Makthavare i svenskt fiske 2016 – byråkrater och politiker

Makthavare i svensk fiske finns av olika sorter. Dels branschfolket, dvs yrkesfiskarna och deras organisationer som jag redan skrivit om, dels politiker och myndigheternas anställda. Dessutom har vi forskarna och mijöorganisationernas anställda och förtroendevalda.Till slut har vi också fiskhandeln.

Detta inlägg handlar om myndigheter och politiker. Dvs byråkraterna och beslutsfattarna. När det gäller myndighetspersoner har jag främst tagit med chefer på fiskerirelaterade avdelningar på myndigheter. Ibland kan det finnas medarbetare på lägre nivå än chefsnivå med mycket makt på både formell och informell basis, men det är svårt att bedöma sådan. Bengt Kåmark var dock tidigare en sån person. Det finns inte heller något lätt sätt att ranka personer som exempelvis via styrelseuppdrag som det finns i själva fiskerinäringen. Listorna är utan inbördes ordning i likhet med listan på de med makt inom själva fiskeriet.

Den viktigaste myndigheten är Havs- och vattenmyndigheten (HaV) men även på Jordbruksverket och länsstyrelser finns en del makthavare inom området. Det är dock lite svårt att få grepp om länstyrelserna och vilka som bestämmer vad där så säkerligen är min lista ganska godtycklig. Dessutom har jag gjort ett godtyckligt urval av länsstyrelser färd jag utgått från storleken på länet och storleken på länets fiske.

Makthavare inom fiskeriverksamhet, myndigheter

Ingemar Berglund, vikarierande generaldirektör HaV, Avd. chef, Avdelningen för fiskförvaltning HaV
Björn Sjöberg, Avdelningschef, Avdelningen för havs- och vattenförvaltning HaV
Viktoria Wendschlag, Enhetschef, Centrum för fiskerikontroll HaV
Elisabet Thompson, Enhetschef, Enheten för administrativ kontroll HaV
Inger Dahlgren, Enhetschef, Enheten för fiskereglering HaV
Anna Söderblom, Enhetschef, Enheten för landningskontroll HaV
Patrik Persson, Enhetschef, Tillståndsenheten HaV
Fredrik Nordwall, Enhetschef, Enheten för biologisk mångfald HaV
Anna Blomquist, Enhetschef, Fiskerienheten Jordbruksverket
Niclas Purfürst, Avdelningschef, Landsbygdsavdelningen Jordbruksverket
Sandra Brantebäck, Avdelningschef, Vattenavdelningen Länsstyrelsen Västra Götaland
Key Höglind, Funktionschef fiskförvaltning, Länsstyrelsen Västra Götaland
Lars Molander, Länsfiskekonsulent, Länsstyrelsen Västra Götaland
Fredrik Larson, Länsfiskekonsulent, Länsstyrelsen Västra Götaland
Stefan Samuelsson, Enhetschef, Landsbygdsenheten, Länsstyrelsen Halland
Johan Wagnström, Fiskeridirektör, Länsstyrelsen Skåne
Lars Mohlin, Byrådirektör, Länsstyrelsen Skåne
Lars Olsson, Avdelningschef, Länsstyrelsen Blekinge
Rolf Gydemo, Länsfiskekonsulent, Länsstyrelsen Gotland
Lisbeth Alakangas, Chef, Vatten- och fiskeenheten Länsstyrelsen Norrbotten
Karl Gullberg, Länsfiskekonsulent, Länsstyrelsen Gävleborg
Anders Kjellberg, Fiskeridirektör, Länsstyrelsen Kalmar län
Henrik C Andersson, Länsfiskekonsulent, Länsstyrelsen Stockholms län

När det gäller politiker har jag bara tagit med politiker på nationella och EU-nivå, men det är förstås också så att politiker i fiskekommuner har betydelse. I Bohuslän är alla kommuner fiskekommuner förutom Uddevalla, Stenungsund och Kungälv. Fisket spelar störst roll för Öckerö, Tjörn och Sotenäs kommuner. I Halland är två kommuner att betrakta som fiskekommuner, Varberg och Falkenberg, i Skåne flera med Simrishamn som den kommun där fisket har störst betydelse, i Blekinge främst Sölvesborg och Karlskrona, i Kalmar län främst Västervik, Gotlands kommun, Haparanda, Kalix, Luleå och Piteå kommuner i Norrbotten samt Gävle kommun. Det finns ingen rangordning, men ministrarna och Linnea Engström har mer makt än de andra.

Makthavare inom fiskeriverksamhet, politiker

Sven-Erik Bucht, Landsbygds- och fiskeminister
Karolina Skog, Miljöminister
Jan-Olof Larsson, Riksdagsledamot, Miljö och jordbruksutskottet
Jens Holm, Riksdagsledamot, Miljö och jordbruksutskottet
Emma Nohrén, Riksdagsledamot, Miljö och jordbruksutskottet
Runar Filper, Riksdagsledamot, Miljö och jordbruksutskottet
Kristina Yngwe, Riksdagsledamot, Miljö och jordbruksutskottet
Gunilla Nordgren, Riksdagsledamot, Miljö och jordbruksutskottet
Lars Tysklind, Riksdagsledamot, Miljö och jordbruksutskottet
Lars-Axel Nordell, Riksdagsledamot, Miljö och jordbruksutskottet
Linnea Engström, EU-parlamentsledamot, vice ordförande fiskeriutskottet
Roland Utbult, Riksdagsledamot

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ett svar på “Makthavare i svenskt fiske 2016 – byråkrater och politiker”

Kommentarer är stängda.