Grönlands största fiskebåtar 2017

Grönlands största fiskebåtar är i först hand räktrålare som också fångar fisk. I samtlig fall är det fabrikstrålare. Tre båtar på listan ägnar sig i huvudsak åt pelagiskt fiske, det är Ilivileq, Polar Amaroq och Tasermiut. Av dessa är det bara Polar Amaroq som är en typiskt pelagisk trålare och snörpvadsbåt. De andra två är häcktrålare med fabriker ombord byggda för demersalt fiske. Det pelagiska fisket är i huvudsak makrillfiske.

Flera nya stora båtar är beställda till den grönländska fiskeflottan så det kommer framöver att bli förändringar på listan.

Två företag dominerar helt det grönländska fisket. Royal Greenland A/S och Polar Seafood A/S. Royal Greenland A/S är ägt av det grönländska självstyret (staten) medan Polar Seafood A/S har danska ägare.

Svend C

Grönlands 10 största fiskebåtar tonnagemässigt (namn, bruttoton, ägare)

GR 6-23 Svend C, 4 916, Sikuaq Trawl A/S
GR 6-54 Polar Princess, 3 787, Polar Seafood Greenland A/S (Polar Seafood)
GR 2-201 Ilivileq, 3 695, Arctic Prime Fisheries ApS (Kristjansson)
GR 6-373 Markus, 3 377, Qajaq Trawl A/S
GR 6-6 Akamalik, 3 207, Royal Greenland A/S
GR 6-49 Polar Amaroq, 3 047, Polar Pelagic A/S (Polar Seafood)
GR 8-325 Nataarnaq, 2 838, Ice Trawl Greenland A/S (Royal Greenland)
GR 6-310 Regina C, 2 772,  Niisa Trawl ApS
GR 6-403 Qaqqatsiaq, 2 772, Royal Greenland A/S
GR 6-395 Tasermiut, 2 549, Nanoq Seafood A/S (Royal Greenland)

Nanoq Seafood A/S hette tidigare Royal Greenland Pelagic A/S. Isländska Sildarvinnslan som kontrolleras av Samherji äger en tredjedel av Polar Pelagic A/S och är manager för Polar Amaroq. Arctic Prime Fisheries har också en isländsk minoritetsägare, Brim Hf. Kanadensiska Nataaqnaq Fisheries sköter flera av Royal Greenlands fiskebåtar, däribland Tasermiut. Huvudägare i Arctic Prime Fisheries är den isländska familjen Kristjansson. Sikuaq Trawl A/S och Niisa Trawl A/S har samma ägare, familjen Christensen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!