Tonfiskfisket i Europa

Atlantisk blåfenad tonfisk har kommit tillbaks till Norden efter att ha varit bort i 50 år. I flera år har fiskebåtar fått blåfenad tonfisk som bifångst och i Norge har ett riktat försöksfiske på tonfisk startat. I år var första året som detta ledde till fångst. Under denna sensommar har dessutom stim med tonfisk setts i Skagerak, Kattegatt och Öresund.

Blåfenad tonfisk

Blåfenad tonfisk

Orsakerna till att den blåfenade tonfisken är tillbaks i nordiska vatten är två, dels finns det en mycket riklig tillgång till bytesfiskarna makrill och sill, dels har det östliga beståndet av atlantisk BFT återhämtat sig på grund av kraftigt minskat fiske i södra Europa och en framgångsrik förvaltningsplan. Det östliga beståndet av atlantisk BFT leker i Medelhavet och befinner sig bl.a. i nordiska vatten under sommaren och sensommaren för att söka föda.

Det har under hela tiden som nedgången för beståndet varade (från 1950-talet till cirka 2010) bedrivits ett för stort fiske i framförallt Medelhavet men även i atlanten utanför Portugal, Spanien och Frankrike. med nytt fiskeriförvaltningssystem från 2010 och mycket hårdare kontroller blev det slut på överfisket.  Men det har hela tiden pågått ett fiske och det gör det fortfarande. 

Norge har en försökskvot på nästan 44 ton vilket är ingenting i jämförelse med den totala kvoten i Europa som år 2016 var 11 203 ton. Det är den kvot (TAC) som fastställts av International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT). Kvoten delas mellan de åtta EU-länder aktivt involverade i blåfenad tonfisk (Spanien, Frankrike, Italien, Kroatien, Grekland, Portugal, Malta och Cypern). Spanien och Frankrike har de största andelarna. Kontrollen av fisket på BFT har i många år varit mycket strikt och det är meningen att det ska fortsätta på samma vis:

To ensure that no overfishing takes place and similarly to previous years, a strict control and inspection program is in place: it sets concrete control priorities and benchmarks and deploys a significant number of inspectors, patrol vessels and aircrafts, all coordinated by the European Fisheries Control Agency and the member states concerned, said the EU.

The European Commission said it was pleased with the work and commitment of the member states to ensure compliance with the rules in this fishery in the past few years, and was also appreciative of the significant role played by the Agency in ensuring the coordination of these controls.

”We will however remain vigilant to ensure that all rules, and particularly the individual vessels’ quotas, are fully respected. We will continue to monitor catches and analyse Vessel Monitoring System data (a satellite-based control system) on a constant basis and we will continue to send out inspectors.”

For the first time in 2016, the EU is also implementing the eBCD, a new electronic catch document system which greatly improves the traceability of all bluefin tuna products.

The use of this program, combined with the rest of the measures of the recovery plan, makes this fishery one the most controlled in the world, and provides the best guarantees to consumers that the resource is being used sustainably, said the EU.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om FT, Blåfenad tonfisk, ICCAT, Tonfisk, Medelhavet, Norge, Frankrike, Spanien, , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!