Sweden Pelagic vill ha ny kaj i Ellös

Fiskberedning Paul Matsson AB i Ellös har bytt namn till Sweden Pelagic Ellös AB och ingår i en koncern som också har anläggningar i Västervik och Ronehamn. Ägare av Sweden Pelagic AB är FF Skagen A/S i Danmark och Svensk Västkusfisk SVC AB med hälften var.

FF Skagen A/S i sin tur ägs av FF Skagen Fond som i praktiken domineras av svenska intressenter. En av de sju styrelseposterna i FF Skagen Fond utses av Swedish Pelagic Federation PO (SPF eller SPFPO). Den posten innehas just nu av Anders Gustafsson från Båt GG 330 Carmona AB. I FF Skagen A/S sitter donsöbon Karl Henrik Johnsson i styrelsen.

Sweden Pelagic Ellös AB som redovisar cirka 30 årsanställda har under högsäsong ungefär 50 anställda. Fröetaget kunde fram till att fabriken började byggas om i våras hantera 130 ton sill per dygn. Efter att hela ombyggnaden som ska pågå till våren 2017 är klar kommer fabriken att kunna hantera 480 ton sill per dag.

Sweden Pelagic Ellös

Men utbyggnaden av fabriken kräver också möjlighet för större fiskebåtar att komma in till kajen. Idag är djupet 6,5 m vid kajen vilket omöjliggör för de allra största fiskebåtarna att komma in. för att fabriken ska kunna drivas framgångsrikt även i fortsättningen krävs därför en kaj med större djup. Sweden Pelagic Ellös AB har därför pågående samtal med Orust kommun om att få bygga en ny 180 meter lång brygga som skulle möjliggöra för fiskleveranser från större fiskebåtar.

Det är svårt att i Sverige få till stånd en utbyggnad av hamnar för fiskets räkning. Göteborgs kommun som är den kommun i Sverige där det finns flest yrkesfiskare är direkt fientliga till att lösa fiskets problem med för grunda hamnar. De vill inte bygga ut i Fiskebäck och de har inga som helst andra förslag för att lösa problemen även om fiskeri- och redarintressen på Donsö driver på för att få en djupare hamn där. Öckerö kommun anser sig inte ha råd. Tjörns kommun vill bara bygga ut om fiskebåtarna som ska använda hamnen är från Tjörn (där det inte finns speciellt många fiskebåtar eller yrkesfiskare idag). Så det återstår att se hur Orust kommun ställer sig till fiskets och fiskindustrins behov. Kommunernas inställning till yrkesfisket framstår dock i huvudsak som oerhört kortsiktig och i flera fall direkt negativ. Förhoppningsvis är det annorlunda på Orust.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!