Strejken på Island nästan helt slut

Den strejk som bröt ut i det isländska fisket den 10 november avslutades igår sen parterna lyckats komma överens om ett nytt avtal. Strejken omfattade all större båtar i den isländska fiskeflottan förutom en backebåt bemannad av ägarna och några båtar på väg hem från Barents Hav. En mindre del av de totalt 3 500 strejkande fortsätter dock strejken då deras fackföreningar inte slutit avtal med arbetsgivarorganisationen ännu. Det gäller 800 medlemmar i främst en fackförening med bas i Grindavik:

Kun to mindre fagforeninger under hovedforbundet SSI, har ikke tilsluttet sig aftalen og går derfor solo, i forhold til de øvrige 18 foreninger der ligger under hovedforbundet. De forbliver dermed i strejke og forsøger at hive deres egen aftale hjem med Redernes Forbund (SFS).

Kun to mindre fagforeninger under hovedforbundet SSI, har ikke tilsluttet sig aftalen og går derfor solo, i forhold til de øvrige 18 foreninger der ligger under hovedforbundet. De forbliver dermed i strejke og forsøger at hive deres egen aftale hjem med Redernes Forbund (SFS).

Situationen kommer dock att bli förvirrad då de som är medlemmar i fackföreningen i Grindavik inte nödvändigtvis återfinns där:

One of the two unions not part of the agreement is based in Grindavik, and has 500 members, while the other union of 300 is based on various ships.

”The situation will be strange as the 500 from Grindavik are actually located all over the country. So, many will most likely believe they are no longer on strike but, in reality, will still be on a strike,” source B said, of the confused picture.

“The feeling is never comfortable” when not all have agreed to postpone the strike, said source A. “We will have to see how today develops, and hope that they manage to close all of this today [Monday].”

If a vessel does not have a crewmember from one of the unions still on strike, it can go out fishing on Tuesday, Nov. 15, after 8pm, he said.

Situationen gör att alla fiskare inte med säkerhet vet om de är i strejk eller inte och att flera redare inte vet vilka fiskebåtar som faktiskt kan börja fisk. De flesta som uttalar sig i Undercurrent News har förhoppningar om att situationen ska lösas inom kort.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!