Maruha Nichiro – störst i Japan

1880 ärvde Ikijuro Nakabe en fisktransportverksamhet från sin far. 1904 utvidgade han företaget till att också omfatta snörpvadsfiske. 1924 bildade han bolaget Hayashikane Shoten KK som tog över verksamheterna han tidigare drev som enskild firma. 1929 grundade Enyo Whaling Co Lt för valjakt kring Japans kuster och 1936 grundade Nakabe en valfångstföretaget Taiyo Whaling Co Ltd för valfångst i Antarktis. Koncernen var det tredje största fiskeriföretaget i Japan vid denna tid. STröst var Nissui och näst störst Nichiro.

1943 tvingade den japanska staten de tre företagens verksamheter att fusionera och det nya företagsnamnet blev Nishitaiyo Fishing Control Co Ltd. Hayashikane Shoten KK förblev ett separat företag med familjen Nakabe som ägare. Efter andra världskriget i slutet av 1945 så bytte det statligt kontrollerade företaget namn till Taiyo Gyogyo KK (Taiyo Fishing Co Ltd) och återlämnades till familjen Nakabe som därefter ägde 98% av företaget via Hayashikane Shoten KK och ytterligare en mindre andel direkt. 1946 ägde Hayashikane Shoten KK och Taiyo Gyogyo KK följande bolag, tillsammans eller var för sig:

 • Hayashikane Shipbuilding Co
 • Kammon Shipbuilding Co Ltd
 • Tokushima Shipbuilding Co
 • Hayashikane Fishing Industry Co
 • Kyoritsu Fishing Industry Co Ltd
 • Miyoshi Chemical Industry Ltd
 • Ogawajima Whaling Co Ltd
 • Hokkai Fishing Co Ltd
 • Aomori Prefecture Canning Co Ltd
 • Nagasaki Prefecture Combined Canning Co Ltd
 • Suisan Chemical Industry Co Ltd
 • The Nippon Cold Storage Co Ltd

De kemiska företagen tillverkade kemikalier med bas i val- och fiskråvaror medan varven byggde, reparerade och underhöll fiskebåtar. Företaget ägde totalt 4 större konservfabriker och 236 fiskbåtar, jämfört med 254 innan kriget. Bland de som förstörts var två stora valfångstfabriksfartyg.

Innan kriget hade Hayashikane Shoten KK stor verksamhet i Korea inkluderande flera dotterbolag med fiskeriverksamhet, konservfabriker och valfångst med sammanlagt 4 300 anställda,  på Formosa (dagens Taiwan) fanns 1 200 anställda i fiskeriverksamhet, på ett varv och en konservfabrik. Företaget var under kriget också verksamt på Yulin, en av Hawaii-öarna med över 500 anställd ai en konservfabrik och i fiskeriverksamhet och en omfattande valfångstverksamhet med två mycket stora valfångsfartyg/flytande fabriker. Valfångsverksamheten bedrevs i bolaget Taiyo Whaling Co, men hamnade efter 1946 i Taiyo Fishery Co Ltd.

Dessutom hade koncernen via bolaget, Hayashikane Shoten Kabushiki Kaisha (The Hayashikane Co ·~ in the South Seas), verksamhet i Shanghai, Saigon (dagens Hoo-Chi-Minh-staden), Manila, Rangoon och Singapore under andra världskriget liksom i Manchuriet i bolaget Manshu Suisan Kabushiki Kaisha (The Manchuria Fishing Co, Ltd).

Verksamheterna i andra länder gick förlorade vid krigsslutet. Först 1951 kunde företaget återigen skaffa sig fiskeriverksamheter och dotterbolag i andra länder. Fiske i Berings hav och norra Stilla Havet återupptogs med lax som huvudsaklig målart. 1953 startade koncernen med fiskodling. 1960 började koncernen med jordbruksverksamhet (nåt man tidigare sysslat med i det manschuriska dotterbolaget så det var inte helt nytt) och 1964 började företaget med sockerrörsodling och sockerproduktion.

På grund av de de utvidgningar som gjordes av länders ekonomiska zoner till 200 sjömil på 1970-talet fick företaget avveckla fiskeriverksamhet på många håll. I norra Stilla Havet och Berings Hav innebar det att företaget flaggade ut båtar till USA och köpte företag i USA. 1993 bytte Hayashikane Shoten KK namn till Maruha KK (Maruha Corp). 1995 grundades en större verksamhet i Kina, ett smägt (joint-venture) projekt med kinesiska staten, Zhoushan Industrial Co Ltd, 1996 köptes hela aktiestocken i Taiyo Seafoods Co Ltd (tidigare Taiyo Fishery) varfeter verksamheten införlivades i moderbolaget och 1999 såldes sockerverksamheterna.

Maruha NichiroFiskeriverksamheten placerades 2002 återigen i ett separat dotterbolag, Taiyo A&F Co Ltd. En fusion med Nichiro Corp genomfördes år 2007 varvid det fusionerade bolaget fick namnet Maruha Nichiro Holdings Inc, från 2015 Maruha Nichiro Corp.

Nichiro var Japans näst största fiskeriföretag innan andra världskriget och dominerade fisket baserat på Sakhalin och Kamtjatka. Huvudägare i Nichiro var innan andra världskriget det statliga bolaget Oriental Development Co Ltd men även Mitsubishi och Mitsui-grupperna hade ägarandelar i företaget. Nichiro Gyogo KK (Nichiro Fishing Co Ltd) startades 1914 på initiativ av Oriental Development Company som en del i Japans kolonisationsprojekt:

The Nichiro Gyogyo KK was organized in 1914 with an authorized capital of ¥2,000,000 and paid up capital of ¥1,000,000. Both authorized and paid up capital were increased to ¥3,000,000 in 1917 andto ¥10,000,000 in 1920. In 1921 the purchase of the former Kamchatka Fisheries Co, Ltd, and Yobutsu Shokuhin (Food Export) Co, Ltd, resulted in another increase in the authorized capitalization to ¥25,700,000. In 19,24 the Teihoku Fisheries Co was purchased. In August 1932, when the former Japanese fisheries in Soviet territory were bought up by the company, their capitalization totaled ¥53,800,000. In 1942 other large companies were absorbed by amalgamation or purchase. These included the Taiheiyo (Pacific Ocean) Fisheries Co, Ltd, the Kita-Chishima (North Kuril) Marine Products Co, Ltd, the Nippon (Japan) Canned Crab Co, Ltd, the Hokuyo (North Sea) Canned Crab Co, Ltd, some of the Hayashikane-Shoten interests of the north waters, and the Etorofu Marine Products Co, Ltd. Following the step, authorized capital stood at ¥86,500,000 and paid up capital at ¥75,000,000. In July 1943 the Kita-Chishima (North Kuril) Cod Fisheries Co, Ltd, was purchased, and the company’s capitalization aggregated ¥88,lOO,000 authorized and 176,000,000 paid up.

Utgångspunkten för företaget var dock ett mindre fiskeriföretag startat av Seiroku Tutsumi och Tsuneiro Hiratsuka år 1907. Lax var huvudsaklig målart för fisket men även vitfisk (främst pollock) fångades.

Efter kriget förlorade Nichiro Fishing Co Ltd i stort sett all sin verksamhet förutom några mindre verksamheter på ön Hokkaido. På 1950-talet kunde företaget precis som det blivande Maruha expandera i norra Stilla Havet igen med inriktning främst på laxfiske. Företaget expanderade precis som Maruha och Nissui genom uppköp och nyetableringar och var länge det tredje största fiskeriföretaget i Japan, 1979 köpte företaget det US-amerikansk Peter Pan Foods för att kunna behålla fiskerimöjligheterna i USA. Fiskodlingsverksemhet började 1986. 1997 startade de en fabrik i Thailand följd av en delägd fabrik i Indonesien och 1985 startades Golden Alaska Seafoods i USA. 2033 startades en fabrik i Kina och 2006 fusionerades bolaget med Maruha.

Idag är Maruha Nichiro helt fokuserat på fiskeriverksamhet, fiskodling och sjömatsverksamhet. All annan verksamhet har avvecklats med undantag av foderproduktion med fiskmjöl som bas. Det totala antalet anställda i koncernens helägda verksamheter är 12 000. Fiskeriverksamhet bedrivs i Taiyo A&F Co Ltd, Maruha N.Z. Corp på Nya Zeeland, Bengal Fisheries Ltd i Bangladesh, Taiyo Namibia (Pty) Ltd, Sakana del Peru SA, Taiyo Micronesia Co Ltd, Premier Pacific Seafoods i USA, Golden Alaska Seafoods LLC (USA), American Beauty Inc (USA), Ocean Leader Inc (USA) och hälftenägda Austral Fisheries Pty Ltd i Australien. Fiskindustrier drivs i Japan, Kina, Thailand och Korea och fiskodling i Japan. Taiyo A&F har backebåtar och snörpvadsbåtar för tonfiskfiske, backebåtar och trålare för vitfiskfiske, krabbfiskebåtar och pelagiska trålare samt äganr sig åt fiskodling (tonfisk).

I USA är Maruha Nichiro näst största innehavare av vitfiskkvoter med 21% (2015 motsvarande 417 000 ton). Större är bara Trident Seafoods. Premier Pacific Seafoods driver två stora fabriksfartyg som köper fisk av kontrakterade yrkesfiskare. Även Golden Alaska Seafoods driver ett fabriksfartyg på samma sätt.

Hälftenägda Austral Fisheries Pty Ltd bedriver fiske på tandfisk (tandnoting) i Antarktis med tre backebåtar samt räkfiske i norra Australien med 10 båtar. Andelen i Austral köptes från konkursade spanska fiskeriföretaget Pescanova år 2013.  I Nya Zelland fiskar företaget främst med inchartrade fiskebåtar med ukrainsk flagg.

Utöver detta har Maruha Nichiro också sen tidigare i år en minoritetsandel på 4,7% av aktierna i Nya Zeelands största fiskeriföretag, Sanford. Större ägare i Sanford är Avalon Investment Trust med 9,2% efter försäljningen av aktier till Maruha Nichiro. Största ägare är Amalgamated Dairies med 32,76%. Amalgamated Diaries är ett företag som ägs av en stiftesle. Dominerar företagen och ägarstiftelserna gör familjen Goodfellow.

Sanford driver 26 fiskebåtar, och en mängde mussel, ostron och fiskodlingar samt har 23% av den totala fiskkvoten i Nya Zeeland. I sig också ett av världens största fiskeriföretag.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!