koncernen, 8 412, Norge, Strand
Tindskard, 8 261, Danmark, –
Asbjørn ApS, 8 205, Danmark, Magnusen
Gerda Marie AS, 8 037, Norge, Mælingen
Båt GG 330 Carmona AB, 7 300, Sverige, Gustafsson
Teigenes AS, 7 202, Norge, Teige

Uppgifterna kommer från Fiskeridirektoratet i Norge, Havs- och vattenmyndigheten i Sverige och NaturErhvervstyrelsen i Danmark. Förutom i Sverige är uppgifterna tillgängliga på myndigheternas hemsidor.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,, , , , ,, , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Astrid-koncernen är Skandinaviens största sillfiskeföretag”

Kommentarer är stängda.