Fiskeriföretagen på Rörö

Det finns två riktigt stora fiskeriföretag på Rörö, två eller tre mellanstora beroende lite på hur vi ser det och flera mindre. De stora fiskeriföretagen är Astrid-koncernen som dock egentligen är två företag, Astrid Fiske AB och Astrid Pelagic AB. Det senare företaget är ägare av koncernens två svenskflaggade pelagiska fiskebåtar, GG 77 Falken och GG 764 Astrid.

Astrid Fiske AB är moderbolag för koncernens livsmedelsföretag som finns i Rönnäng och Mollösund och dessutom moderbolag för det danska dotterbolaget Astrid Fiskeri A/S. Ägare av Astridkoncernen är Börje Johansson och hans son Daniel Johansson samt Tomas Johansson och hans söner Johannes Johansson och Kristian Johansson. I danska Astrid Fiskeri A/S finns också en dansk minoritetsägare.

Astrid Fiske AB äger de mindre fiskebåtarna GG 70 Marie och GG 292 Martina. Leif Johansson, far till Börje och Tomas Johansson äger den lilla båten GG 767 Böljan. Astrid Fiskeri A/S äger för sin del S 264 Astrid och E 532 Rockall.

Den andra stora fiskerikoncernen är Themis-koncernen vars moderbolag är Rylo AB. Rylo AB har två dotterbolag, Themis Fiskeri AB i Sverige och Themis Fiskeri A/S i Danmark. Ägare av Rylo AB är Anders Ryberg tillsammans med sonen Björn Ryberg och svärsonen Karl Urban Stanley Lorentsson. Det danska dotterbolaget äger S 144 Themis och H 220 Ørnen. I S 144 Themis finns det också tre mindre delägare som också arbetar ombord. Themis Fiskeri AB äger danskflaggade båten RS 2 Lukas-Silas. Anders Ryberg äger också GG 1440 Ellen.

Mellanstora fiskeriföretag är Svanen Fiskeri AB, Fiskebåten Rossö HB och PR Tristan. Det blir tre stycken,men då Tristan ägs till hälften av Svanen Fiskeri AB och Fiskebåten Rossö HB kan det ändås sägas vara två företag. Svanen Fiskeri AB ägs av bröderna Stefan Larsson och Roger Larsson medan Fiskebåten Rossö HB ägs av Sterner Lundgren och hans två söner samt Folke Olausson och hans två söner. Svanen Fiskeri AB äger GG 840 Svanen och GG 849 Enskär. Fiskebåten Rossö HB äger GG 39 Rossö, Sterner Lundgren äger GG 47 Nina 2 och Folke Olausson äger GG 724 Annie. PR Tristan äger GG 32 Tristan.

Omsättning fiskeriföretag Rörö, miljoner SEK, 2015

Astrid Fiske AB, 428
Rylo AB, 181 (bokföringsåret slut 2016-06)
Astrid Pelagic AB, 8
Svanen Fiskeri AB, 6

Fiskebåten Rossö HB och PR Tristan redvisar inga siffror, men omsättningen för Fiskebåten Rossö HB bör vara ungefär lika stor som för Svanen Fiskeri AB, dvs cirka 6 miljoner SEK. Astrid Fiske är Sveriges överlägset största fiskeriföretag och med en omsättning på 181 miljoner SEK är Rylo AB näst störst.

Rörö hamn

Samtliga större fiskebåtar på Rörö i hamnen, GG 840 Svanen, GG 39 Rossö, GG 32 Tristan och GG 764 Astrid. Några mindre fiskebåtar i förgrunden, GG 732 Viken (numera LL 107 Rimfors och inte längre på Rörö), GG 215 Viken och GG 292 Martina.

Themis-koncernen och Astrid-koncernen är pelagiska fiskeriföretag men Astrid-koncernens GG 70 Marie, GG 77 Falken och GG 292 Martina ägnar sig åt demersalt fiske, främst kräftfiske. GG 77 Falken är dock i första hand lysbåt för GG 764 Astrid vid snörpvadsfiske på skarpsill och sill. GG 840 Svanen och GG 39 Rossö hör i likhet med GG 77 Falken till de mycket få svenska fiskebåtar som kan fiska både pelagiskt (sill och skarpsill) och demersalt (kräftfiske och fiskfiske). GG 32 Tristan används främst till kräftfiske.

Ägt bruttotonnage

Astrid Fiske AB, 4 000 (ungefärligt då tonnaget på Marie och Martina är okänt)
Astrid Pelagic AB, 761
Rylo AB (Themis), 750
Svanen Fiskeri AB, 152 (endast GG 840 Svanen)
Fiskebåten Rossö AB, 151
PR Tristan, 55

Största båtar

S 264 Astrid, 2 352
E 532 Rockall, 1 461
S 144 Themis, 735
GG 764 Astrid, 705
GG 840 Svanen, 152
GG 39 Rossö, 151
GG 77 Falken, 56
GG 32 Tristan, 55

Landad fisk, ton, 2015 (avrundat till jämt hundratal)

Astrid-koncernen, 74 500
Themis-koncernen, 26 900
Svanen, Rossö & Tristan, 1 500 (ungefärligt)

När det gäller landningarna så är Svanen, Rossö och Tristan ihopräknade då de två förstnämnda båtarna fiskar ihop, men sillen under 2015 främst redovisades på GG 840 Svanen. Inkluderar också en uppskattning av landad fisk som inte är kvoterad (exempelvis rödtunga i Skagerak). Demersala landningar inte inräknade för Astrid.

Läs mer:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

2 svar på ”Fiskeriföretagen på Rörö”

Kommentarer är stängda.