Största innehavare av pelagiska fiskerättigheter i Sverige 2016

Detta handlar enbart om de kvoter på sill som fördelas i det pelagiska systemet, dvs med överförbara fiskerättigheter på fartygsbasis. I norra Östersjön (Bottenhavet och Bottenviken) är det bara en mindre del av den svenska kvoten, i Nordsjön och Atlanten hela kvoten och i övrigt är det nästan hela kvoten.

I Västerhavet är Astrid-koncernen helt dominerande och i Östersjön är Torönland HB nästan lika dominerande. Innehavet av fiskerättigheter i Skagerak och Kattegatt handlar i stor utsträckning om båtar från Rörö och södra delarna av Tjörns kommun medan fiskebäcksbåtar innehar mindre fiskerättigheter. I Östersjön dominerar fiskebäcksbåtar totalt.

Fiskerättigheterna är innan byten och försäljningar under innevarande år. Dessutom innan den nya fördelningen av fiskerättigheter i norra Östersjön (dvs Bottenhavet och Bottenviken). Den fördelningen sker för närvarande årsvis och ingår inte i det pelagiska systemet förrän 2019.

Observera också att de som äger fiskerättigheter inte behöver var de som fiskar den och att ett antal båtar som fiskat stora mängder sill varje år inte ingår i det pelagiska systemet. Vilka som fiskade sillen under 2015 har jag tidigare redogjort för.

Samma båtar och företag dominerar också det svenska innehavet av fiskerättigheter på skarpfisk, dvs blåvitling, skarpsill och tobis. Noteras bör att också sillfisket i Östersjön i huvudsak är skrapfiske då det mesta används för fiskmjölstillverkning. Mer om det i ett annat inlägg.

GG 764 Astrid

GG 764 Astrid i hamn på Rörö.

Fiskerättigheter NVG-sill (atlantoskandisk sill), fiskebåt, ton, ägare

GG 764 Astrid, 1 142, Astrid Pelagic AB
GG 203 Ginneton, 429, Fiskeri AB Ginneton
GG 505 Polar, 366, Bryngeld Fiskeri AB
GG 204 Tor-ön, 166, Torönland HB
GG 207 Torland, 166, Torönland HB

Fiskerättigheter sill i Nordsjön, fiskebåt, ton, ägare

GG 764 Astrid, 4 482, Astrid Pelagic AB
GG 203 Ginneton, 1 874, Fiskeri AB Ginneton
GG 330 Carmona, 1 365, Båt GG 330 Carmona AB
GG 207 Torland, 1 209, Torönland HB
GG 204 Tor-ön, 1 208, Torönland HB
GG 778 Lövön, 1 091, Lövön AB
GG 438 Clipperton, 1 085, AB Clipperton
GG 505 Polar, 893, Bryngeld Fiskeri AB
GG 206 Ahlma, 806, Ahlma Fiskeri AB
GG 218 Västfjord, 770, Västfjord Fiskeri AB

Fiskerättigheter sill i Skagerak och Kattegatt, fiskebåt, ton, ägare

GG 764 Astrid, 1 581, Astrid Pelagic AB
GG 330 Carmona, 888, Båt GG 330 Carmona AB
GG 203 Ginneton, 796, Fiskeri AB Ginneton
GG 778 Lövön, 759, Lövön AB
GG 438 Clipperton, 745, AB Clipperton
GG 207 Torland, 683, Torönland HB
GG 204 Tor-ön, 683, Torönland HB
GG 840 Svanen, 608, Svanen Fiskeri AB
GG 39 Rossö, 607, Fiskebåten Rossö HB
GG 218 Västfjord, 516, Västfjord Fiskeri AB

GG 207 Torland, GG 204 Tor-ön, GG 203 Ginneton och GG 505 Polar

GG 207 Torland, GG 204 Tor-ön, GG 203 Ginneton och GG 505 Polar i Frihamnen Göteborg

Fiskerättigheter sill i västra Östersjön, fiskebåt, ton, ägare

SIN 802 Courage, 752, Fiskefartyget Courage i Skillinge AB
SIN 50 Laguna, 672, Fiskefartyget Courage i Skillinge AB
GG 330 Carmona, 342, Båt GG 330 Carmona AB
GG 778 Lövön, 342, Lövön AB
GG 438 Clipperton, 342, AB Clipperton
GG 218 Västfjord, 290, Västfjord Fiskeri AB
GG 158 Sunnanland, 289, Axelsson

Fiskerättigheter sill i östra Östersjön, fiskebåt, ton, ägare

GG 203 Ginneton, 5 714, Fiskeri AB Ginneton
GG 204 Tor-ön, 5 074, Torönland HB
GG 207 Torland, 4 790, Torönland HB
GG 330 Carmona, 4 623, Båt GG 330 Carmona AB
GG 206 Ahlma, 3 744, Ahlma Fiskeri AB
GG 778 Lövön, 3 513, Lövön AB
GG 438 Clipperton, 3 448, AB Clipperton
GG 77 Falken, 3 040, Astrid Pelagic AB
GG 218 Västfjord, 2 668, Västfjord Fiskeri AB
GG 158 Sunnanland, 1 266, Axelsson

Fiskerättigheter sill i norra Östersjön, fiskebåt, ton, ägare

GG 204 Tor-ön, 2 601, Torönland HB
GG 207 Torland, 2 600, Torönland HB
GG 218 Västfjord, 2 122, Västfjord Fiskeri AB

Fiskerättigheter makrill, fiskebåt, ton, ägare

GG 764 Astrid, 1 620, Astrid Pelagic AB
GG 203 Ginneton, 850, Fiskeri AB Ginneton
GG 505 Polar, 510, Bryngeld Fiskeri AB
GG 330 Carmona, 323, Båt GG 330 Carmona AB
GG 207 Torland, 308, Torönland HB
GG 204 Tor-ön, 307, Torönland HB

Företagsmässigt dominerar Torönland HB och Astrid Pelagic AB innehavet av pelagiska fiskerättigheter i Sverige. Astrid-koncernen har också stora fiskerättigheter i Danmark via bolaget Astrid Fiske AB och dess danska dotterbolag medan Fiskeri AB Ginneton (systerbolaget Gifico ApS) och Ahlma Fiskeri AB (systerbolaget Ahlma Danmark ApS har mindre fiskerättigheter där. Även flera svenska fiskeriföretag som dock inte har några fiskerättigheter i Sverige har fiskerättigheter i Danmark.

Fiskerättigheter NVG-sill (atlantoskandisk sill), företag, ton, ort, ägare

Astrid Pelagic AB, 1 142, Rörö, Johansson
Fiskeri AB Ginneton, 429, Fiskebäck, Claesson
Bryngeld Fiskeri AB, 366, Fiskebäck, Bryngeld
Torönland HB, 332, Fiskebäck, Ahlström

Fiskerättigheter sill i Nordsjön, fiskebåt, ton, ägare

Astrid Pelagic AB, 4 630, Rörö, Johansson
Torönland HB, 2 417, Fiskebäck, Ahlström
Fiskeri AB Ginneton, 1 874, Fiskebäck, Claesson
Båt GG 330 Carmona AB, 1 365, Dyrön, Gustafsson
Lövön AB, 1 091, Rönnäng, Arvidsson
AB Clipperton, 1 085, Donsö, Backman
Bryngeld Fiskeri AB, 893, Fiskebäck, Bryngeld
Ahlma Fiskeri AB, 806, Fiskebäck, Ahlström & Magnusson
Västfjord Fiskeri AB, 770, Fotö, Gustavsson

Fiskerättigheter sill i Skagerak och Kattegatt, fiskebåt, ton, ägare

Astrid Pelagic AB, 1 715, Rörö, Johansson
Torönland HB, 1 366, Fiskebäck, Ahlström
Båt GG 330 Carmona AB, 888, Dyrön, Gustafsson
Fiskeri AB Ginneton, 796, Fiskebäck, Claesson
Lövön AB, 759, Rönnäng, Arvidsson
AB Clipperton, 745, Donsö, Backman
Svanen Fiskeri AB, 608, Rörö, Larsson
Fiskebåten Rossö HB, 607, Rörö, Lundgren & Olausson
Västfjord Fiskeri AB, 516, Fotö, Gustavsson

Fiskerättigheter sill i västra Östersjön, fiskebåt, ton, ägare

Fiskefartyget Courage i Skillinge AB, 1 424, Skillinge, Söderberg
Båt GG 330 Carmona AB, 342, Dyrön, Gustafsson
Lövön AB, 342, Rönnäng, Arvidsson
AB Clipperton, 342, Donsö, Backman
Västfjord Fiskeri AB, 290, Fotö, Gustavsson
GG 158 Sunnanland, 289, Fiskebäck Axelsson

Fiskerättigheter sill i östra Östersjön, fiskebåt, ton, ägare

Torönland HB, 9 864, Fiskebäck, Ahlström
Fiskeri AB Ginneton, 5 714, Fiskebäck, Claesson
Båt GG 330 Carmona AB, 4 623, Dyrön, Gustafsson
Ahlma Fiskeri AB, 3 744, Fiskebäck, Ahlström och Magnusson
Lövön AB, 3 513, Rönnäng, Arvidsson
AB Clipperton, 3 448, Donsö, Backman
Astrid Pelagic AB, 3 310, Rörö, Johansson
Västfjord Fiskeri AB, 2 668, Fotö, Gustavsson
GG 158 Sunnanland, 1 266, Fiskebäck, Axelsson
Fiskefartyget Courage i Skillinge AB, 1 266, Skillinge, Söderberg

Fiskerättigheter sill i norra Östersjön, fiskebåt, ton, ägare

Torönland HB, 5 201, Fiskebäck, Ahlström
Västfjord Fiskeri AB, 2 122, Fotö, Gustavsson

Fiskerättigheter makrill, fiskebåt, ton, ägare

Astrid Pelagic AB, 1 620, Rörö, Johansson
Fiskeri AB Ginneton, 850, Fiskebäck, Claesson
Torönland HB, 625, Fiskebäck, Ahlström
Bryngeld Fiskeri AB, 510, Fiskebäck, Bryngeld
Båt GG 330 Carmona AB, 323, Dyrön, Gustavsson

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på “Största innehavare av pelagiska fiskerättigheter i Sverige 2016”

Kommentarer är stängda.