Kraftigt ökad lönsamhet i det danska fisket

Införandet av individuella överförbara fiskerättigheter (TFC, ITQ) i Danmark har inneburit en kraftigt förbättrad ekonomi för fiskeriföretagen, en stor minskning av antalet fiskebåtar, slut på den ofantliga överkapaciteten som tidigare fanns i fisket, färre yrkesfiskare och ökad koncentration av fisket på färre båtar och yrkesfiskare. Det senare är en naturlig följd av att fiskebåtarna och yrkesfiskarna blivit färre. Minskat antal fiskebåtar innebär också färre hamnar med fiskebåtar. Det är en naturlig utveckling som främst  påverkas av den tekniska utvecklingen och den har pågått i mer än 100 år.

Införandet av TFC i Danmark satte återigen igång den naturliga minskningen av antalet fiskebåtar som innan dess inte skett på ett riktigt sätt. Det regelverk som då fanns ledde till en ökning av kapaciteten i fiskeflottan samtidigt som en mindre minskning av antalet fiskebåtar skedde. Med minskade kvoter för att få stopp på överfiske ledde detta till en enorm överkapacitet i det danska fisket plus en mängd gamla och omoderna fiskebåtar. Resultatet av detta blev dålig lönsamhet, dålig och farlig arbetsmiljö samt tveksamma metoder i fisket.

Med ökad lönsamheten som en följd av införandet av TFC har fiskeflottan moderniserats och blivit mycket lönsam. En hel del nya aktörer har kommit in i det storskaliga pelagiska fisket trots att det ständigt och jämnt hävdas att så inte är fallet. De flesta av dessa är dock från Sverige.

I det i huvudsak småskaliga demersala fisket (fiske på bottenlevande arter) har antalet fiskebåtar minskat i samma takt som i det storskaliga fisket. Samtidigt går det dock inte att se samma utveckling mot allt större fiskebåtar i det demersala fisket som i det pelagiska. Stordriftsfördelarna i det pelagiska fisket finns inte i det demersala fisket. Konsekvensen är att minskningen av antalet små båtar är lika stor som minskningen av den danska fiskeflottan i snitt. Varken mindre eller större. TFC har alltså inte lett till att små tagit över från större. En annan tydlig orsak till det minskade antalet små fiskebåtar är de kraftigt minskade torskkvoterna i Kattegatt och västra Östersjön. Om torskkvoterna inte minskat så hade antalet små fiskebåtar inte minskat så mycket som skett.

Sen 2013 har dessutom antalet så kallade kvotkungar (kvotbaroner, kvotekonger, kvotebaroner) ökats i det pelagiska fisket. Då dominerade 9 företag, numera handlar det om nästan 15 företag. Detta är till stor del en konsekvens av den ökade betydelsen av svenskar i det pelagiska danska fisket.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!