Besvärligt för danska industrifiskare

För en del danska industrifiskare är situationen för närvarande besvärlig, för att inte säga mycket besvärlig. I våras uteblev tobisfisket helt men då utgick alla från att säsongen skulle räddas ekonomiskt av höstens och vinterns skarpsillsfiske (brislingfiske) då beslutad TAC för brisling (skarpsill) i Nordsjön var mycket stor,  300 915 ton. Den 28 juli beslutade EU dock att skära ner kvoten till 199 746 ton, en minskning med 33,46%. Cirka 80% av den danska brislingkvoten är därmed redan uppfiskad. Följden av detta är att fiskare som inte har egna eller otillräckliga fiskerättigheter (kvoter) blir tvungna att lägga sin båt vid kaj. En båt som tvingats läggs sig vid kaj är L 920 Tina Jeanette:

Jens Peter Langer L920 Tina Jeanette fra Thyborøn siger blandt andet til TVMidtVest, »Sæsonen sluttede, før vi nåede at komme i gang. Det koster rundt regnet ni millioner kroner for en båd som vores.« En situation som ikke kun gør ondt på den enkelte fisker, men som rammer en industrifiskehavn som Thyborøn særdeles hårdt.

Speciellt allvarligt blir det för anställda ombord, för till skillnad från på de flesta större svenska fiskebåtar är i stort sett alla ombord på större danskägda fiskebåtar löneanställda utan delägarskap i båtarna vilket kommenteras av en representant för fisket i Thyborøn:

– Hver gang, der er en skipper, så er der jo fem eller syv mand, der også skal have løn, så alle de her folk, der bliver procentlønnet ombord, de bliver virkelig hårdt ramt af det, siger Bent Bro, fiskerikonsulent ved Thyborøns Havns Fiskeriforening.

Andra har haft möjlighet att byta till fiske av vitlinglyra (sperling) men det fisket är behäftat med en bifångstproblematik då det ofta fångas andra arter i stora mängder som båtarna inte alltid har kvot för.  Dessutom är fisket lite besvärligare än skarpsillsfiske:

Der er langt til Fladen Grund, hvorfor det også er nogle lidt længere fangstrejser, L 526 Lonny Hedvig og mandskabet er på.

– Det ligger jo et stykke væk, så vi er af sted 10 dage, hvor vi fisker i de syv dage og så halvanden dag frem og tilbage, siger René Hovgaard Schmidt og forklarer, at det er manglen på brisling kvote, der er årsag til, at de er gået over i sperling fiskeriet.

– De skar i brisling kvoten, og så havde vi ikke mere. Vi er de samme fire om bord, men sperling fiskeriet er med et andet trawl, og så er det også på en lidt anden måde, man fisker. Sperling går ikke i stimer, lige som brisling gør. Så det er mere skrab, og så foregår det 24 timer i døgnet, når vi er ude, siger René Hovgaard Schmidt, som er ganske godt tilfreds med afregningen på sperling.

För de som har tillräckligt stora egna fiskerättigheter (kvoter) eller har möjlighet att hyra fiskerättigheter från andra som har tillräckligt är förändringen av brislingkvoten ett mindre problem. Svenskägda båtar som för närvarande verkar ligga still är L 106 Monsun, S 456 Anne-Mie, AS 202 Neptun och AS 464 Stella Nova. S 205 Ceton har legat still en längre tid men flyttade sig från Göteborg till Skagen igår.

Astrid-koncernens båtar fiskar främst sill så de berörs i mycket liten utsträckning av problematiken. S 144 Themis som är en svenskägd och danskflaggad båt som främst ägnar sig åt industrifiske fiskar fortfarande aktivt men har enligt dansk statistik inte så mycket till fiskerättigheter kvar förutom vad det gäller sperling (viltinglyra).

Svenskflaggade båtar berörs mycket lite av minskad skarpsillskvot i Nordsjön då de inte fiskar skarpsill där i nån större omfattning och inte har några större kvoter. Den svenska kvoten är bara 13 950 ton och av det har cirka 60% fiskats. Förutom det brukar det alltid finna stora kvoter på skarpsill i Skagerak som svenskarna aldrig tar upp. GG 505 Polar som har små kvoter har dock legat still en längre tid. Båten brukar ligga mest still.

Astrid-koncernen är trots inriktningen på sillfiske för konsumtion totalt sett den största innehavaren av fiskerättigheter på sperling (vitlinglyra) och en av de största på brisling (skarpsill) i Västerhavet liksom på taggmakrill (hästmakrill) om också deras svenska fiskerättigheter räknas in. Det finns inga svenska kvoter på vitlinglyra.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!