Okunskap om Senegals fiske på Natursidan

Natursidan.se är en webbsida där en man som heter Erik Hansson är redaktör. Han skriver själv ofta om yrkesfiske, men tyvärr saknar han själv, som det verkar, grundläggande kunskaper om fisk varvid han ofta hamnar helt fel. Exempelvis blir det fel när han nyligen skrev om fisket i Senegal. En mycket liten del av fodret för laxuppfödning och köttproduktion består av fiskmjöl. Det mesta fiskmjölet tillverkas i Peru, Chile och Nordvästeuropa, endast en mindre del i Senegal.

Att stora fiskebåtar som fiskar i Senegals vatten skulle vara ansvariga för att fiska till fiskmjöls- och fiskolje-tillverkning är inte heller korrekt. De flesta större fiskebåtar som fiskar i Senegals vatten är fabriksbåtar som fiskar för konsumtionsändamål och fiskmjöl tillverkas därför i huvudsak av fiskavfall på dessa båtar. Dessa båtar landar huvuddelen av sina fångster i Las Palmas på Kanarieöarna och därifrån exporteras de frysta produkterna ofta till Ryssland. Däremot finns det färskfisktrålare i västsahariska vatten som fiskar till fiskmjöls-och fiskoljefabriker, men de fiskar också till konsumtion. Det är dessutom aldrig lönsammare att sälja till fiskmjölsfabriker istället för till konsumtion. Priserna en båt får för leveranser till fiskmjölsfabriker är mycket lägre än om fisken säljs till konsumtion. Sardiner har dessutom aldrig varit en matfisk i Västafrika eller Senegal så det är inte främst fisket av sardiner som skapat problemen med minskande utbud av fisk för konsumtion. De stora fabriksfartygen i området fiskar i huvudsak sardiner, sardineller, ansjovis, taggmakrill och annan mindre pelagisk fisk. Fisket utanför Senegal för fiskmjöls- och fiskoljetillverkning kan nog sägas vara försumbart när det gäller Europas fisk, kyckling och grisuppfödning.

När det gäller överfiske i Senegals vatten så har det förekommit ett ganska omfattande sådant och förekommer eventuellt fortfarande. Huvudanledningen till det är en totalt överdimensionerad småskalig och lokal fiskeflotta. De stora båtarna är säkerligen medskyldiga, men de fiskar bara en liten del  (cirka 10%) av de samlade fiskfångsterna i Senegal. Det är också helt klart att det förekommer illegalt fiske i vattnen utanför Senegal och dess grannländer, men så vit jag vet har det minskat i omfattning under senare år. Dt fisket handlar ofta om tonfisk och utförs av kinesiska båtar. Tonfisk används inte till fiskmjöl och fiskolja.

Hade Erik Hansson vetat nånting om fiske hade han också förstått att uppgifter från 2012 inte kan vara underlag för hur situationen idag er ut. Bara ett exempel. 2012 var blåfenad tonfisk i Atlanten fortfarande utrotningshotad, men idag är den inte det längre.För kortlivade arter som sardiner så ändrar sig förhållandena ännu snabbare.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!