Bolton Group

Bolton Group är på det formella planet ett nederländskt konglomerat med verksamheter i livsmedelssektorn, hälsosektorn, skönhetsprodukter, tvättmedel och diskmedel. Ett klassiskt kemisk-tekniskt företag som också är verksamt i livsmedelsbranschen. Ägarna är dock med stor sannolikhet italienska och upplägget med ett holdingbolag i Nederländerna har sannolikt med skatteplanering att göra. Företaget leds från Milano i Italien.

Livsmedel är hälften av koncernens verksamhet. Företaget är främst verksamt i Italien och Frankrike med 50% respektive 16% av försäljningen. Det totala antalet anställda är 3 000. I livsmedelssektorn dominerar fisk, främst tonfisk genom varumärken och företag som Rio Mare, Saupiquet och Palmera. Alla tre företagen är fokuserade på tonfiskprodukter. I övrig har koncernan också livemedelsverksamhet med konserverat kött (Simmenthal, köpt 2013) och såser (Prima).

Rio Mare har en fiskberedningsfabrik i Italien, Saupiquet har fiskberedningsfabriker i Frankrike som förutom tonfisk också hanterar makrill och sardiner. Dessutom har de en mindre flotta av snörpvadsbåtar för tonfiskfiske. Båtarna fiskar i Guineabukten utanför Västafrika.

Bolton Group är idag också största ägare i spanska Grupo Calvo, ett stort fiskeriföretag med verksmahets inom tonfiskområdet. Bolton Group äger 40% av företaget, resterande aktier ägs av familjen Calvo och olika banker. I Spanien äger koncernen också majoriteten av Grupo Conservas Garavilla medan en minoritet ägs av familjen Garavilla.

Bolton GroupBolton Group grundades i Italien 1949, Saupiquet 1891 i Frankrike. Från 1950-talet och framåt expanderade Saupiquet genom uppköp och utbyggande av verksamhet. År 2000 köptes företaget av Bolton Group.

Grupo Calvo grundades 1908, på 1980-talet började företaget fiska tonfisk med egna båtar, 1988 startade de en fabrik i Venezuela, Atorsa, 1993 köpte de företaget Nostromo i Italien, 2003 öppnade de en tonfiskbearbetningsfabrik i El Salvador och året efter köpte de Brasiliens ledande fiskkonservföretag, Gomes da Costa. 2012 blev Bolton Group kontrollerande ägare i Grupo Calvo. Företaget leds dock fortfarande av familjen Calvo. Grupo Calvo har idag 4 200 anställda, en flotta av tonfiskfiskebåtar som fiskar i Sydatlanten (Guineabukten) och Stilla Havet, både i västra delarna och utanför Sydamerikas västra kust och försäljningsverksamhet i 70 länder. Fabriker finns i Spanien, Italien, Brasilien och El Salvador. Fiskeflottan i dotterbolaget Calvopesca är baserad i Spanien, El Salvador och Panama.

Grupo Conservas Garavilla köptes 2015 inklusive fyra fabriker i Ecuador. Säljare av aktieposten på 55% var riskkapitalbolaget MCH Private Equity. Garavillas varumärke är Isabel. Precis som Saupiquet, Rio Mare och Calvo är Garavilla inriktat på tonfisk. Garavilla grundades 1887 och har idag flera konservfabriker i Spanien.

Förutom den långa raden av fiskberedningsföretag med mindre fiskeflottor har Bolton Group också investerat i ett större fiskeriföretag, tonfiskfiskeföretaget Tri Marine International. Köpet av en minoritetspost gjordes 2013. Tri Marine är ett av världens största tonfiskfiskeriföretag med bas i Singapore. Ursprungligen startat 1972 av italienska staten för att förse italienska fiskberedningsföretag i Italien med tonfisk. Företaget privatiserades 1988. Tri Marine är uppbyggt som ett riskkapitalbolag med ett managementbolag som sköter det centrala företagets ekonomi och olika bolag med samma eller närstående ägare. Företaget är i sig själv också ett av världens största fiskeriföretag. Förutom tonfiskfiskebåtar har företaget också fabriker i land. Tri Marine har omkring 5 000 anställda i en mängd olika verksamheter inklusive fiske:

They are primarily a tuna supply company selling raw materials, cooked loins and finished products to tuna brands in all the major markets, and also provide support services, including logistics and financing.

They source tuna from a network of vessels, including 18 affiliated vessels active in the WCPO; 14 purse seiners and 3 pole and line. They also have supply contracts with other fishing companies. They work with approximately 10-12 reefer vessels to transport fish from catching hubs to processing plants. According to their own figures, they handle over 400,000mt of tuna every year.

They work with a network of processing plants (some wholly or part-owned by Tri Marine) to supply the brands that buy from them – including in the Solomon Islands, Marshall Islands, China, Mauritius, Ecuador and Colombia. In 2010, Tri Marine purchased the former Chicken of the Sea processing plant in Pago Pago, American Samoa. This is now known as Samoa Tuna Processors Inc and is currently being refurbished. They have recently been involved in a joint venture to develop a tuna processing plant in PNG (Niugini Tuna Ltd) with RD Tuna of the Philippines and Fairwell Fishing Company of Taiwan.

Totalt har Bolton Group och företag de kontrollerar omkring 9 000 anställda. Räknas företag där de har ett minoritetsintresse med så har gruppen totalt omkring 14 000 anställda.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!