Cooke köper Omega Protein

Cooke Inc i Canada är ett av världens största fiskodlingsföretag och ett stort fiskeriföretag. Nu ska de bli ännu större genom att köpa ett annat av USA:s riktigt stora fiskeriföretag, Omega Protein, som också är en av världens ledande tillverkare Läs mer…

Omega Protein – menhadenföretaget

Omega Protein är ett av USA:s största fiskeriföretag och vad gäller detta helt inriktat på pelagiskt fiske av en sillsläkting som heter menhaden. Företaget har 37 fiskebåtar och 27 flygplan som används för att leta efter stim av menhaden. 21 Läs mer…