HaV om fiskeförbudsområdena på Bratten

Bratten är det största marina skyddade området i Skagerak. Nu har Sverige, enligt Havs- och vattenmyndigheten, HaV, säkerställt att de mest värdefulla områdena i Bratten kommer att undantas från fiske.

Bratten

– Bratten är ett unikt område med höga naturvärden, samtidigt som det är ett av våra mest nyttjade områden för fiske. Därför är vi glada att EU-kommissonen nu har antagit fiskeregleringarna i de mest artrika miljöerna, säger Lena Tingström, utredare på enheten för biologisk mångfald, i ett pressmeddelande.

Havs- och vattenmyndigheten är de som på regeringens uppdrag skött förhandlingarna med Danmark och Tyskland som har resulterat i en gemensam rekommendation om åtgärder för att bevara Bratten.

– Förslaget, som ursprungligen kommer från länsstyrelsen i Västra Götaland, om att vidta bevarandeåtgärder riktade till fisket, är unikt då detta är första gången i Sverige som en sådan här process genomförs inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken, säger Malin Wilhelmsson, utredare på enheten för fiskereglering på HaV i ett pressmeddelande.

Regleringen innebär att det införs ett fiskeförbud i vissa delar av Bratten för att skydda känsliga arter och livsmiljöer. Sammanlagt skyddas drygt 32 000 hektar, vilket motsvarar 27 procent av Brattens totala yta. Förbudet omfattar alla fiskeredskap som används av yrkesfisket, däribland bottentrål. Att skyddet bara omfattar 27% av det marina skyddsområdets totala yta kritiseras av miljörörelser men alla viktiga områden med skyddsvärda växter och djur är genom beslutet skyddade från fiske. Även norska fiskare kommer att omfattas av de nya reglerna.

Bratten, fiskeförbudszoner

För att kunna kontrollera om de som fiskar håller sig utanför de fiskefria områdena finns ett krav på att samtliga fiskefartyg ska vara utrustade med positioneringssystemet AIS som tydligt anger var fartyget befinner sig. Alla svenska, danska och norska fiskebåtar som brukar fiska i området har AIS sen många år tillbaka.

Bevarandeåtgärderna för Bratten beslutades av EU-kommissionen den 5 september. Europaparlamentet och Europarådet har möjlighet att invända mot åtgärderna inom två månader. Troligtvis kommer de nya reglerna att börja tillämpas den 1 januari 2017.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!