Konsekvenser av överförbara fiskerättigheter i det demersala fisket

Det system som ska införas i det demersala fisket från och med 1 januari nästa år är inget äkta TFC-system. Byten av fiskerättigheter får bara ske årsvis och de går inte att permanent överlåt. Systemet kommer med andra ord inte att leda till nån formell minskning av den överkapacitet som råder inom svenska demersalt fiske. Däremot kommer den att elda till att det blir färre fiskeriföretag aktiva i sektorn.

Ett system där ägare kunnat överlåta fiskerättigheter har funnits sen några år tillbaka inom räkfisket. Det har lett till en koncentration vad det gäller ägandet av båtar och innehav av räkfisketillstånd. En stor del av de äldsta och största båtarna har rensats bort från fisket. De har ersatts med mindre båtar eller så ligger de still som knappt användbart skrot, så kallade kvotbåtar. De som bytts mot mindre båtar används idag i allmänhet till kräftfiske, men inte till räkfiske. På samma sätt kommer det att bli inom det övriga demersala fisket och tendenser till en sådan utveckling finns redan. Båtar köps upp och koncentreras till färre ägare. Vissa blir liggande som kvotbåtar.

På samma sätt blev det i det pelagiska fisket när ett liknande system infördes ett par år innan ett riktigt system med individuella överförbara fiskerättigheter infördes. De stor förändringarna har skett och kommer förmodligen att fortsätta ske på västkusten.

GG 19 Clinton

GG 19 Clinton

Demersala fiskare med flera båtar på västkusten som kommer att fisk inom systemet med överförbara fiskerättigheter

Jonas Klingander, GG 19 Clinton, GG 30 Eros, GG 185 Lillan, GG 234 Kennedy och LL 1248 Saibon.
Arkö Fiske AB, GG 707 Arkö, LL 107 Rimfors, GG 136 Örnvik och GG 708 Portland
Fiskeri AB Ingun, GG 73 Ingun och GG 980 Danafjord
Sandefjord Fiske AB, GG 781 Sandefjord och LL 578 Svanvik
Conny Ivarsson, GG 105 Titania och SD 191 Silverön
Västerland AB, GG 181 Västerland och SD 748 Odderö

LL 628 Atlantic AB, LL 628 Atlantic, LL 629 Kotten och GG 348 Milton
Valöskär AB, GG 410 Valöskär, GG 504 Randi och GG 738 Smigg
LL 207 Nautic AB, LL 207 Nautic, LL 497 Zaida och LL 70 Alvö
SD 622 Vanguard AB, SD 621 Linnea och SD 622 Vanguard
HB LL 775 Rio, LL 196 Ella, LL 775 Rio och LL 813 Wardö

Väderö Fisk KB, SD 137 Mira II, SD 139 Tampen och SD 425 Emma
Krossekärrs Fiske AB, SD 667 Palermo och SD 668 Pinnö
Resö Skaldjur AB/Hellberg, SD 511 Eros III och SD 15 Resarö
SD 451 Ferder AB/Olsson, SD 451 Ferder och SD 34
Robertssons Fisk/Robertsson, LL 2 Emilya, LL 172 Albatross, LL 173 Örnvik och LL 467 Gullbris (??)
Håkan Johansson, SD 278 Brattvåg, SD 280 Monsun och SD 397 Ia

AB Nordkosters Fisk, SD 131 Emil och SD 539 Gryning
Jokri Fiske AB, GG 60 Molly och GG 116 Linda
Pålsson, SD 158 Luna, SD 219 Elsa, SD 391 Marika och SD 408
Axelsson, SD 248 Axö och SD 253 Nordvåg
ResöRan AB, SD 57 Balder och SD 262 Carona
Robert Gustafsson, GG 221 Svanefjord och GG 1221 Singapore

Svanen Fiskeri AB, GG 32 Tristan (delägd), GG 840 Svanen och GG 849 Enskär
Fiskebåten Rossö HB, GG 32 Tristan (delägd), GG 39 Rossö, GG 49 Nina 2 och GG 724 Annie
Astrid Fiske AB, GG 70 Marie, GG 77 Falken, GG 292 Martina och GG 767 Böljan

Marina av Hönö Fiskeri AB, GG 575 Lyon och GG 580 Marina
Bravik Fiskeri AB, GG 5 Alexandra och GG 201 Bravik
Hagberg & Hansson AB, FG 7 Solvåg, FG 72 Lagun, GG 56 Gottskär och GG 892 Strannefjord
Ganefjord/Johansson med flera, GG 150 Älvsborg, FG 111 Tunafjord, GG 383 och GG 777 Falken II
Johansson, VG 24 Marie och VG 95 Stjärnvik

KB Zelandi, LL 338 Ternö, LL 377 Canopus och LL 635 Nolsö
LL 91 Fisk & Skaldjur AB, LL 35 Karin, LL 91 Kristina och LL 432 Marita
Martin Axelsson, GG 484 Sälö och GG 765 Gideon
Larsson, LL 714 Shetland och LL 715 Örnen
Martin Olofsson, LL 7 Ester Marie och LL 44 Marie III

Mikael Karlsson, GG 289 Njord, GG 844 Idun och GG 1166 Faxe
Mats Karlsson, GG 46 Gaisaren, GG 109 Bergöland och GG 449 Bergö
Kent Johansson, FG 25 Louise och FG 31 Lyngskär
Stefan Johansson, GG 779 Lindö, GG 876 Stenskär, GG 877 och GG 976 Svanfors
Christian Johannisson, GG 298 Carmita och GG 740 Norrland

Patrik Ingemarsson, VG 57 Borö och VG 86 Atlas
Hermansson, LL 55 Vega, LL 550 Burö och LL 551 Burö I
Helldner, GG 138, GG 139 Hjälmaren, GG 749 Orion och GG 1749
Bengt Hartvigsson, LL 471 och LL 677 Ocean
Hajen av Åstol HB, GG 38 Toven och GG 379 Hajen

HB Isa Fisk, SD 29 Isa II och SD 723 Ziwa
Roysson, LL 424 Tärnö II, LL 454 Tärnö, LL 484 Tärnö 3 och LL 494 Darwin

GG 348 Milton

GG 348 Milton

LL 248 Saibon var en stor båt, men har bytts mot en mindre. Detsamma gäller GG 348 Milton och LL 107 Rimfors.

Det finns alltså idag ett stort antal fiskeriföretag och yrkesfiskare som har två båtar eller fler. Många av dem har haft flera båtar länge och är småskaliga kustnära fiskare som bland annat fiskar kräfta med bur. Andra är lite större räkföretag som bara nyligen skaffat ytterligare en båt. En del av de som haft större båtar har ofta också haft en liten båt de ägnat sig åt småskaligt fiske med. Med det nya systemet måste även dessa båtars fångsters räknas av från de fiskerättigheter personer/företaget har.

Det finns säkert företag och båtar jag missat samt båtar som jag listat som redan sålts. I vissa fall ägs båtarna inte av företagen utan av delägarna i företagen. Flera båtar är små båtar som använts till kustnära fiske med passiva redskap och och kommer att omfattas av systemet med årsvisa överförbara fiskerättigheter då deras ägare/tillståndshavare också har tillstånd för en en större båt (i allmänhet en trålare). Burfiskebåtar med tillstånd för kräftfiske med bur ska också ingå i systemet och många av båtarna är sådana.

Det sannolika är att det nya systemet kommer att leda till en del försäljningar och köp av båtar. Det vore inte heller osannolikt med fler aktiebolag, det är ju exempelvis lite underligt att Jonas Klingander inte har ett aktiebolag eller att ägarna av GG 150 Älvsborg inte bildat ett aktiebolag.

I förlängningen innebär det system som införs vid årsskiftet att riktiga överförbara fiskerättigheter kommer att införas. Eftersom det nya systemet inte kommer att lösa alla problem som finns blir det nödvändigt att fortsätta processen för ett riktigt system med överförbara fiskerättigheter där rättigheterna är köp- och säljbara. Jag skulle tro att det är verklighet om ungefär 5 år.

Observer dock att de som diskar med små båtar och passiva redskap (med undantag av burfiske av kräftor) inte ingår i systemet med överförbara fiskerättigheter utan har en egen kustkvot. Samma upplägg som visat sig vara välfungerande i det pelagiska fisket där överförbara fiskerättigheter finns sen länge

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!