Omega Protein – menhadenföretaget

Omega Protein är ett av USA:s största fiskeriföretag och vad gäller detta helt inriktat på pelagiskt fiske av en sillsläkting som heter menhaden. Företaget har 37 fiskebåtar och 27 flygplan som används för att leta efter stim av menhaden. 21 båtar och 21 flygplan används i Mexikanska gulfen utanför Louisiana och Mississippi medan 8 båtar och 7 flygplan används i Atlanten utanför Virginia och angränsande stater. Resten av båtarna och flygplanen används normalt inte utan utgör en reserv.

Fisket sker med snörpvad och med hjälp av två småbåtar som finns ombord på de större båtarna. de mindre båtarna lägger ut snörpvaden runt stimmet. Kratfblocken som drar ihop snörpvaden finns ombord på småbåtarna. De flesta båtar är mycket gamla och byggda för 50-70 år sen. Tekniken som används är till stor del ålderdomlig och jämfört med ringnotbåtarna i Norden är snörpvadsfisket som det bedrivs av Omega Protein mycket gammaldags och omodernt. I Norden krävs det bara en båt för fisket, i USA tre båtar. I Norden finns det snörpvadsfiske med två båtar också, lysfisket efter främst skarpsill.

Great Wicomico

Great Wicomico. Bild: Oceansart.us

En del av båtarna har byggts om, Rappahannock (298 bt, byggd 1982) och Fleeton (638 bt, 1976) som var supplybåtar för offshoreindustrin byggdes om till fiskebåtar år 2013 men är i grunden av en gammal design och konstruktion. Andra båtar som Omega Protein äger är bl.a. Earl J. Conrad Junior (535, 1944), Tangier Island (538, 1944), Tidelands (572, 1965), Great Wicomico (550, 1945), Timbalier Bay (533, 1972), Diamond Reef (527, 1968), Sea Bee (497, 1973), Calcasieu Pass (409, 1982), Isle Derniere (530, 1980), Atchafalaya Bay (533, 1972), Marsh Island (538,1971), Albert J. Bourg (519, 1965), Galveston Bay (537, 1967), Barataria Bay (537, 1967),  Bull Dog (531, 1977) och Beachcomber (487, 1962).

Rappahannock

Rappahannock. Bild: Omega Protein

Den totala kvoten för menhaden längs Atlantkusten är cirka 188 000 ton. Delstaten Virginia har 85 procent av denna kvot och Omega Protein har ungefär 143 000 ton, allt som en del av Virginias kvot. 90% av det som fångas i Virginia används i fiskmjöls.- och fiskoljeindustrin. Hela kvoten brukar fiskas upp. I Chesapeake Bay är den totala kvoten 87 200 ton. Omega Protein har hela kvoten men fiskar aldrig så mycket. 31 procent av företagets fångster kommer från dessa två områden.

Kvoten för menhaden i mexikanska gulfen är cirka 680 000 ton. 2015 fångades 536 000 ton och i vatten som tillhör delstaten Texas är den totala kvoten ungefär 14 000 ton varav det mesta aldrig fiskas. Fisket äger huvudsakligen rum i Louisianas vatten, men också utanför Mississippi och i mindre utsträckning utanför Texas och Alabama. Inget fiske för fiskmjölsproduktion äger rum utanför Floridas kust då snörpvad är förbjudet att använda i Floridas fiskevatten. Omega Protein fångade 1 900 ton i Texas år 2015. Sen 1980-talet har antalet båtar som fiskar menhaden halverats och idag finns omkring 40 båtar som fiskar med snörpvad. Båtarna är av samma typ och fisket går till på samma sätt som i det atlantiska fisket. Endast två företag fiskar menhaden i mexikanska gulfen, det är vid sidan av Omega också Daybrook Fisheries Inc.

En mindre del av fångsten tas av mindre fiskeriföretag som fiskar menhaden för att användas till bete. Detta gäller i såväl Atlanten som Mexikansk gulfen. Utanför Floridas kust är det huvudsakliga menhadenfisket inriktat på betesmarknaden.

Det finns också en omfattande bifångst av menhaden i bottentrålsfisket på räka och vitfisk i mexikanska gulfen.

Omega Protein dominerar menhaden-fisket totalt på ett sätt som inte skulle vara möjligt i Europa. I USA finns uppenbarligen inga begränsningar för hur mycket av en viss kvot ett visst företag får fiska upp när det gäller menhaden. Kvoterna av menhaden tycks delas ut till enskilda företag, men de verkar inte gå att handla med. Något som för den delen vore ganska meningslöst då Omega Protein har en majoritet av kvoten.

Företaget har tre fiskmjöls- och fiskoljefabriker som tar hand om hela fångsten av menhaden, en fabrik i Abbeville i Louisiana, Moss Point i Mississippi och Reedville i Virginia. Reedville har cirka 220 anställda, abbeville och Moss Point omkring 240 vardera.  Huvudkontoret finns i Reedville, Virginia. Fiskmjölet används till foderproduktion och fiskoljan används både till foderproduktion och för framställning av Omega 3-produkter. I Moss Point driver företaget också ett varv som främst underhåller deras fiskebåtar men varvet bygger också enstaka båtar. Företaget har idag totalt 1 200 anställda varav cirka 500 inom fisket.

När företaget startades i Reedville av John A. Haynie who with his brother Thomas W. Haynie bar det namnet Haynie, Snow Company men 1913 bytte det namn till Reedville Oil and Guano Company och William S. Brussart hade blivit delägare. Senare fick företaget dock namnet Haynie Products. Företaget drev såväl fabrik som fiskebåtar. 1947 började företaget använda flygplan för att leta efter menhaden-stimmen. 1972 fusionerade företaget med Zapata Corporation. Det nya namnet blev Zapata Haynie Corp, senare Zapata Protein. Då hade företaget anläggningar i Reedville (Virginia), Dulac (Louisiana), Cameron (Louisiana) och Moss Point (Mississippi). 1984 köptes konkurrenten SeaCoast Products med med 27 fiskebåtar och 26 flygplan samt anläggningar i Cameron, Abbeville (Louisiana), Morgan City (Louisiana) och Moss Point. 1995 fanns 5 fabriker kvar, Reedville, Cameron, Abbeville, Morgan City och Moss Point. 1999 stängde Morgan City och 2013 Cameron.

1998 bildades Omega Protein som ett dotterbolag till Zapata Corp varefter det börsnoterades. 2006 hade Zapata avvecklats allt sitt ägande i Omega Protein och därefter har företaget köpt upp ett antal foderföretag och producenter av livsmedelstillskott etc.

Menhadenfisket i Atlanten uppvisade redan under först halvan av 1900-talet tecken på överfiske och många företag som tillverkade fiskmjöl och som fiskade fick lägga ner. Med införandet av flygplan för att hitta stimmen och av kraftblock i snörpvadsfisket ökade överfisket kraftigt på 1950-talet och menhadenbeståndet fortsatte minska. Inga egentliga åtgärder sattes in förrän 2012. Då hade beståndet minskat med 88% mellan 1988 och 2008. Fisket i främst Atlanten har därför med rätta kritiserats kraftigt men ibland är kritiken oinitierad och överdriven.

Atlantisk menhaden

Överfiske sen 1950-talet. Source: Atlantic States Marine Fisheries Commission, Atlantic Menhaden – 2012 stock assessment

Numera fiskas beståndet i Atlanten långsiktigt hållbart men det är lite oklart om fisket är såpass litet att bestånden kan växa. I Chesapeake Bay finns dessutom samma problem som i Östersjön, med döda bottnar, syrebrist och algblomning, något som kraftig påvekar möjligheterna för menhaden-beståndet att växa till sig. Bristen på menhaden har stora konsekvenser för vattenkvalitet och öfr bestånden av rovfiskar.

Fisket på menhaden i mexikanska gulfen är idag också hållbart och det överfiskas inte. Det fiskas mycket mer menhaden där än i Atlanten och det verkar som om beståndet aldrig överfiskats på det sätt som skett i Atlanten. Fisket är lika stort som på 1990-talet. Omega Proteins andel är mindre i Mexikanska gulfen än i Atlanten men utgör ändå majoriteten av fångsterna och kvoten. Även Mexikanska gulfen plågas av syrefria bottnar, främst söder om Louisiana, och algblomningar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,