Veckans båt – GG 554 Ejdern-Valborg

GG 554 Ejdern-Valborg är 8,4 m lång och cirka 3 meter bred, av plast och byggd i Sverige 1978. Den har en 4,2 liters motor som ger 80 hk. Besättningen är normalt 2 personer och under  2012 fiskade de cirka 1 ton krabbklor, 1 ton kräfta och en del hummer. Det är en båt som främst används för fiske med burar och tinor efter krabba, kräfta och hummer. Hemmahamnen för båten är Örmanäs (på uppsvenska Ölmanäs) vid kusten utanför Åsa i Halland.

gg-554-ejdern-valborgDe som fiskar med båten är Viking Bengtsson och Tomas Nilsson. Viking Bengtsson är en känd politisk person på Västkusten. Född i Nordhalland var han bosatt i Göteborg i många år. Han var en framträdande företrädare för Hamnarbetarförbundet i Göteborg innan han flyttade tillbaks till Halland för att bli fiskare. Hans son är Alex Bengtsson, också han känd politisk aktivist med ett förflutet på tidningen Expo och numera engagerad i den antirasistiska rörelsen Tillsammansskapet. Som fiskare har Viking Bengtsson också haft en rad förtrodenposter i olika fiskeriorganisationer. Idag är han medlem i Havs- och Kustfiskarnas PO (HKPO) där han är suppleant i styrelsen.

Viking Bengtsson har engagerat sig mot båd Ringhals kärnkraftverk och Väröbruk som han menar inneburit stora miljöproblem i norra Halland. Dessutom har han försvarat trålfisket och varit mot det stängda området i södra Kattegatt där han trots det deltagit i provfiske för att se om kräftfiske med bur skulle kunna vara något som skulle fungera där. Enligt DTU Aqua skulle det sannolikt fungera bra då fångsterna var hyggliga. Viking Bengtsson tycks dock inte hålla med om det då han ett år efter provfisket gick ut med en debattartikel där han hävdade att det stängda området var värdelöst för fiske. Han stred också med Havs- och vattenmyndigheten för att få sitt tillstånd för kräftfiske med bur. En stridbar man som dock inte gillar överförbara fiskerättigheter vilka han menar bara gynnar det storskaliga fisket. Han bortser då från att han själv och de flest andra småskaliga fiskare inte berörs av överförbara fiskerättigheter utan kommer att få fiska på en egen kvot, kustkvoten.

Viking Bengtsson ombord på sin båt GG 544 Ejdern-Valborg

Viking Bengtsson ombord på sin båt GG 544 Ejdern-Valborg. Bild: Lennart Kjörling/Flamman

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!