Problematiska förslag från Naturskyddsföreningen om havet

Naturskyddsföreningen har på sin hemsida publicerat en artikel om hur viktigt det är med levande hav. Det har de de självklart rätt i och punkterna de sen radar upp är det inte heller några problem med:

  1. Känsliga kuster ska skyddas
  2. Framtidens vattenkraft
  3. Skonsamma metoder ska användas
  4. Jordbruket ska ta sitt ansvar
  5. Mangroven måste skyddas
  6. Giftiga kemikalier ska förbjudas
  7. Politiken måste utgå från forskningen

Problemen uppstår när de ska konkretisera sina förslag på de olika punkterna. Framförallt gäller de punkterna 3 och 5.

På punkt tre föreslår globalt förbud mot bottentrålning. I våra grunda farvatten är bottentrålning den överlägset vanligaste fiskemetoden. Att förbjuda den skulle slå ut stora delar fisket i de nordiska länderna och huvudddelen av det småskaliga fisket i Sverige och Danmark. Dessutom är det en helt orimlig åtgärd. På sand- och grusbottnar gör bottentrålning ingen egentlig skada och på mjuka lerbottnar kan det jämföras med plöjningen i jordbruket. Det minskar antalet existerande arter men ökar förekomsten av och avkastningen på de för jordbruket eller fisket viktiga arterna (exempelvis vete, havre, räka och kräfta). Ett generellt förbud mot bottentrålning är lika orimligt som ett generellt förbud mot plöjning.

När det gäller punkt fem är Naturskyddsföreningen mer än lovligt naiva. Det sinn ingenting som säger eller visar att att traditionellt fiske minskar trycket på haven och bidrar till att miljontals människor i fattiga länder får ett bättre liv. Utfiskning och överfiske beror i huvudsak på att det finns för många yrkesfiskare och fiskare i förhållande till resursen. Detta helt oberoende av om det handlar om ett traditionellt fiske eller inte. Det småskaliga fisket i Senegal står för 90% av fisket och är huvudanledningen till att vissa arter fiskats för hårt. De arter som fiskas av den stora industriflottan från väst (som alltså står för 10% av fisket) är inte överfiskade.

Sen blir det lite fel på punkt 6 också. Visserligen säger Livsmedelsverket att sillen från Östersjön inte ska ätas då den överstiger gränsvärden för vissa ämne. Men det gör den i verkligheten inte alls. Det är bara sillen som fiskas i Bottenhavet som överstiger gränsvärdena, den som fiska i egentliga Östersjön gör det inte och kan ätas utan problem. Det är Livsmedelsverkets rekommendationer som behöver uppdateras.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!