Nytt förvaltningssystem för demersalt fiske – om några remissvar

Havs- och vattenmyndigheten (haV)skickade för ett tag sen ut en remiss på ett förslag om ett nytt förvaltningssystem för det demersala fisket i Sveriges hav. Förslaget omfattar fisket av torks och plattfisk i Östersjön såväl som fisket av vitfisk, plattfisk, räka och havskräfta i Västerhavet.  Jag har tagit del av en del remissvar, från bland annat Naturskyddsföreningen, Fiskekommunerna, Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) och Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation (HKPO).

Båda fiskeriorganisationerna uttrycker i grunden en positiv inställning till förslaget, men HKPO har betydligt fler kritiska synpunkter. De har synpunkter på en mängd olika detaljer, varav de delar några åsikter med SFPO, exempelvis är ingen av organisationerna nöjda med fördelningen av koljan i Västerhavet. Båda två menar också att de som idag bara har tillstånd för ristfiske efter kräfta också ska få tillstånd för fiske utan rist på kräfta. Både SFPO, HKPO och Fiskekommunerna uttrycker också oro för vad som kommer att ske med de som fiskar med passiva redskap på båtar med över 10 meters längd i förhållande till demersala fisketillstånd och kustkvot. Förutom vissa småsaker verkar de också överens om att förslaget sannolikt gynnar småskaligt fiske men HKPO är själva lite oroliga över om det verkligen är så.

SFPO och Fiskekommunerna är väldigt klara med att de anser att överlåtelsestiderna av fiskerättigheter/kvoter mellan olika fiskebåtar/fiskeriföretag måste vara mycket kortare än de som HaV nämner i sitt förslag.

När det gäller yrkesfisket i Halland är HKPO noga med att påpeka att det stora fiskefria området i Kattegatt inneburit ett kraftigt avbräck för många Hallandsfiskare. De vill därför ha en extra tilldelning för FG och VG-båtar.

SFPO uttrycker ingen oro kring eventuella omfördelningseffekter inom det nya förvaltningssystemet. Det gör däremot HKPO och de delar denna oro med Naturskyddsföreningen och Fiskekommunerna. Alla är de motståndare till dessa omfördelningseffekter. En åsikt som jag inte delar. De grundläggande problemet inom det demersala fisket idag är överkapacitet (dvs för många båtar och yrkesfiskare), dålig lönsamhet som en följd av detta vilket inte ger utrymme till nyinvesteringar som i sin tur inte ger utrymme till byta till mer miljövänliga och hållbara fiskemetoder och fiskebåtar. En kapacitetsminskning med ökad lönsamhet och därmed också nyinvesteringar vore därför bra.

Mer om detta:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

PS. Fiskekommunerna omfattar Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil, Uddevalla, Orust, Tjörn, Öckerö och Göteborg. Dessutom ingår även Västra Götalandsregionen.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!