Whalsay – Skottlands Rörö

Whalsay är en av Shetlandsöarna. En av de mindre öarna i ö-gruppen men ändå nummer sex i ordningen med sin 19,7 kvadratkilometer. Huvudorten heter Symbister och befolkningen är totalt 1 060 personer på hela ön. Precis som på Rörö (270 invånare och 0,5 kvadratkilometer) är fisket huvudssysselsättning på ön.

De två största fiskeriföretagen på Rörö är Astrid Fiske och Themis Fiskeri som främst sysslar med pelagiskt fiske, i huvudsak med fiskebåtar med dansk flagg. På samma sätt domineras Whalsay av pelagiska fiskeriföretag som dock är fler och har fler anställda totalt än vad fiskeriföretagen på Rörö har. Längst norrut på ön ligger Skaw (samma namn som Skagen har på engelska)

LK 419 Antares

LK 419 Antares. Bild: Simek

På Shetlandsöarna hör sammanlagt 8 större pelagiska fiskebåtar hemma. Av dessa hör 6 stycken hemma på Whalsay, nämligen LK 419 Antares, LK 145 Antarctic II, LK 362 Charisma, LK 62 Research, LK 297 Serene och LK 394 Zephyr. Bolagen som äger dem, i tur och ordning Antares Fishing Co Ltd (Anderson, Irvine, Polson, Williamson, Sandison), Fiskebas Fishing Co Ltd (Stewart, Poleson, Inkster), Charisma Fishing Co Ltd (Williamson, Tulloch, Polson, Hutchison, Pearson), Research Fishing Co Ltd (Williamson, Sandison, Polson), Serene Fishing Co Ltd (polson, Williamson, Shearer, Sutherland, Eunson) och Zephyr Fishing Co Ltd (Irvine, Simpson) har dock sin officiella adress i Lerwick även om huvuddelen av ägarna bor på Whalsay. Noterbart är namnet Tulloch som också finns på Styrsö i Göteborgs södra skärgård. Från Rörö ägs 4 stora fiskebåtar.

De pelagiska fiskebåtarna på Whalsay i storleksordning, namn, bruttoton

LK 419 Antares, 2 974
LK 297 Serene, 2 943
LK 62 Research, 2 725
LK 362 Charisma 2 424
LK 394 Zephyr, 2 060
LK 145 Antarctic II, 1 771

En skillnad mellan Rörö och Whalsay är också att de stora båtarna kommer in i hamnen i Symbister medan de tre största Rörö-ägda båtarna inte har en chans att komma in i hamnen på Rörö. På Whalsay precis som på Rörö finns et också andra mindre fiskebåtar som fiskar demersalt (efter bottenlevande fisk) såväl som pelagiskt.

Hamnen i Symbister, Whalsay

Hamnen i Symbister

Hamnen i Symbister, Whalsay

Hamnen i Symbister

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

PS. Hade missat en båt, LK 297 Serene. de två övriga Shetlandsbåtarna, LK 429 Altaire och LK 192 Adenia II är hemmahörande i Lerwick. Altaires dominerande ägare är ett nederländkt företag.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!