Makthavare i svenskt fiske 2016

Jag har gått igen om svenskt fiske, dess organisationer och dess större företag för andra året i rad. Utifrån antalet styrelseuppdrag, deras företags omsättning och vilka organisationer de sitter i styrelsen för har jag valt ut 20 personer som jag anser tillhör de mäktigaste i den svenska fiskerinäringen.

Jag har främst beaktat yrkesfisket och de som köper fisken av yrkesfiskarna såsom de olika auktionerna. Fiskgrossisterna och fiskdetaljisterna har jag tagit mindre hänsyn till. Trots detta har jag även bedömt att styrelseuppdrag i fiskhandelsföretag är viktiga för makten över yrkesfisket. Uppköparna betyder också en del. Alla med 5 styrelseuppdrag eller mer har automatiskt tagits med. För de som har färre uppdrag har jag gjort en värdering. Den inbördes ordningen är till stor del slumpmässig och ska inte tas som en rangordning.

Kring Västkustfiskarna SVC AB och Göteborgs Fiskauktion finns det ett kluster med makthavare. Noterbart är att Roger Skymne fått ett kraftigt ökat antal styrelseuppdrag jämfört med förra årets lista och att Klas Westlund försvunnit.

Uppdrag i danska företag och föreningar som också är viktiga för svenskt fiske har också tagits med i beräkning. Styrelseuppdrag i svenska dotterbolag har inte medräknats och inte heller styrelseuppdrag i personligt ägda holdingbolag eller i bolag som inte hör hemma i fisksektorn på något sätt. Om uppdrag främst berör lokala verksamheter i enskilda fiskelägen har jag bedömt dem som mindre viktiga. De större producentorganisationerna, Swedish Pelagic Federation PO (SPF), Sveriges Fiskares PO (SFPO), Havs- och Kustfiskarnas PO (HKPO) samt danska Danmarks Pelagiske PO (DPPO) liksom SFR har jag gett större vikt än andra organisationer. Danska dotterbolag/systerbolag till svenska företag har jag inte räknat separat. Jag har inte heller tagit med svenska yrkesfiskare om enbart bedriver verksamhet i Danmark även om de har flera styrelseuppdrag i egna företag i Sverige. Den ende som dock uteslutits från listan på grund av detta är Anders Ryberg, Themis Fiskeri. Han har sammanlagt 6 styrelseuppdrag i Sverige och Danmark varav det viktigaste är DPPO.

En som kanske i framtiden kan plats på listan är Pehr Eriksson som sitter i styrelsen för Sveriges Yrkesfiskares Riksförbund (SFR) och är aktiv i SPF. När det gäller Reine Johansson, en tidigare ordförande i SFR och som fortfarande har en del viktiga internationella uppdrag så har jag valt att inte ta med honom då han inte har några uppdrag i svenska företag och organisationer. På förra årets lista missade jag också en viktig person, Björn Gunnarsson. Förutom sina många styrelseuppdrag brukar han delta i många MSC-certifieringsprocesser för fiskets räkning. Listan har ingen inbördes rangordning då jag funnit det svårt att göra en sådan. Astrid Fiske AB är Sveriges överlägset största fiskeriföretag och PFG Fish AB är ett företag som i sig utgör ett viktigt nätverk.

Jag har också uteslutit myndigheter och forskare. Det finns utöver detta andra med makt över fisket. Det gäller de anställda på två avdelningar på Havs- och Vattenmyndigheten liksom forskare på SLU Aqua och andra universitetsinstitutioner. Det är svårt att bland dem plocka ut 20 personer med större inflytande än andra. Journalister har också inflytande. Sen har vi förstås personer i olika miljöorganisationer som WWF och Greenpeace liksom några få riksdagsledamöter. Jag ämnar återkomma till dessa personer, myndigheter och organisationer liksom till fiskindustrin, fiskdetaljisterna och grossisterna.

20 största makthavarna i det svenska fisket, antalet styrelseuppdrag, viktigaste uppdrag

Roger Skymne, 12, SVC, Svensk Fisk, Göteborgs Fiskauktion, Sweden Pelagic
Thomas Ahlström, 11, SPF, SFR,
Bengt Gunnarsson, 17, Fiskbranschens Riksförbund
Lars-Erik Persson, 8, SVC, Svensk Fisk, Göteborgs Fiskauktion, Sweden Pelagic
Börje Johansson, 7, SPF, DPPO, Astrid Fiske AB
Mathias Ivarsson, 4, Västkustfiskarna SVC AB, SFR, SFPO, Arkö Fiske AB
Peter Olsson, 4, SFR, SFPO, KB Zelandi
Marcus Backman, 5, SPF, PFG Fish AB, AB Clipperton
Bernt Henrik Torkelsson, 6, HKPO, Göteborgs Fiskauktion, Almy West AB
Patrik Ingemarsson, 6, HKPO, Varbergsfisk
Jonas Ahlström, 4, SFR, SPF, Ahlma Fiskeri AB
Karl-Henrik Johnsson, 5, PFG Fish AB, FF Skagen, Sweden Pelagic
Thomas Johansson, 5, SPF, Astrid Fiske AB
Hans Erik Sjöberg, 5, SVC, Sweden Pelagic
Sven Gunnar Granqvist, 5, SVC
Kurt Claesson, 4, SPF, Fiskeri AB Ginneton
Sixten Söderberg, 4, Smögens Fiskauktion AB
Charles Olsson, 4, HKPO, Grebbestadsfisk, SD 451 Ferder AB
Anders Gustafsson, 4, FF Skagen Fond, PFG Fish AB, Båt GG 330 Carmona AB
Björn Lindblad, 2, SPF, SFR

Av personerna på listan är majoriteten också aktiva yrkesfiskare även om de fyra med flesta styrelseuppdrag inte är det. De allra flesta är från Göteborgsområdet inklusive två från Rörö, två från Fiskebäck och två från Donsö. Alla är från Västkusten.

Göteborgs Fiskauktion och FF Skagen är stora köpare av fisk från svenska fiskare. SVC och FF Skagen äger Sweden Pelagic som också är en stor köpare medan Smögens Fiskauktion främst har betydelse för räkfisket. Västkustfisk SVC AB är ägare av Göteborgs fiskhamn och därmed sammanlänkat med Göteborgs Fiskauktion.

Naturligtvis kan namnen på listan i vissa fall ifrågasättas. Att jag räknar också vissa danska organisationer kan naturligtvis också ifrågasättas, men FF Skagen har huvudsakligen svenska fiskeriföretag som intressenter och Skagen är den viktigaste landningshamnen för det pelagiska svenska fisket. Av DPPO:s 12 medlemsbåtar är 4 stycken svenskägda, dvs en tredjedel och av styrelsemedlemmarna är tre stycken svenskar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , Fisket, , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!