Varför föreslår Oceana stopp för torskfisket i Öresund?

Situationen är enligt Internationella Havsforskningsrådet (ICES) allvarlig för torsken i de västra delarna av Östersjön. Detta område består av tre områden numrerade 20-24. 22 är Bälthavet dvs havet runt de danska småöarna mellan Jylland och Själland. Där fiskar främst småskaliga kustnära dansk yrkesfiskare men även tyska fiskare av samma sort. Ungefär lika mycket fisk som yrkesfisket tar upp tas i området sannolikt upp av fritidsfiskare. Här behövs sannolikt en nedskärning av fisket, men införs inte begränsningar också för fritidsfisket är nedskärningarna för yrkesfisket social oacceptabla och dessutom helt utan verkan om det är torsken som ska räddas.

Område 23 är Öresund. Enligt alla uppgifter från miljörörelser år efter år så är torskbeståndet i Öresund det bästa i hela havsområdet runt Sverige. Det utnyttjas enligt alla miljörörelser på bästa sätt och torskbeståndet är friskt och strakt. I Öresund fiskas det bara med passiva redskap och det är småskaliga kustnära fiskare som fiskas. Fritidsfisket tar sannolikt upp mer torsk i Öresund än vad yrkesfisket gör, men inga inskränkningar för fritidsfisket finns föreslagna. Förutom att det är ytterst märkligt att miljöorganisationer som exempelvis Oceana föreslår att yrkesfisket i Öresund ska skäras ner med 93% trots att torskbeståndet enligt dem själva mår utmärkt är det naturligtvis helt orimligt att fritidsfisket ska kunna fortsätta som om inget hänt om yrkesfisket ska minskas med 93%. Huvuddelen av den svenska torskkvoten i västra Östersjön fångas i Öresund.

Det tredje området, 24, kallas Arkonahavet och omfattar havet mellan Skånes södra kust och Tysklands norra östersjökust samt mellan Bornholm och Själland. Här finns det sannolikt också ett behov av minskat fiske. I detta område betyder troligen fritidsfisket mindre än i de andra två områden, men å andra sidan finns här en mycket stor sälstam som troligen äter mer torsk än vad yrkesfisket tar upp. Att skjuta av sälar vore därför också en rimlig åtgärd om det nu är torsken som ska räddas. Även i detta område dominerar småskaligt och kustnära fiske men här fiskar också en del större båtar om än inga jättestora.

I västra Östersjön, förutom i Öresund, har det utan tvekan förekommit överfiske (dvs fiske utöver ICES vetenskapliga råd) de senaste åren. Det är dock troligen inte överfiske som är huvudproblemet vad det gäller torskbeståndet i västra Östersjön utan andra saker. I Östersjöns om helhet har det inte förekommit. Att påstå det är att fara med osanning, med lögn.  I Öresund förekommer inte heller något överfiske om vi ska lita på vad Greenpeace, Oceana och Naturskyddsföreningen säger.

En nedskärning med 93% för yrkesfisket i västra Östersjön skulle sannolikt innebär att ens tor del av det småskaliga kustnära fisket i såväl Danmark, Sverige och Tyskland skulle slås ut för gott. En sådan åtgärd är inte socialt rimlig.

  • Det är orimligt att fisket i Öresund ska skäras ner. Det är obegripligt varför Oceana och andra miljörörelser föreslår det.
  • Det är orimligt att bara yrkesfisket ska skäras ner men inte fritidsfisket. Det borde vara självklart att också fritidsfisket måste få inskränkningar om kvoten för yrkesfisket ska skäras ner med 93%.
  • Det är självklart att en åtgärd för att värna torsken i västra Östersjön borde vara att minska sälstammen i området.

Det rimliga vore förbud mot fritidsfiske i område 22 och 24 samt en halvering av sälstammen i område 24. Dessutom en kraftig nedskärning av kvoten för yrkesfisket, men inte så mycket som 93%. I Öresund (område 23) borde ingen nedskärning av torskkvoten ske, ingen nedskärning av fisket alls vore i själva verket det rimliga där, varken för yrkesfisket eller fritidsfisket.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Varför föreslår Oceana stopp för torskfisket i Öresund?”

Kommentarer är stängda.